ADEM İNCE

Yüksek lisansını Manchester Üniversitesi’nde, doktora eğitimini ise Leeds Üniversitesi Sosyoloji ve Sosyal Politika Departmanı’nda Sosyoloji alanında tamamlamıştır. Hâlihazırda Samsun Üniversitesi Sosyoloji bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Turkey’s Kurdish Question From an Educational Perspective (Lexington, 2017), Bir Fikir Arkeoloğu: Cemil Meriç (Bir Yayıncılık, 2018), Eğitim Sosyolojisi (Bir Yayıncılık, 2019) ve Eğitilmiş İnsanın İmali (İnsan Yayınları, 2020) isimli kitapları bulunmaktadır.

ADEM İNCE

Yüksek lisansını Manchester Üniversitesi’nde, doktora eğitimini ise Leeds Üniversitesi Sosyoloji ve Sosyal Politika Departmanı’nda Sosyoloji alanında tamamlamıştır. Hâlihazırda Samsun Üniversitesi Sosyoloji bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Turkey’s Kurdish Question From an Educational Perspective (Lexington, 2017), Bir Fikir Arkeoloğu: Cemil Meriç (Bir Yayıncılık, 2018), Eğitim Sosyolojisi (Bir Yayıncılık, 2019) ve Eğitilmiş İnsanın İmali (İnsan Yayınları, 2020) isimli kitapları bulunmaktadır.

TÜM YAZILARI

Entelektüel ihanetin, Batı’nın insan hakları savunusunun tamamıyla anlamsız bir hâle evrilmesinin, her dakika canlı yayınlarla ortaya konan çocuk ölümleriyle ve sivillerle dolu hastanelerin, okulların ve mabetlerin dahi en ufak tereddüde mahal vermeden, ‘ama’sız bir şekilde bombalanmasıyla ortaya konan kötülüğün aleniliğinin artık hepimiz izleyicileriyiz.

Bugün sükûnetini/dinginliğini yitiren ve ölümü mücrim addeden geç-modern bireyi artık uyku da teskin edemez. Sermayenin hayatımızın her ânını egemenliği altına aldığı ve işkolikliğin hâkim olduğu günümüz performans toplumunda “insan varoluşunun içine sızılarak ele geçirilmemiş zaman çok azdır artık.” Eski Ahid’de (Old Testament) Tanrı’nın kâinatı altı günde yarattığı ve yedinci gün sükûna geçtiği beyan edilir. Yedinci […]

Modern yaşam tarzının mütemmim bir cüzü olan modern eğitim sistemi, öğrenciyi sükûnete yaklaştırmak şöyle dursun, onu gün geçtikçe daha fazla keşmekeşe ve dağdağaya gark eder. Bu minvalde telaşeden ve ivmelenmeden kendini azade kılmanın intaç edeceği içsel sükûnet ile birlikte hâsıl olabilecek sekinet hâli, öğrencinin içsel dünyasının yerle yeksan edilişiyle gerçekleşmesi imkânsız bir hülyaya dönüşüverir. “Dünyaya […]

Salgın ile birlikte iyiden iyiye çarpıklaşan sağlık algımız, esasında Nietzsche’nin ifade ettiği üzere, geç modern (son) insanın dünya üzerinde konumlandırılışına muvafık bir şekilde dönüşüme uğramış ve insanın mutlaklaştırıldığı bu ortamda sağlık da bir tanrıça seviyesine yükseltilmiştir. Bram Stoker’ın Dracula romanından uyarlanan BBC yapımı Dracula dizisinde Kont Drakula bir yerde kurbanının ölüm korkusunu sezince “Neden ölüm, […]

Her şeyin sermaye merkezli teşekkül ettiği geç modern dünya düzeninde insanlar şimdiye değin bu düzenin “görünür nimetler”inden yararlanmıştı. Covid-19, aslında küresel neoliberal sistemin, yerel bir problemi nasıl küresel bir krize dönüştürebileceğini trajik bir biçimde göstermiş oldu. Böylelikle, küresel sistemde nimetlerin olduğu kadar külfetlerin de herkes tarafından deneyimlenebileceği gerçeği aşikâr oldu. “İnsanlık, onu yadsıyan olayların içinde […]

Sitemizde mevzuata uygun biçimde çerez kullanılmaktadır. Bilgi için tıklayınız.