ADEM İNCE
ADEM İNCE

Yüksek lisansını Manchester Üniversitesi’nde, doktora eğitimini ise Leeds Üniversitesi Sosyoloji ve Sosyal Politika Departmanı’nda Eğitim Sosyolojisi alanında tamamlamıştır. Siirt Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Turkey’s Kurdish Question From an Educational Perspective (Lexington, 2017), Bir Fikir Arkeoloğu: Cemil Meriç (Bir Yayıncılık, 2018) ve Eğitim Sosyolojisi (Bir Yayıncılık, 2019) isimli kitapları bulunmaktadır.

ADEM İNCE
ADEM İNCE

Yüksek lisansını Manchester Üniversitesi’nde, doktora eğitimini ise Leeds Üniversitesi Sosyoloji ve Sosyal Politika Departmanı’nda Eğitim Sosyolojisi alanında tamamlamıştır. Siirt Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Turkey’s Kurdish Question From an Educational Perspective (Lexington, 2017), Bir Fikir Arkeoloğu: Cemil Meriç (Bir Yayıncılık, 2018) ve Eğitim Sosyolojisi (Bir Yayıncılık, 2019) isimli kitapları bulunmaktadır.

TÜM YAZILARI

Modern yaşam tarzının mütemmim bir cüzü olan modern eğitim sistemi, öğrenciyi sükûnete yaklaştırmak şöyle dursun, onu gün geçtikçe daha fazla keşmekeşe ve dağdağaya gark eder. Bu minvalde telaşeden ve ivmelenmeden kendini azade kılmanın intaç edeceği içsel sükûnet ile birlikte hâsıl olabilecek sekinet hâli, öğrencinin içsel dünyasının yerle yeksan edilişiyle gerçekleşmesi imkânsız bir hülyaya dönüşüverir. “Dünyaya […]

Salgın ile birlikte iyiden iyiye çarpıklaşan sağlık algımız, esasında Nietzsche’nin ifade ettiği üzere, geç modern (son) insanın dünya üzerinde konumlandırılışına muvafık bir şekilde dönüşüme uğramış ve insanın mutlaklaştırıldığı bu ortamda sağlık da bir tanrıça seviyesine yükseltilmiştir. Bram Stoker’ın Dracula romanından uyarlanan BBC yapımı Dracula dizisinde Kont Drakula bir yerde kurbanının ölüm korkusunu sezince “Neden ölüm, […]

Her şeyin sermaye merkezli teşekkül ettiği geç modern dünya düzeninde insanlar şimdiye değin bu düzenin “görünür nimetler”inden yararlanmıştı. Covid-19, aslında küresel neoliberal sistemin, yerel bir problemi nasıl küresel bir krize dönüştürebileceğini trajik bir biçimde göstermiş oldu. Böylelikle, küresel sistemde nimetlerin olduğu kadar külfetlerin de herkes tarafından deneyimlenebileceği gerçeği aşikâr oldu. “İnsanlık, onu yadsıyan olayların içinde […]

Sitemizde mevzuata uygun biçimde çerez kullanılmaktadır. Bilgi için tıklayınız.