ASIM CÜNEYD KÖKSAL

1999’da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. “Usûlü’l-Fıkh’ın Mahiyeti ve Gayesi” başlıklı teziyle 2007 yılında doktorasını tamamladı. 2019 yılından itibaren Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslâm Hukuku anabilim dalında öğretim üyesidir. Kitap çalışmaları: Fıkıh Usûlünün Mahiyeti ve Gayesi (2008), Fıkıh ve Siyaset: Osmanlılarda Siyâset-i Şer’iyye (2016), Elmalılı M. Hamdi Yazır (2017), Lutfi Paşa (2017), İlim Semasında Bir Yıldız: Mustafa Âsım Köksal (2018), Osmanlı Anayasasına Dair (2018).

ASIM CÜNEYD KÖKSAL

1999’da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. “Usûlü’l-Fıkh’ın Mahiyeti ve Gayesi” başlıklı teziyle 2007 yılında doktorasını tamamladı. 2019 yılından itibaren Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslâm Hukuku anabilim dalında öğretim üyesidir. Kitap çalışmaları: Fıkıh Usûlünün Mahiyeti ve Gayesi (2008), Fıkıh ve Siyaset: Osmanlılarda Siyâset-i Şer’iyye (2016), Elmalılı M. Hamdi Yazır (2017), Lutfi Paşa (2017), İlim Semasında Bir Yıldız: Mustafa Âsım Köksal (2018), Osmanlı Anayasasına Dair (2018).

TÜM YAZILARI

En üst varlık mertebelerinden en alt seviyelere varıncaya kadar el-Hak’tan kaynaklanmış olan tüm ilkelerin birbirinden kopmaz biçimde irtibatlı olduğu bir nizam olarak  kavranan olgular ve normlar düzeni, şer’î (hukukî-ahlâkî) yasa anlayışını doğal hukuk ve hukuki pozitivizm ikileminin ötesinde tasavvur etmemizi gerektirir. Hak Kavramı İslâm ilimler literatürünün en zengin kavramlarından birisi “hak”tır. Hak mefhumunda bir yandan […]

Adalet bir zamanlar hem kişisel hem toplumsal ahlâkın merkezindeki erdem, insanın bütün davranışlarına yön veren temel ilke olarak görülüyordu. 18. yüzyılın sonlarından itibaren ise gitgide bireylerin erişim alanının dışına, ya siyâsî iktidarın ekonomiye müdahale kapasitesine, ya da modern hukukun bürokratik ve kurumsal mekanizmasına itilmiştir. El-Adl’den Pay Alan Bütüncül Adalet Aydınlanma öncesi Batı adalet tasavvuru, İslâm […]

Akıl kavramının İslâm geleneğinde kognitif bir yeti olmakla kalmayıp, aynı zamanda dâima ahlâkî bir muhtevası olduğunu tekrar vurgulamakta yarar vardır. Akıllı insan ahlâklı, kısa vadeli çıkarı için ilkelerini çiğnemeyen insandır ve böylelikle akıl kurnazlıktan farklılaşır. “Akıl”; insanı, varlığı, düşünceyi söz konusu eden her kültür ve coğrafyada üzerinde dikkatle durulan, analiz edilen temel bir kavramdır. İslâm […]

Sitemizde mevzuata uygun biçimde çerez kullanılmaktadır. Bilgi için tıklayınız.