BEGÜM BURAK

Bağımsız araştırmacı Begüm Burak lisans derecesini, Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) bölümünden almıştır. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde tamamladığı 28 Şubat Süreci’ni ele alan tezi ile yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2015 yılında Fatih Üniversitesi’nde tamamladığı “The Image of the Undesired Citizens in Turkey: A Comparative Critical Discourse Analysis of the Hürriyet and Zaman Newspapers” adlı çalışması ile de doktor unvanını kazanmıştır. Aynı çalışması kitap olarak basılmıştır. 2010-2015 yılları arasında araştırma görevliliği yaparken İtalya, İspanya, İngiltere ve Bosna’da kısa süreli akademik faaliyetlerde bulunmuştur.

BEGÜM BURAK

Bağımsız araştırmacı Begüm Burak lisans derecesini, Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) bölümünden almıştır. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde tamamladığı 28 Şubat Süreci’ni ele alan tezi ile yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2015 yılında Fatih Üniversitesi’nde tamamladığı “The Image of the Undesired Citizens in Turkey: A Comparative Critical Discourse Analysis of the Hürriyet and Zaman Newspapers” adlı çalışması ile de doktor unvanını kazanmıştır. Aynı çalışması kitap olarak basılmıştır. 2010-2015 yılları arasında araştırma görevliliği yaparken İtalya, İspanya, İngiltere ve Bosna’da kısa süreli akademik faaliyetlerde bulunmuştur.

TÜM YAZILARI

Akademik özgürlük, sadece üniversiteleri, öğretim üyelerini veya öğrencileri değil toplumun tümünü ilgilendiren bir meseledir. Demokratik değerlerin güçlü olduğu bir toplumda insan hak ve özgürlüklerine verilen değer artar; böylesi toplumlarda farklılıklar tehdit değil zenginlik olarak görülür ve ancak böylesi toplumlarda akademik özgürlük ilkesi gerçek anlamda var olabilir ve bilimsel gelişme yaşanabilir.

Geçtiğimiz yılın insan hakları sicilinin tıpkı önceki yıllarda olduğu gibi hiç de iç açıcı olmadığı söylenebilir. Mevcut hak ihlallerine, Şubat ayında meydana gelen büyük depremin ardından yaşam hakkı ihlalleri de eklendi. Adaletten uzak gelişmelerin bertaraf edilmesi adına yapılabilecekler için ise zaman, sabır ve samimi bir çaba gerekli, zira yasal ve kurumsal işleyişi değiştirmek hakiki bir demokrat zihniyet olmadan mümkün değil.

Büyük hacimli verilerin işlenmesini, araştırmalarda kullanılmasını ve yorumlanmasını kolay hale getiren makine öğrenimi gibi yapay zekâ destekli teknikler günümüzde siyaset alanında daha fazla kullanılıyor. Bu teknolojinin alt kümesi olarak bilinen derin öğrenme teknikleri, giderek daha büyük hale gelen veri kümelerinin analiz edilmesinde günümüzde daha fazla sosyal bilimci ve siyaset bilimci tarafından tercih ediliyor.

Üzerinde çalışılan yeni nesil yapay zekâ modellerinin yakın bir gelecekte otonom kararlar alabileceği ve bunun sonucunda doğabilecek zararlardan sorumlu olabileceği; bu sebeple de hukuki bir statü kazanması gerektiğine ilişkin tartışmalar, son günlerde politik ve yasal çevrelerde yer bulmaya başladı.

Türkiye’de ulus inşa projesi tam anlamıyla başarılı olamamıştır ve yeni rejimin sınırları dahilinde oluşturulmaya çalışılan ulus tarafından benimsenmemiştir. Uluslaşma projesi, süreci yöneten elitlerin tasavvur ettiği “muasır medeniyet” seviyesine ulaşma ideali ile çelişen ve demokrasi ve özgürlükler ile uyumsuz hatta onları zedeleyen bir aşamalar ve politikalar toplamına dönüşmüştür. Ulus inşası (nation-building), farklı olan bireyleri ulus-devletin sınırları […]

“Ne olursan ol gel” söylemi ile hoşgörü ikliminin merkezi olan Anadolu topraklarında liberal ilkeler kök salabilirdi. Ancak buyurgan, ötekileştiren, ayrımcılık üstünden gruplaştıran ve uzlaşma yerine çatışma ile beslenen siyasi geleneğin ve çıkar devşirme uğruna liberal ilkeleri eğip bükenlerin buna izin vermediği söylenebilir. Etimolojik köken olarak “özgür” anlamına gelen Latince “liber” kelimesinden türetilmiş olan liberalizm, temel […]

Bir toplumda sosyal refah seviyesinin yükselmesi oranında sosyal adalet ve iç barış da güç kazanır. Bu anlamda sadece kamu kurumları değil bilim insanları da büyük sorumluluk sahibi. Toplumun genel iyilik halini güçlendiren sosyal refahı tesis etmek, zaman ve emek dışında ciddi bir uzmanlaşma ve ideolojiden uzak bilim yapma ile mümkün. Refah devleti kavramı siyaset bilimi […]

COVID-19 salgını gibi küresel krizlerin dijital haber kaynaklarına duyulan ihtiyacı artırdığı biliniyor. Bu anlamda sosyal medya platformlarının yalnızca bilgi almak için değil bilgiyi yaymak için daha yoğun bir biçimde kullanılmasının yurttaş gazeteciliğini yaygın hale getirdiği söylenebilir. Yurttaş gazeteciliği (citizen journalism) kavramı, son yıllarda özellikle medya söylemi ve siyasal iletişim alanında çalışanların araştırmalarını yoğunlaştırdıkları güncel konulardan […]

Medya kuruluşları ve iş çevrelerinin, siyasi iktidara karşı giderek artan bir bağımlılık ilişkisi geliştirmesi medya özgürlüğünü ve medyada çok sesliliği baltalayan önemli unsurlar arasındadır. Bu bağımlılık hali ile medyanın demokrasilerde sahip olması gereken olağan görevinden uzaklaştığı söylenebilir. “Media” kavramı medium’un (medyum) çoğul halidir. Medyum, doğrudan ulaşılamayan kaynaklara aracılık etmek anlamında kullanılır. Bu anlamda, olayların sosyal […]

Teknolojik gelişmelerle hayatın neredeyse her alanına nüfuz eden dijital araçlar ticaret, güvenlik, eğlence ve eğitim olmak üzere birçok alandaki faaliyeti çevrimiçi olarak yapmaya olanak sağladı. Böylesi bir dönemde üniversitelerin Metaverse’ün sağlayacağı avantajları kullanmaları kamu ve özel sektör işbirliği ile mümkün. Metaverse (Türkçe anlamıyla sanal evren), artırılmış ve sanal gerçeklik cihazları aracılığıyla kalıcı üç-boyutlu sanal ortamları […]

Sitemizde mevzuata uygun biçimde çerez kullanılmaktadır. Bilgi için tıklayınız.