BEGÜM BURAK

Bağımsız araştırmacı Begüm Burak lisans derecesini, Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) bölümünden almıştır. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde tamamladığı 28 Şubat Süreci’ni ele alan tezi ile yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2015 yılında Fatih Üniversitesi’nde tamamladığı “The Image of the Undesired Citizens in Turkey: A Comparative Critical Discourse Analysis of the Hürriyet and Zaman Newspapers” adlı çalışması ile de doktor unvanını kazanmıştır. Aynı çalışması kitap olarak basılmıştır. 2010-2015 yılları arasında araştırma görevliliği yaparken İtalya, İspanya, İngiltere ve Bosna’da kısa süreli akademik faaliyetlerde bulunmuştur.

BEGÜM BURAK

Bağımsız araştırmacı Begüm Burak lisans derecesini, Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) bölümünden almıştır. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde tamamladığı 28 Şubat Süreci’ni ele alan tezi ile yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2015 yılında Fatih Üniversitesi’nde tamamladığı “The Image of the Undesired Citizens in Turkey: A Comparative Critical Discourse Analysis of the Hürriyet and Zaman Newspapers” adlı çalışması ile de doktor unvanını kazanmıştır. Aynı çalışması kitap olarak basılmıştır. 2010-2015 yılları arasında araştırma görevliliği yaparken İtalya, İspanya, İngiltere ve Bosna’da kısa süreli akademik faaliyetlerde bulunmuştur.

TÜM YAZILARI

Üzerinde çalışılan yeni nesil yapay zekâ modellerinin yakın bir gelecekte otonom kararlar alabileceği ve bunun sonucunda doğabilecek zararlardan sorumlu olabileceği; bu sebeple de hukuki bir statü kazanması gerektiğine ilişkin tartışmalar, son günlerde politik ve yasal çevrelerde yer bulmaya başladı.

Türkiye’de ulus inşa projesi tam anlamıyla başarılı olamamıştır ve yeni rejimin sınırları dahilinde oluşturulmaya çalışılan ulus tarafından benimsenmemiştir. Uluslaşma projesi, süreci yöneten elitlerin tasavvur ettiği “muasır medeniyet” seviyesine ulaşma ideali ile çelişen ve demokrasi ve özgürlükler ile uyumsuz hatta onları zedeleyen bir aşamalar ve politikalar toplamına dönüşmüştür. Ulus inşası (nation-building), farklı olan bireyleri ulus-devletin sınırları […]

“Ne olursan ol gel” söylemi ile hoşgörü ikliminin merkezi olan Anadolu topraklarında liberal ilkeler kök salabilirdi. Ancak buyurgan, ötekileştiren, ayrımcılık üstünden gruplaştıran ve uzlaşma yerine çatışma ile beslenen siyasi geleneğin ve çıkar devşirme uğruna liberal ilkeleri eğip bükenlerin buna izin vermediği söylenebilir. Etimolojik köken olarak “özgür” anlamına gelen Latince “liber” kelimesinden türetilmiş olan liberalizm, temel […]

Bir toplumda sosyal refah seviyesinin yükselmesi oranında sosyal adalet ve iç barış da güç kazanır. Bu anlamda sadece kamu kurumları değil bilim insanları da büyük sorumluluk sahibi. Toplumun genel iyilik halini güçlendiren sosyal refahı tesis etmek, zaman ve emek dışında ciddi bir uzmanlaşma ve ideolojiden uzak bilim yapma ile mümkün. Refah devleti kavramı siyaset bilimi […]

COVID-19 salgını gibi küresel krizlerin dijital haber kaynaklarına duyulan ihtiyacı artırdığı biliniyor. Bu anlamda sosyal medya platformlarının yalnızca bilgi almak için değil bilgiyi yaymak için daha yoğun bir biçimde kullanılmasının yurttaş gazeteciliğini yaygın hale getirdiği söylenebilir. Yurttaş gazeteciliği (citizen journalism) kavramı, son yıllarda özellikle medya söylemi ve siyasal iletişim alanında çalışanların araştırmalarını yoğunlaştırdıkları güncel konulardan […]

Medya kuruluşları ve iş çevrelerinin, siyasi iktidara karşı giderek artan bir bağımlılık ilişkisi geliştirmesi medya özgürlüğünü ve medyada çok sesliliği baltalayan önemli unsurlar arasındadır. Bu bağımlılık hali ile medyanın demokrasilerde sahip olması gereken olağan görevinden uzaklaştığı söylenebilir. “Media” kavramı medium’un (medyum) çoğul halidir. Medyum, doğrudan ulaşılamayan kaynaklara aracılık etmek anlamında kullanılır. Bu anlamda, olayların sosyal […]

Teknolojik gelişmelerle hayatın neredeyse her alanına nüfuz eden dijital araçlar ticaret, güvenlik, eğlence ve eğitim olmak üzere birçok alandaki faaliyeti çevrimiçi olarak yapmaya olanak sağladı. Böylesi bir dönemde üniversitelerin Metaverse’ün sağlayacağı avantajları kullanmaları kamu ve özel sektör işbirliği ile mümkün. Metaverse (Türkçe anlamıyla sanal evren), artırılmış ve sanal gerçeklik cihazları aracılığıyla kalıcı üç-boyutlu sanal ortamları […]

Adaletin tesisi için muhalefetin acizliğinden sıyrılması, iktidarın da çoğu zaman sadece kendi çevresinin çıkarlarına yönelik attığı adımlardan vazgeçip toplumun tüm katmanlarının çıkarlarını gözeten kararlar alması şart. Modern hukuk devletinin en önemli özelliklerinden biri, sınırlı bir yönetimin oluşturulması ile vatandaşların hak ve özgürlüklerini garanti altına alarak, özgürlükçü bir toplumun tesisini ve devamını sağlamaktır. Hukuk devleti ilkesine […]

Mevcut problemlere çözümler sunacak kadroların müphemliği, takip edilecek yol haritasının net olmaması gibi temel sorunlarından ötürü hayli zayıf olan muhalefetin, var olduğu şekilde devam ettiği sürece ayırımcılığa, hukuksuzluklara, hak ihlallerine ve kötü yönetime karşı güçlü bir duruş sergilemesi beklenemez. Siyaset Bilimi disiplininin önemli kavramlarından olan “siyasi muhalefet”, genel anlamda yönetme gücünü elinde bulundurmayan kişi, grup […]

BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı imzalı Dünya Mutluluk Endeksi Raporu, 137 ülkeyi gayrisafi milli gelir, sosyal destek, ortalama yaşam süresi, vatandaşların kendi hayatlarıyla ilgili karar alabilme durumları ve ülkedeki yolsuzluk düzeylerine göre değerlendiriyor. Türkiye, son verilere göre 106’ncı sırada. Mesafelerin anlamını yitirdiği ve ülkelerin, kültürlerin ve insanların birbirinden giderek daha fazla etkilenir hale geldiği günümüz […]

Sitemizde mevzuata uygun biçimde çerez kullanılmaktadır. Bilgi için tıklayınız.