CEMİL AYDIN

University of North Carolina-Chapel Hill’de Küresel Tarih profesörüdür. Doktorasını Harvard Üniversitesi’nde Japon Pan-Asyacı siyaseti üzerine tamamlamıştır. Yayımlanmış kitapları arasında The Politics of Anti-Westernism in Asia (Asya’da Batı Karşıtı Düşüncenin Siyaseti) ve The Idea of the Muslim World: A Global Intellectual History (İslam Alemi Fikri: Bir Küresel Düşünce Tarihi) bulunmaktadır.

CEMİL AYDIN

University of North Carolina-Chapel Hill’de Küresel Tarih profesörüdür. Doktorasını Harvard Üniversitesi’nde Japon Pan-Asyacı siyaseti üzerine tamamlamıştır. Yayımlanmış kitapları arasında The Politics of Anti-Westernism in Asia (Asya’da Batı Karşıtı Düşüncenin Siyaseti) ve The Idea of the Muslim World: A Global Intellectual History (İslam Alemi Fikri: Bir Küresel Düşünce Tarihi) bulunmaktadır.

TÜM YAZILARI

Türkiye’de yaşanan bütün olumsuzlukların sebebi olarak seküler-oryantalist bir okuma ile Siyasal İslam’ın suçlu görülmesi çok hatalı olur. Bugün Türkiye’deki etkin güçlü siyasal dil “Siyasal İslam” olarak tarif edilemez, zira şu anki iktidar dili birçok başlıkta (milliyetçilik ve Kemalizm üzerinden) muhalefetle de ciddi bir sorun yaşamadığı gibi Kemalist resmi tarih tezi ile geniş bir dil ortaklığı […]

Türkiye’de yaşanan bütün olumsuzlukların sebebi olarak seküler-oryantalist bir okuma ile Siyasal İslam’ın suçlu görülmesi çok hatalı olur. Bugün Türkiye’deki etkin güçlü siyasal dil “Siyasal İslam” olarak tarif edilemez, zira şu anki iktidar dili birçok başlıkta (milliyetçilik ve Kemalizm üzerinden) muhalefetle de ciddi bir sorun yaşamadığı gibi Kemalist resmi tarih tezi ile geniş bir dil ortaklığı […]

Ulus devletler her yerde kendi sınırlarını ve bir toprak üzerindeki hakimiyetlerini tabii ve kaçınılmaz göstermek için resmi tarih tezleri kurarlar. Türkiye de bu anlamda istisna değil. Ancak, buradaki en ilginç özellik, 1071-1923 arası dönemde etnik ulus devlet kalıbına sığması imkânsız bir emperyal geçmişin bu kalıba sokulup, yeniden yorumlanması ve buna dini bir kutsiyet atfedilmesi. Cemil […]

Yaygın varsayımın aksine, dünyadaki tüm Müslümanların külliyen birliğine referansta bulunan ‘İslam dünyası’ terimi, İslam’ın kendisi kadar eski bir kavram olan ümmetten gelmemektedir. İslam dünyası fikri çok yeni olup, on dokuzuncu yüzyılda gelişmeye başladı ve 1870’lerde de küresel, jeopolitik ve siyasi anlamlar kazandı. Dünyanın değişik yerlerinde herhangi bir Müslüman topluluk haksızlığa ve zulme uğradığı zaman ‘İslam […]

Sitemizde mevzuata uygun biçimde çerez kullanılmaktadır. Bilgi için tıklayınız.