EDGAR ŞAR
EDGAR ŞAR

Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitiren Edgar Şar, aynı yıl Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde başladığı yüksek lisans öğrenimini, “Laiklik ve Demokrasi İlişkisi: 2000’lerde Türkiye Örneği” başlıklı teziyle tamamlamıştır. Edgar Şar, aynı bölümde doktora öğrenimine devam etmektedir. Mayıs 2017’de European University Institute tarafından Siyaset Bilimi Doktora Programı’na kabul edilen Şar, güncel araştırmalarında laikliğin çağdaş siyaset teorisindeki anlamları ile Türkiye ve Ortadoğu’da din-devlet-toplum ilişkilerinin demokratikleşme üzerine etkisi üzerine yoğunlaşmaktadır. Akademik ilgi alanları arasında laiklik ve demokrasi kuramları, demokratikleşme, din sosyolojisi, Türkiye siyaseti ve anayasa hukuku bulunmaktadır.

EDGAR ŞAR
EDGAR ŞAR

Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitiren Edgar Şar, aynı yıl Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde başladığı yüksek lisans öğrenimini, “Laiklik ve Demokrasi İlişkisi: 2000’lerde Türkiye Örneği” başlıklı teziyle tamamlamıştır. Edgar Şar, aynı bölümde doktora öğrenimine devam etmektedir. Mayıs 2017’de European University Institute tarafından Siyaset Bilimi Doktora Programı’na kabul edilen Şar, güncel araştırmalarında laikliğin çağdaş siyaset teorisindeki anlamları ile Türkiye ve Ortadoğu’da din-devlet-toplum ilişkilerinin demokratikleşme üzerine etkisi üzerine yoğunlaşmaktadır. Akademik ilgi alanları arasında laiklik ve demokrasi kuramları, demokratikleşme, din sosyolojisi, Türkiye siyaseti ve anayasa hukuku bulunmaktadır.

TÜM YAZILARI

HDP’ye karşı mesafe koymanın bile çeşitli dereceleri varken, son derece sert ve agresif bir HDP karşıtlığını benimseyen İYİ Parti, kendisini merkezden uzak, çok kısıtlı bir siyasal kimliğe hapsediyor. Bu da İYİ Parti’yi birçok kazanımdan mahrum bırakırken, partinin demokratik bir geleceğe verebileceği potansiyel katkıları da epeyce sınırlandırıyor. Popülist otoriter yönetimler, hüküm sürdükleri ülkelerde sadece demokratik kurumları […]

İspanya örneği, özellikle tarihsel arka planıyla kendine özgü bir demokratikleşme vakası tecrübesi olarak değerlendirilebilir. Türkiye muhalefetinin bu deneyimden çıkartabileceği önemli dersler var. Bu çerçevede, muhalefet cephesinde bugüne kadar sadece “Aday kim olacak?” sorusu üzerinden dönen tartışmaların, “Nasıl bir gelecek istiyoruz?” sorusuyla zenginleşmesine ihtiyaç var. Tüm kürede etkisini gösteren COVID-19 pandemisiyle birlikte, İkinci Dünya Savaşı’ndan beri […]