ERGUN ÖZBUDUN

Doktorasını Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Kamu Hukuku alanında tamamladı. Chicago, Harvard, Princeton, Columbia, Georgetown ve Paris Sorbonne Üniversitelerinde dersler verdi. Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komisyonu (1989-93) ve Avrupa Konseyi Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu (Venedik Komisyonu / 1990-2014) üyeliklerinde bulunmuştur. Anayasa hukuku ve Türkiye’nin siyasal hayatı üzerinde çok sayıda Türkçe ve İngilizce eserleri vardır.

ERGUN ÖZBUDUN

Doktorasını Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Kamu Hukuku alanında tamamladı. Chicago, Harvard, Princeton, Columbia, Georgetown ve Paris Sorbonne Üniversitelerinde dersler verdi. Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komisyonu (1989-93) ve Avrupa Konseyi Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu (Venedik Komisyonu / 1990-2014) üyeliklerinde bulunmuştur. Anayasa hukuku ve Türkiye’nin siyasal hayatı üzerinde çok sayıda Türkçe ve İngilizce eserleri vardır.

TÜM YAZILARI

Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görünür amacı, halkın alternatif bilgi kaynaklarına ulaşmasını engellemek ve onu iktidarın açıklamaları ile yetinmeye zorlamaktır. Böyle bir rejim, elbette hiçbir ciddi tanıma göre demokratik bir devlet sayılamaz. Muhalefet sözcülerinin “Sansür Yasası”, iktidar sözcülerinin “Dezenformasyon Yasası” olarak adlandırdıkları, resmî adı “Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik […]

TBMM beşte üç çoğunlukla seçimlerin yenilenmesine karar vermediği takdirde, Sayın Erdoğan’ın tekrar aday olmasına imkân yoktur. Kendisinin, bir yandan adaylığını ilan ederken, öte yandan seçimlerin zamanında yapılacağını ifade etmesi, kendi içinde açık bir çelişki barındırmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 9 Haziran tarihli demecinde kendisinin Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olduğunu ve seçimlerin normal tarihi olan Haziran 2023’te […]

Anayasanın 90’ıncı maddesinin beşinci fıkrası karşısında milletlerarası bir andlaşmadan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle çekilmek ne ölçüde Anayasaya aykırıysa, Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin sunduğu bir yetkiyle milletlerarası bir andlaşmayı Cumhurbaşkanı kararı yoluyla sona erdirmek de aynı ölçüde Anayasaya aykırıdır. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul Sözleşmesi’nden tek taraflı iradesi ile çekilmesi, yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da ciddi hukukî tartışmalara yol […]

Sığınmacılar sorunu, giderek gerçek bir beka sorunu niteliği almaktadır. İktidarın bu konuda rasyonel ve etkili bir politika geliştirmek niyetinde olmadığı açıktır. Dolayısıyla inisiyatifi altı muhalefet partisinin alması ve ortak bir politika oluşturarak bunu kamuoyuna açıklamaları şarttır. Son haftaların kamuoyu araştırmaları, sığınmacılar sorununun, ekonomik sorunlarla birlikte Türk kamuoyunu en çok meşgul eden iki konudan biri olduğunu […]

Son yıllarda, Cumhurbaşkanı’ndan başlayarak birçok iktidar sözcüsü, AİHM kararlarının bağlayıcı olmadığını, Türk mahkemelerinin kararlarına saygı göstermeyen bu Mahkeme’nin kararlarına Türkiye’nin de saygı göstermeyeceğini, aksini düşünmenin milli egemenliğimizin ihlâli anlamına geleceğini ileri sürmüşlerdir. Bu görüş, milletlerarası insan hakları hukuku konusunda tam bir bilgisizliğin ya da kesin bir inkârcılığın ifadesidir. Kavala / Gezi davası sürecinde neredeyse beş […]

Uzun süreli demokratik gerileme, gitgide küresel mahiyet almış; en zalim diktatörlükler altında yaşayanlar kadar, istikrarlı demokrasilerin vatandaşları tarafından da hissedilecek derecede genişlemiştir. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 75’i, geçen yıl gerileyen ülkelerin birinde yaşamaktadır. Perspektif’te 14 Nisan tarihinde yayımlanan yazımda, iki ünlü milletlerarası demokrasi ölçüm kuruluşunun (Hürriyet Evi / Freedom House, FH ve Demokrasi İndeksi, Dİ […]

Dünyaca ünlü iki demokrasi ölçüm kuruluşunun 2021 yılı değerlendirmeleri, önümüzdeki seçimlerin Türkiye açısından taşıdığı hayatî önemi bir kez daha gözler önüne sermektedir. Bu seçimler, sağla sol, muhafazakârlıkla ilerlemecilik, liberalizmle devletçilik arasında bir iktidar yarışı değil, bir hayat memat mücadelesi, bir anlamda “köprüden önceki son çıkış”tır. Bu yazıda dünyaca ünlü iki demokrasi ölçüm kuruluşunun 2021 yılı […]

Önerilen değişiklikte Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ilgilendiren bir husus yoktur. Dolayısıyla muhalefet partileri (HDP dâhil) tek bir aday üzerinde anlaşmalı ve seçimi ilk turda kazanmak için çaba göstermelidir. TBMM seçimlerinde ise muhalefet partileri açısından en avantajlı senaryolar, küçük partilerin (DEVA, Gelecek, SP ve DP) tümünün veya büyük bölümünün CHP veya İYİ Parti listelerinden, TİP’in de HDP listesinden […]

HDP Eş Genel Başkanı Sayın Prof. Dr. Mithat Sancar, yakın zamanlardaki bir röportajında, altılı görüşme ve mutabakatı normal karşıladığını, zaten partisinin kendi ittifakıyla parlamento seçimine gireceğini, ancak Cumhurbaşkanlığı seçimi için ortak aday belirlenmesi ve yeni anayasanın yapımı süreçlerinde HDP ile açık ve şeffaf görüşmeler yürütülmesi gerektiğini ifade etmiştir. Muhalefet ittifakının hedeflerine ulaşabilmesi, bu müzakerelerin yapıcı […]

Altı liderin, parti kurmaylarının birkaç aydır üzerinde çalıştıkları “Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş” konusunda tam bir mutabakata varmış olmaları, başlı başına büyük bir başarıdır. Bu geniş kapsamlı mutabakat karşısında, bazı kötümser analistlerin muhalefet partilerine yakıştırdığı ‘beş benzemezlik’ iddiası, boş bir safsata olarak nitelendirilebilir. Konumuz açısından önemli olan, partilerin nerelerde ayrıldıkları değil, nerelerde birleştikleridir. Altı muhalefet liderinin […]

Sitemizde mevzuata uygun biçimde çerez kullanılmaktadır. Bilgi için tıklayınız.