ERGÜN YILDIRIM

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans ve doktora yaptı. Bilgi Hikmet, Kitap ve Yeni Zemin gibi dergilerin yayınlanmasında katkıda bulundu. Hayali Modernlik, Değişen Din Anlayışının Sosyolojisi, Akif’in Leylası, Simurgun Kanatları, Öznenin Ölümü gibi kitapları yayınlandı. Ülke TV ve TV Net’te programlar yaptı. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde dekanlık görevinde bulundu. Şu an İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde hocalığa devam ediyor.

ERGÜN YILDIRIM

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans ve doktora yaptı. Bilgi Hikmet, Kitap ve Yeni Zemin gibi dergilerin yayınlanmasında katkıda bulundu. Hayali Modernlik, Değişen Din Anlayışının Sosyolojisi, Akif’in Leylası, Simurgun Kanatları, Öznenin Ölümü gibi kitapları yayınlandı. Ülke TV ve TV Net’te programlar yaptı. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde dekanlık görevinde bulundu. Şu an İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde hocalığa devam ediyor.

TÜM YAZILARI

Modern Avrupalı sosyologların çoğunluğu cemaat olgusunu eski, gelenekçi, komünalist ve bireye hayat hakkı vermeyen bir topluluk olarak görür. Cemaat, Ortaçağ feodal düzenin aşiret, tarikat, lonca yapılarıdır. Bu yapılarda birey yoktur. Cemaat aidiyeti, bireyin boy vermesine imkân vermez. Cemaat olgusu üzerine sosyologların ciddi bir müktesebatı var. İlk defa Alman sosyolog F. Tönnies Cemaat ve Cemiyet adlı […]

Sitemizde mevzuata uygun biçimde çerez kullanılmaktadır. Bilgi için tıklayınız.