EVREN BALTA
EVREN BALTA

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan Evren Balta, 2007 yılında New York, CUNY- The Graduate Center’da “Rusya ve Türkiye’de Devlet Kapasitesi ve İç Çatışma” başlıklı tezi ile doktorasını aldı. Karşılaştırmalı siyaset, siyasal şiddet, güvenlik, vatandaşlık ve ulusötesi siyaset alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. Çok sayıda yayımlanmış makale ve derleme kitaplarının yanı sıra Küresel Güvenlik Kompleksi, Tedirginlik Çağı ve Türkiye'de Amerikan Pasaportu: Ulusötesi Dünyada Ulusal Vatandaşlık (O. Altan-Olcay ile birlikte) isimli kitapları mevcuttur.

EVREN BALTA
EVREN BALTA

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan Evren Balta, 2007 yılında New York, CUNY- The Graduate Center’da “Rusya ve Türkiye’de Devlet Kapasitesi ve İç Çatışma” başlıklı tezi ile doktorasını aldı. Karşılaştırmalı siyaset, siyasal şiddet, güvenlik, vatandaşlık ve ulusötesi siyaset alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. Çok sayıda yayımlanmış makale ve derleme kitaplarının yanı sıra Küresel Güvenlik Kompleksi, Tedirginlik Çağı ve Türkiye'de Amerikan Pasaportu: Ulusötesi Dünyada Ulusal Vatandaşlık (O. Altan-Olcay ile birlikte) isimli kitapları mevcuttur.

TÜM YAZILARI

Bütün hükümetler, ilk anda milliyetçi reçeteyi canlandırarak mevcut salgına yanıt verdiler. Son dönemin yükselen yıldızları olan popülist siyasetçiler, kendi korumacı ve hareket eden her şeye düşman gündemlerini meşrulaştırmak için bu krizi kullandılar. Bu yazı devletlerin bu ilk tepkisine odaklanıyor. Ama bütün dünyada çözüm için birlikte çalışan, bilgiyi dolaştıran, birbirine destek olan, birbirinin deneyimini anlayan bir […]

Beck’in Risk Toplumu’nu yazmasının üzerinden geçen yaklaşık 30 yılın ardından endişenin küresel ölçekte nasıl arttığına tanık olduk. Üstelik bireysel riskleri kolektif olarak dağıtan refah mekanizmaları da çöktü. Riskler karşısında kolektif korumanın/dağıtımın azaldığı (veya olmadığı), risklerin küresel hâle geldiği ve varoluşsal tehdidin genişlediği ve ciddileştiği bir dünyaya evirildik. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklamada, […]

Birbirilerine karşı büyük bir güvensizlik besleyen ve farklı çıkar ve tehdit tanımlarına sahip olan bu iki ülke ancak birbirlerinden bile daha az güvendikleri bir aktörün ortaya çıkması halinde ilişkilerini bir ortaklık zeminine oturtabiliyorlar. O yüzden tıpkı çatışmaları gibi işbirlikleri de bir saman alevi gibi. 1996 yılının temmuz ayında Türk hükûmetinin Çeçen direnişine verdiği (dolaylı da […]

Sitemizde mevzuata uygun biçimde çerez kullanılmaktadır. Bilgi için tıklayınız.