FUAT KEYMAN

Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve öğretim üyesidir. Aynı zamanda İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) direktörü ve Türkiye Bilim akademisi üyesidir. Çok sayıda uluslararası düşünce kuruluşunun ve akademik derginin danışma kurulunda bulunan ve 2013 yılında başlayan Çözüm Süreci’nde Akil İnsanlar Komisyonu üyesi olarak da görev yapan Keyman; demokratikleşme, küreselleşme, uluslararası ilişkiler, sivil toplum ve Türkiye’de devlet-toplum ilişkileri üzerine çalışmalar yürütmektedir. Yurt dışı ve içinde yayımlanmış çok sayıda makaleye imza atan Keyman’ın, Hegemony Through Transformation: Foreign Policy, Identity, and Democracy in Turkey (Dönüşüm Yoluyla Hegemonya: Türkiye’de Dış Politika, Kimlik ve Demokrasi), Symbiotic Antagonisms: Competing Nationalisms in Turkey (İç içe Çatışmalar: Türkiye’de Milliyetçilik) isimli kitapları da bulunmaktadır.

FUAT KEYMAN

Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve öğretim üyesidir. Aynı zamanda İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) direktörü ve Türkiye Bilim akademisi üyesidir. Çok sayıda uluslararası düşünce kuruluşunun ve akademik derginin danışma kurulunda bulunan ve 2013 yılında başlayan Çözüm Süreci’nde Akil İnsanlar Komisyonu üyesi olarak da görev yapan Keyman; demokratikleşme, küreselleşme, uluslararası ilişkiler, sivil toplum ve Türkiye’de devlet-toplum ilişkileri üzerine çalışmalar yürütmektedir. Yurt dışı ve içinde yayımlanmış çok sayıda makaleye imza atan Keyman’ın, Hegemony Through Transformation: Foreign Policy, Identity, and Democracy in Turkey (Dönüşüm Yoluyla Hegemonya: Türkiye’de Dış Politika, Kimlik ve Demokrasi), Symbiotic Antagonisms: Competing Nationalisms in Turkey (İç içe Çatışmalar: Türkiye’de Milliyetçilik) isimli kitapları da bulunmaktadır.

TÜM YAZILARI

Türkiye’nin Batı-sonrası dünyada dış politikasını belirlerken yaptığı stratejik otonomi tercihi doğru bir tercih. Bu aynı zamanda stratejik otonomi tercihinin sadece iktidarın değil, muhalefetin de tercihi olması gerektiği anlamına geliyor. Muhalefetin dış politikaya yaklaşımında stratejik otonomi ve uygulaması üzerine eğilmesi doğru karar olacaktır. 31 Mart yerel seçimleri sonrası dört yıllık seçimsiz bir döneme girdik. Seçimlerin Cumhurbaşkanı […]

Perspektif, 31 Mart seçimlerini değerlendirdiği ve geçtiğimiz günlerde ilk kısmı yayınlanan soruşturmanın ikinci bölümü için Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Keyman ile CORE Araştırma Enstitüsü Direktörü Ulaş Tol’un görüşlerine başvurdu.

Türkiye, Batı sonrası dünya ve düzen değişikliği tartışmasını bilgi temelli, farklı görüşler arası müzakere ve tartışmayı destekleyerek ve bundan sonraki beş yılın nasıl gelişeceğini hesaplayan ve öngörebilen bir çalışma ile bugüne hazırlanmalı. Çünkü oluşmakta olan değişim Türkiye için fırsatlar kadar riskler de yaratıyor. Son yıllarda uluslararası ilişkiler ve dünya tarihi üzerine yazdığı kitaplar ve makalelerle […]

Türkiye, Batı-sonrası dünyada dış politikasını nasıl şekillendirmeli? Bu soru sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümeti ilgilendirmiyor, tüm siyasi partileri, sivil toplumu ve akademisyenleri de ilgilendiriyor, ilgilendirmeli. Batı-sonrası dünyada Türk dış politikası, iktidarın değil, Türkiye’nin meselesi olarak ele alınmalı ve tartışılmalı. Washington’daki (ki konuşmalar ve toplantılar yaptığım Boston ve Middleburry’yi de ekleyebilirim) dış politika tartışmalarında Ukrayna, Gazze, […]

Uzun süredir takip ettiğim Türkiye-Amerika ilişkilerinde esas paradigma “Türkiye’yi kazanmak ya da kaybetmek” üzerine kurulmuştu. Bu paradigmanın yerini Türkiye yorgunluğu almış. S-400’ler sorunundan İsveç’in NATO üyeliğinin bloke edilmesine kadar geniş bir yelpazede, Türkiye-Amerika ilişkilerinde yaşanan “güven sorunu” artık “yorgunluğa” dönüşmüş. Washington, Boston ve Middlebury’de 10 gün süren; yaptığım konuşmalar, toplantılar ve görüşmelerle geçen Amerika seyahatimden […]

Batı-sonrası dünya bugün için Türkiye’ye potansiyel değil, aksine ciddi riskler getiriyor. II. Dünya Savaşı sonrası değerli Türkiye tablosunun tersine, Türkiye’nin güvenlikten ekonomiye oyunun ve masanın dışında kalma riskini güçlendiriyor. Türkiye’nin bugün demokrasi ve hukuk sorunu kadar, büyük güçler rekabetinin yaşandığı Batı-sonrası dünyada “dışlanma ve oyun dışında” kalma sorunu da var. 2024 ve yakın gelecek için […]

“Türk Tipi Başkanlık Sistemi”, “Çoğunlukçu Demokrasi”, “Otoriterliğe Sapma”, Ergun hocanın kullandığı ve bizlere kazandırdığı kavramlar oldu. Demokrasinin pekişmesi ya da pekişememesi konusunu ve çalışma alanını Türkiye’ye getiren Ergun hoca, demokrasiden sapma çalışmalarına da öncülük yaptı. Ülkemiz büyük bir değerini kaybetti. Bizlere onun ismini, düşüncesini, anayasal demokrasiye inancını yaşatmak düşer. 1995, Eylül ayı… 2001 yılına kadar […]

Perspektif, milliyetçilik ekseninde MHP ve İYİ Parti’yi analiz ettiği ve geçtiğimiz günlerde ikinci bölümü yayınlanan soruşturmanın üçüncü bölümü için; Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Prof. Dr. Tanel Demirel, Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Keyman ve Seçmen Bilimci Dr. Ulaş Tol’un görüşlerine başvurdu. “LİBERAL DEMOKRATLARIN, OTORİTER MİLLİYETÇİ HAREKETLERİ KÜÇÜMSEMEK YERİNE DAHA […]

Türkiye tarihsel öneme sahip bir seçimi geride bıraktı. Geride bırakmayacağı ve uzunca bir süre konuşulacak gibi görünen ise; muhalefet ve Kılıçdaroğlu’nun seçimleri kaybetmesine, iktidar ve Erdoğan’ın kazanmasına yol açan siyasal, toplumsal, kültürel, ideolojik, jeopolitik ve psikolojik dinamiklerin neler olduğu tartışması ve analizleri olacağa benziyor.   “Erdoğan nasıl ve niye kazandı?”, “Kılıçdaroğlu nasıl ve niye kaybetti?” […]

Türkiye tarihsel öneme sahip bir seçimi geride bıraktı. Geride bırakmayacağı ve uzunca bir süre konuşulacak gibi görünen ise; muhalefet ve Kılıçdaroğlu’nun seçimleri kaybetmesine, iktidar ve Erdoğan’ın kazanmasına yol açan siyasal, toplumsal, kültürel, ideolojik, jeopolitik ve psikolojik dinamiklerin neler olduğu tartışması ve analizleri olacağa benziyor.   “Erdoğan nasıl ve niye kazandı?”, “Kılıçdaroğlu nasıl ve niye kaybetti?” […]

Sitemizde mevzuata uygun biçimde çerez kullanılmaktadır. Bilgi için tıklayınız.