İSMAİL KARA

1977’de İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nü ve 1986’da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nü bitirdi. Dergâh Yayınları’nda Fikir ve Sanatta Hareket dergisi, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, İslami Bilgiler Ansiklopedisi ve ''Dergâh'' dergisinin yayın heyetinde yer aldı, Yayın Müdürlüğü yaptı. 1993’te “İslâmcılara Göre Meşrutiyet İdaresi 1908-1914” başlıklı teziyle siyaset bilimi doktoru oldu. Osmanlı-Türk düşünce tarihi, din-modernleşme ve din-siyaset ilişkileri üzerindeki araştırmaları Hareket, Dergâh, Tarih ve Toplum, Toplum ve Bilim dergilerinde yayınlandı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde ve İstanbul Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim üyeliği yapmıştır.

İSMAİL KARA

1977’de İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nü ve 1986’da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nü bitirdi. Dergâh Yayınları’nda Fikir ve Sanatta Hareket dergisi, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, İslami Bilgiler Ansiklopedisi ve ''Dergâh'' dergisinin yayın heyetinde yer aldı, Yayın Müdürlüğü yaptı. 1993’te “İslâmcılara Göre Meşrutiyet İdaresi 1908-1914” başlıklı teziyle siyaset bilimi doktoru oldu. Osmanlı-Türk düşünce tarihi, din-modernleşme ve din-siyaset ilişkileri üzerindeki araştırmaları Hareket, Dergâh, Tarih ve Toplum, Toplum ve Bilim dergilerinde yayınlandı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde ve İstanbul Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim üyeliği yapmıştır.

TÜM YAZILARI

Cumhuriyet devri Türkiyesi’nde ahlâk çalışmaları ve vurguları hiçbir zaman canlı ve diri olmadı. Üniversite ve entelektüel hayat ahlâk çalışmalarına bigânedir. Güçlü ve derin bir hukuk fikrinin gelişmemesi de muhtemelen bununla alakalı. İlk bölümünü dün yayınladığımız mülakatın ikinci bölümünde Prof. Dr. İsmail Kara ile Türkiye’de İslamcılık ve siyaset, din-devlet ilişkileri, dini cemaat ve tarikatlar, sekülerleşme ve […]

Hem İslâmcılar hem de Cumhuriyet ideolojisine yakın olanlar, çağdaş İslâm düşüncesi ile çağdaş Türk düşüncesi arasındaki kuvvetli bağları farkedemedikleri ve bu bağları yeniden inşa edemedikleri müddetçe kulak kabartılacak düşünceler geliştiremeyecek, büyük metinler yazamayacaklar. İslamcılık Türkiye’nin siyasi ve toplumsal yapısının merkezinde yer alan düşünsel-politik bir akım. Tanımı, içeriği, kapsamı üzerine yaşanan görüş farklılıklarına ve umut ile […]

Sitemizde mevzuata uygun biçimde çerez kullanılmaktadır. Bilgi için tıklayınız.