MEHMET EVKURAN
MEHMET EVKURAN

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 1991 yılında mezun oldu. Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak çalıştı. 2000 yılında Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak atandı. “Ehl-i Sünnet Siyaset Düşüncesinin Yapısı ve Sorunları” başlıklı teziyle 2003 yılında doktorasını tamamladı. 2006 yılında doçent, 2012 yılında profesör unvanı aldı. Halen Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Yayınlanmış kitapları, makaleleri, sempozyum ve konferanslarda sunulmuş bildirileri bulunmaktadır. Kitapları arasında Sünni Paradigmayı Anlamak, Sosyal Bilimler Mantığı ve Kelam, Siyasal Kültür ve Kimlik, Ahlak Hakikat ve Kimlik-İslam Kelamında Ahlak Problemi, Çağdaş Sorunlar ve Kelâm, İslam’ın Haikati ve Mezhep Sorunu, 15 Temmuz Üzerine Düşünceler, İslam Kelamında Zihniyetler sayılabilir.

MEHMET EVKURAN
MEHMET EVKURAN

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 1991 yılında mezun oldu. Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak çalıştı. 2000 yılında Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak atandı. “Ehl-i Sünnet Siyaset Düşüncesinin Yapısı ve Sorunları” başlıklı teziyle 2003 yılında doktorasını tamamladı. 2006 yılında doçent, 2012 yılında profesör unvanı aldı. Halen Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Yayınlanmış kitapları, makaleleri, sempozyum ve konferanslarda sunulmuş bildirileri bulunmaktadır. Kitapları arasında Sünni Paradigmayı Anlamak, Sosyal Bilimler Mantığı ve Kelam, Siyasal Kültür ve Kimlik, Ahlak Hakikat ve Kimlik-İslam Kelamında Ahlak Problemi, Çağdaş Sorunlar ve Kelâm, İslam’ın Haikati ve Mezhep Sorunu, 15 Temmuz Üzerine Düşünceler, İslam Kelamında Zihniyetler sayılabilir.

TÜM YAZILARI

İktidar, kendi ideolojisinden kolaylıkla elde edemediği otoriterliği, radikal milliyetçi retoriklere atıfla temin etmeye çalışır. Burada aracılık yapan figür, muhafazakârlıktır. Siyasal İslamcılık ile radikal milliyetçilik arasında kalan muhafazakârlık, her ikisinin de otoriter, keskin ve dışlayıcı genlerini almakta ve politik bir mutasyon geçirmektedir. Kötülük Araçsaldır Özellikle Siyasette!   Güç ve iktidar mücadelesi veren kesim ve grupların rakiplerine […]

Sitemizde mevzuata uygun biçimde çerez kullanılmaktadır. Bilgi için tıklayınız.