MEHMET İLHANLI

Genç Barış İnşacıları Derneği’nde Akademi Direktörü. Köln Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde başladığı yüksek lisans öğrenimini “Gençlerin Gözünden Etnik Grup İçi Çatışma Analizi: Diyarbakırlı Gençlerin Barış Algıları Üzerine Bir Araştırma” başlıklı teziyle tamamladı. Gençlerin çatışma ve barış inşasındaki rolleri, genç temsiliyeti, dezavantajlı gençlerin barış hakkı, gençlik ve marjinalleşme, ilgi duyduğu temel araştırma konularıdır.

MEHMET İLHANLI

Genç Barış İnşacıları Derneği’nde Akademi Direktörü. Köln Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde başladığı yüksek lisans öğrenimini “Gençlerin Gözünden Etnik Grup İçi Çatışma Analizi: Diyarbakırlı Gençlerin Barış Algıları Üzerine Bir Araştırma” başlıklı teziyle tamamladı. Gençlerin çatışma ve barış inşasındaki rolleri, genç temsiliyeti, dezavantajlı gençlerin barış hakkı, gençlik ve marjinalleşme, ilgi duyduğu temel araştırma konularıdır.

TÜM YAZILARI

Genç Barış İnşacıları Derneği’nin “Türkiye’de Genç Barış İnşacısı Olmak: Mücadele Motivasyonları ve Engeller” raporu, genç barış inşacılarının barış mücadelesini görünür kılmaya, karşılaştıkları sorunları dile getirmeye ve seslerini duyurmaya yönelik önemli bir çalışma. Raporun bulguları genç barış inşacılarının mücadele motivasyonlarına ve karşılaştıkları engellere/sorunlara dair önemli bir perspektif sunuyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı ile beraber göz çeperlerimizde gölgesini hissetmeye başladığımız, son olaylarla beraber artık iyice afişe olan bir Batılı aydın grubu var ki zulme karşı koymak şöyle dursun, Batı’nın çıkarları adına tüm insani ve demokratik değerlerin çiğnenmesine göz yumuyor, İsrail’in saldırılarını göğsünde yumuşatıp meşrulaştırmaya çalışıyor. Hamas’ın İsrail’e yönelik gerçekleştirdiği 7 Ekim saldırılarından yaklaşık bir hafta önce […]

Arap Baharı döneminde bir katalizör görevi gören rap müzik, son yıllarda ekonomik ve sosyal krizlerin pençesinden bir türlü kurtulamayan Lübnanlı gençlerin seslerini duyurmasında önemli bir rol oynuyor. Bu isimlerden birisi de Bu Nasser Touffar. Uzun süredir Türkiye’de yaşayan Touffar, birçok protesto ve gösteriye şarkılarıyla damga vurmuş biri. Touffar, kendi deyimiyle “devletin yoksullaştırdığı ve susturduğu marjinal […]

Muhalefete düşen, gençleri “karanlık bir tünele girmek”le korkutmaktan ziyade, gençlerin bireysel ve toplumsal kaygılarla mücadele edebilecekleri yolları inşa etmelerine olanak sağlamak, dertlerini paylaşabilecekleri platformların sayısını artırmak, karar süreçlerine anlamlı katılımlarını sağlayacak mekanizmalar oluşturmak ve en önemlisi gençleri umut, demokratik mücadele ve dayanışma üçgeninde tutmaktır. Türkiye kritik bir öneme sahip olan genel seçimleri geride bırakırken seçimin […]

Yıllardır çatışmadan en ağır şekilde etkilenen gençlere kulak vermek ve onlara diyalog masasında yer açmak, olası bir çatışma çözümü sürecini daha da kolaylaştıracak ve barışı da kalıcılaştıracaktır. HDP ve HÜDA PAR’ın böyle bir süreci ertelememesi, birbirlerine el uzatmaları ve uzatılan eli tutmaları, tarafların kendi gençlerine de bir borcu olarak görülmeli, gençlere çatışmanın yükü değil diyalog […]

Sitemizde mevzuata uygun biçimde çerez kullanılmaktadır. Bilgi için tıklayınız.