MÜGE DALKIRAN

Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olduktan sonra, İstanbul Bilgi Üniversitesinde İnsan Hakları yüksek lisans programını tamamladı. Halen Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Bölge Çalışmaları doktora programında çalışmalarına devam etmektedir. Zorunlu göç ve mülteci haklarına ilişkin çeşitli projelerde yer alan Müge Dalkıran, akademik kariyerinin yanı sıra Uluslararası Af Örgütü başta olmak üzere hak temelli çalışan çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllü faaliyetlerde bulunmuştur. Göç alanında çeşitli yayınları olan Müge Dalkıran, Al-Sharq Forum’un göç serisine katkı sağlamıştır. Akademik ilgi alanlarını zorunlu göç, mülteci hakları, Avrupa iltica sistemi ve Avrupa göç politikaları oluştururken, saha çalışmalarını Yunanistan ve Türkiye’de yürütmektedir.

MÜGE DALKIRAN

Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olduktan sonra, İstanbul Bilgi Üniversitesinde İnsan Hakları yüksek lisans programını tamamladı. Halen Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Bölge Çalışmaları doktora programında çalışmalarına devam etmektedir. Zorunlu göç ve mülteci haklarına ilişkin çeşitli projelerde yer alan Müge Dalkıran, akademik kariyerinin yanı sıra Uluslararası Af Örgütü başta olmak üzere hak temelli çalışan çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllü faaliyetlerde bulunmuştur. Göç alanında çeşitli yayınları olan Müge Dalkıran, Al-Sharq Forum’un göç serisine katkı sağlamıştır. Akademik ilgi alanlarını zorunlu göç, mülteci hakları, Avrupa iltica sistemi ve Avrupa göç politikaları oluştururken, saha çalışmalarını Yunanistan ve Türkiye’de yürütmektedir.

TÜM YAZILARI

Ukrayna’dan gelen ve gelmeye devam edecek olan kitlesel göçe hızlı ve etkin bir çözüm geliştirmek amacıyla Avrupa Komisyonu, Geçici Koruma Yönetmeliği’nin devreye sokulması için AB Bakanlar Konseyi’ne öneride bulundu ve bu öneri, AB Bakanlar Konseyi tarafından 4 Mart 2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere resmi olarak kabul edildi. Geçici Koruma Yönetmeliği’ni ilk kez ortak politika olarak […]

AB’nin “mülteci krizi” olarak adlandırdığı 2015 dönemi sonrasında “geçici ve olağandışı” acil çözüm olarak sunduğu 2016 Mutabakatı, geçici ve acil bir çözüm olmanın çok ötesine geçerek binlerce sığınmacının orta vadede hayatını etkiledi ve etkilemeye devam ediyor. Son beş yıldır Avrupa Birliği’nin göç politikalarına yönelik büyük tartışmalara yol açan konularından biri 18 Mart 2016 tarihli AB-Türkiye […]

AB’nin dış sınırlarını koruma görevinde en önemli aktörlerden biri haline gelen Frontex’in uluslararası hukuka uygun davranma ve insan haklarını koruma yükümlülüğü bulunmaktadır. Dolayısıyla, Frontex’in uluslararası hukukta da yasaklanmış olan “geri itme” ve geri göndermeme yasağının ihlalinden kaçınması yetmemekte; hukuken oluşabilecek her türlü hak ihlalinin önüne geçecek şekilde hareket etmesi ve hak ihlalinin ortaya çıktığı durumlarda […]

Avrupa Komisyonu’nun önermiş olduğu Yeni Göç ve İltica Paktı, alanın gerçekliğinden ve ihtiyaçlarına cevap vermekten uzak, uygulamada birçok sorunun yaşanmasını mümkün kılan bir tasarı olarak karşımıza çıkıyor. Yunanistan’ın en büyük mülteci kampı olan ve insan onuruna aykırı yaşam şartları nedeniyle eleştiri oklarının sıkça yöneltildiği Moria’da çıkan yangın ve sonrasında kampın yaşanmaz hale gelmesiyle mültecilerin durumu […]

AB’nin göçü dışsallaştırma politikası çerçevesinde üçüncü ülkelerle yaptığı anlaşmalar ve mültecileri bu ülkelerde tutma çabası sonuç vermiyor. İnsan hakları ihlallerinin yanı sıra AB’ye gelişlerin kontrolü insan kaçakçılarına verilmiş oluyor. Dahası, AB’ye ulaşana kadar kat ettikleri yollarda ve geçen sürede çeşitli mağduriyetlere uğrayan mülteciler, daha ağır travmalarla AB topraklarına varmış oluyorlar. 18 Mart 2016 tarihinde kabul […]

Sitemizde mevzuata uygun biçimde çerez kullanılmaktadır. Bilgi için tıklayınız.