ÖZLEM ALTAN-OLCAY & EVREN BALTA

Özlem Altan-Olcay, Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu. 2006 yılında NYU-New York Üniversitesi’nden “Amerika’nın Üçüncü Dünyası: Ortadoğu’da Ulus ötesi Seçkin Ağları” başlıklı tezi ile doktorasını aldı. Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta ve araştırmalarını toplumsal cinsiyet ve kalkınma, vatandaşlık çalışmaları ve ulus ötesi ağlar alanlarında sürdürmektedir. Yayınları arasında çok sayıda uluslararası makale yanı sıra Türkiye’de Amerikan Pasaportu: Ulus Ötesi Dünyada Ulusal Vatandaşlık (E. Balta ile birlikte) adlı kitabı bulunmaktadır. Evren Balta, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. 2007 yılında New York, CUNY- The Graduate Center’da “Rusya ve Türkiye’de Devlet Kapasitesi ve İç Çatışma” başlıklı tezi ile doktorasını aldı. Karşılaştırmalı siyaset, siyasal şiddet, güvenlik, vatandaşlık ve ulusötesi siyaset alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. Çok sayıda yayımlanmış makale ve derleme kitaplarının yanı sıra Küresel Güvenlik Kompleksi, Tedirginlik Çağı ve Türkiye'de Amerikan Pasaportu: Ulusötesi Dünyada Ulusal Vatandaşlık (O. Altan-Olcay ile birlikte) isimli kitapları mevcuttur.

ÖZLEM ALTAN-OLCAY & EVREN BALTA

Özlem Altan-Olcay, Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu. 2006 yılında NYU-New York Üniversitesi’nden “Amerika’nın Üçüncü Dünyası: Ortadoğu’da Ulus ötesi Seçkin Ağları” başlıklı tezi ile doktorasını aldı. Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta ve araştırmalarını toplumsal cinsiyet ve kalkınma, vatandaşlık çalışmaları ve ulus ötesi ağlar alanlarında sürdürmektedir. Yayınları arasında çok sayıda uluslararası makale yanı sıra Türkiye’de Amerikan Pasaportu: Ulus Ötesi Dünyada Ulusal Vatandaşlık (E. Balta ile birlikte) adlı kitabı bulunmaktadır. Evren Balta, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. 2007 yılında New York, CUNY- The Graduate Center’da “Rusya ve Türkiye’de Devlet Kapasitesi ve İç Çatışma” başlıklı tezi ile doktorasını aldı. Karşılaştırmalı siyaset, siyasal şiddet, güvenlik, vatandaşlık ve ulusötesi siyaset alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. Çok sayıda yayımlanmış makale ve derleme kitaplarının yanı sıra Küresel Güvenlik Kompleksi, Tedirginlik Çağı ve Türkiye'de Amerikan Pasaportu: Ulusötesi Dünyada Ulusal Vatandaşlık (O. Altan-Olcay ile birlikte) isimli kitapları mevcuttur.

TÜM YAZILARI

Bugün içinde yaşadığımız koşullar, bambaşka vatandaşlık tartışmalarına gebe olabilir. Korona öncesi dönemde sınıfsal ayrıcalıkların önemli bir bileşeni haline gelen hareket etme kabiliyeti en azından bir süre belirleyiciliğini yitirebilir. Korona krizi ile mücadele ve Batı’nın pandemi yönetimindeki başarısızlığı son on yılın en popüler sorularını yeniden alevlenlendirmiş durumda: Küresel hegemonyanın ekseni Batıdan Doğuya, liberal demokratik normlardan otoriterliğe […]

Sitemizde mevzuata uygun biçimde çerez kullanılmaktadır. Bilgi için tıklayınız.