SAVAŞ ZAFER ŞAHİN

ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun olduktan sonra bir süre kamuda çalıştı. İngiltere’de The University of Kent’te ve ODTÜ’de yerel siyaset ve yerel yönetimler ilişkisi üzerine iki yüksek lisans çalışması yaptıktan sonra doktora tezini Ankara Kentinde kent planlama ve siyaset ilişkisi üzerine yazdı. Ankara’da kentsel mücadele süreçlerinde ve sivil toplum faaliyetlerinde aktif biçimde yer aldı. Halen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde tam zamanlı akademisyen olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Kent planlama alanında uluslararası ve ulusal yarışmalarda çeşitli ödüller almıştır. İlgi alanlarında yayımlanmış birçok akademik çalışması ile kente ilişkin duyarlılığını ifade eden ödül almış ve yayımlanmış öyküleri bulunmaktadır. Son 10 yıldır Türkiye’de kent konseylerinin gelişimine katkı sağlamaktadır. 2019 yılından bu yana Ankara Kent Konseyi Başkan Yardımcılığı görevini de sürdürmektedir.

SAVAŞ ZAFER ŞAHİN

ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun olduktan sonra bir süre kamuda çalıştı. İngiltere’de The University of Kent’te ve ODTÜ’de yerel siyaset ve yerel yönetimler ilişkisi üzerine iki yüksek lisans çalışması yaptıktan sonra doktora tezini Ankara Kentinde kent planlama ve siyaset ilişkisi üzerine yazdı. Ankara’da kentsel mücadele süreçlerinde ve sivil toplum faaliyetlerinde aktif biçimde yer aldı. Halen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde tam zamanlı akademisyen olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Kent planlama alanında uluslararası ve ulusal yarışmalarda çeşitli ödüller almıştır. İlgi alanlarında yayımlanmış birçok akademik çalışması ile kente ilişkin duyarlılığını ifade eden ödül almış ve yayımlanmış öyküleri bulunmaktadır. Son 10 yıldır Türkiye’de kent konseylerinin gelişimine katkı sağlamaktadır. 2019 yılından bu yana Ankara Kent Konseyi Başkan Yardımcılığı görevini de sürdürmektedir.

TÜM YAZILARI

2024 seçimleri öncesinde Türkiye’de neredeyse hiçbir siyasi parti etkili bir seçim beyannamesi oluşturma çabası içinde değil gibi görünüyor. Muhtemelen seçim tarihi iyice yaklaştığında karşımıza suya sabuna dokunmayan ve birbirine benzeyen beyannameler, projeler ve nereden geldiğini anlamakta zorlandığımız kişiler çıkacak. Ancak bunlar topluma heyecan vermeyecek. Çünkü bu stratejilerin hiçbirinin yerelde yüzleşilmek durumunda olan gerçek krizlerle doğrudan ya da dolaylı bir bağı yok

Bilinen modern iktidar devlet, bürokrasi, piyasa üçgeninde tanımlanan odaklanmış bir etkiyken, artık bu üçlünün yapısal olarak dönüşmesine tanık oluyoruz ve bireyler bugüne kadar bilinenden çok öte yeni toplumsal ilişki biçimlerine girerek iktidarı yaygın ve dağıtık bir olguya dönüştürmeye başlıyor. Eski iktidarı temsil eden unsurlar, yeni iktidar örneklerinin gelişip serpilmesine izin verdiği takdirde kitle bilgeliği olarak […]

Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmaları (SEGE) 2022 sonuçlarına göre, Türkiye’de kentsel ve kırsal yerleşmeler arasındaki gelişmişlik farkı artarken, kentlerde yapısal dönüşüm gerçekleştirilmesi konusunda ciddi adımların atılamadığı yerleşmelerde de gelişmenin durakladığı ve gerilediği görülmektedir. Bu durum karşısında tüm Türkiye’yi dikkate alan bütünsel bir bölgesel kalkınma yaklaşımının geliştirilmesi yaşamsaldır. Türkiye’nin yakın geçmişine bakıldığında, tüm siyasi tartışmaların bir şekilde […]

Cumhuriyet’in kuruluşundan beri şehircilik uygulamalarının laboratuvarı olan Ankara, Melih Gökçek döneminde ranta dayalı bir modelin prototipi haline geldi. Ekolojik eşikleri aşılmış, çevresel kaynakları tükenme eşiğine gelmiş, kültürel mirası hırpalanmış, konut ve kentsel hizmet sağlamanın aşırı maliyetli ve külfetli hale geldiği bu kentteki dinamiklerin farkında olabilmek, yeşil dönüşümü ve mutabakatı konuşmaya başladığımız şu günlerde sadece Ankara […]

Sitemizde mevzuata uygun biçimde çerez kullanılmaktadır. Bilgi için tıklayınız.