YUSUF ZİYA ÖZCAN

1973 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Sosyoloji Kürsüsünden mezun oldu. 1973 yılı ile 1975 yılları arasında mezun olduğu okulda asistanlık yaptı. Chicago Üniversitesinde 1978 yılında yüksek lisansını tamamladı. ABD'den döndükten sonra 1981 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim elemanı olarak çalışmaya başlayan Özcan, 1989 yılında doçent oldu. Öğretim üyeliğinin yanı sıra birçok idari görevlerde de bulunan Özcan, 10 Aralık 2007’den 11 Aralık 2011 tarihine kadar YÖK Başkanlığı görevi yapmıştır. Mayıs 2012 tarihinde Varşova Büyükelçisi olarak atanmış olup Mart 2016’de yaş haddinden emekli olmuştur.

YUSUF ZİYA ÖZCAN

1973 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Sosyoloji Kürsüsünden mezun oldu. 1973 yılı ile 1975 yılları arasında mezun olduğu okulda asistanlık yaptı. Chicago Üniversitesinde 1978 yılında yüksek lisansını tamamladı. ABD'den döndükten sonra 1981 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim elemanı olarak çalışmaya başlayan Özcan, 1989 yılında doçent oldu. Öğretim üyeliğinin yanı sıra birçok idari görevlerde de bulunan Özcan, 10 Aralık 2007’den 11 Aralık 2011 tarihine kadar YÖK Başkanlığı görevi yapmıştır. Mayıs 2012 tarihinde Varşova Büyükelçisi olarak atanmış olup Mart 2016’de yaş haddinden emekli olmuştur.

TÜM YAZILARI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YSK) test sonuçları, 2019 ve 2023 yılları arasında genelde bir iyileşmeye işaret etse de 2023 yılı iyileşmenin azaldığı bir yıl olmuştur. Deprem felaketinin yaşandığı 2023 yılı YKS test sonuçları 2022 yılı test sonuçlarına göre ciddi anlamda düşüktür. Başarısızlığın bir bölümü yaşanan felaketlere atfedilse bile oldukça düşük test ortalamaları, yetkin olmayan gençleri üniversiteye […]

Recep Tayyip Erdoğan’ın oy aldığı iller eğitim ve sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi göreceli olarak diğer illerden düşük olan illerdir. Bugüne kadar gözlenen bu gerçek, referandumla ilgili yapılan analizde ortaya çıkmıştı. Şimdi de 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi için yapılan analizde teyit edilmiş olmaktadır. Bu kısa analizde, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) ilan ettiği verilerle 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip […]

Genel anlamda ülkemiz iki konuda sorun yaşamaktadır. Bunlardan ilki önem verdiğimiz bir alanda politikamızın olmamasıdır. Eğitim buna en güzel örnektir. Türkiye’nin milli mutabakatla kabul edilmiş bir eğitim politikası yoktur. İkincisi, politikalarımız vardır ama uygulanmamaktadır veya uygulamada geç kalınmıştır. Bilim politikaları çalışmaları da bunun en güzel örneklerini oluşturur. “Neden bilim ve teknolojide istediğimiz yerde değiliz?” sorusu […]

Depremden zarar gören illerde yerleşen öğrencilerin en az yüzde 70’i diğer deprem illerinden gelmektedir. Bunun anlamı, ülkenin diğer bölgelerinde bulunan üniversitelerde deprem bölgesi illerinden az sayıda öğrencinin bulunmasıdır. Mantıklı olan, depremden zarar görmeyen üniversitelerde nasıl eğitim yapılacağı kararının o üniversitelerin senatolarına bırakılmasıdır. 6 Şubat 2023 tarihinde ülkemiz son yüzyılın en şiddetli depremini yaşamıştır. Yerel saatle […]

Türkiye’nin bilim performansında yükselen doğrusal bir gelişmeden bahsetmek mümkün değildir. İstenilenden yavaş ilerlememizin en önemli nedenlerinden birisi yeteri kadar yenilik yaratılmaması ve teknoloji üretilmemesidir. Sonuçta yeteri kadar artı değer üretilmemektedir. Bilim, inovasyon ve teknoloji politikalarını değiştirip daha yüksek performans gösterilmediği takdirde ülkenin orta gelir tuzağından çıkması ve dünya ile rekabet etme şansı zayıf görünmektedir.  Dünya […]

Yıllar içerisinde büyümesine müdahale edilmeyen atama bekleyen öğretmen adayları sorunu, sonunda ciddi değişiklikler yapılmadan çözülemez hale gelmiştir. Bu sorunu çözmek için daha fazla beklemek ileride daha sıkıntılı ve zor tedbirlerin alınmasını gerektirecektir. Artık hükümetler ‘Biz sorunu dört yıllık iktidarımız döneminde çözeriz’ türündeki sloganlardan vazgeçmelidir. Sorun çok ciddidir ve muhakkak milli mutabakatı gerekli kılmaktadır.    Atanamayan […]

İdeal olan, küresel salgının azaldığı şu günlerde yaz aylarını, bölgelere göre değişen dönemlerde yüz yüze ve en az bir ay eğitim yaparak geçirmektir. Yaz aylarında verilecek eğitim, öğrencinin kendisini geliştirmesine imkân verecek spor, müzik, sanat gibi etkinliklerle zenginleştirilmelidir. Unutulmaması gereken husus, yaz dönemi öğrenme faaliyetlerinin okul dönemi faaliyetleri kadar önemli olduğudur. Okulların evrensel salgın nedeniyle […]

Ülkemizin bir türlü başarılı olamadığı eğitim alanında, merkezi yönetim modelinden yerelden eğitim yönetimi modeline geçilmesini düşünmenin ve değerlendirmenin zamanı gelmiştir. Evrensel kazanımları yerel için gerekli etkinliklerle zenginleştirmek ve yerelin sağlayacağı desteklerle kalite çıtasını yükseltmek hepimizin hedefidir. Bunu, merkezin karar verme yetkisinin büyük bölümünü tek tek okullara vererek sağlayabiliriz. Dünyada ve ülkemizde eğitimin merkezden yönetilmesi modeli […]

Medreseleri çağdaş eğitim kurumlarına çeviremedik, kendi yarattığımız Köy Enstitülerini yaşatamadık, Batı’dan kopyaladığımız okulları Batılıların yaptıkları gibi verimli çalıştıramadık. Bir şeyleri devamlı yanlış yaptığımız ortada, üstelik ülkemizin kalkınmasının eğitimli insana bu kadar ihtiyacı varken. “Felsefesi olmayan bir milletin mektebi olmaz.”1 Yukarıdaki alıntının sahibi Nurettin Topçu, ülkemizin üç asırdır yaşadığı buhranların sebebi ve kaynağının kültür ve maarif […]

Sıfır net yapan adaylar olgusu kamuoyunun dikkatini çok çeken bir olgudur ancak Türkiye eğitim sistemi sıfır net yapan adaylardan çok daha önemli sorunlara sahiptir. Ortaöğretimden mezun olan öğrencilerin önemli bir oranı temel becerilere sahip olmadan sistemden mezun olmaktadır. Bu durum hem ulusal üniversiteye geçiş sınavlarında hem de PISA gibi uluslararası başarı kıyaslama çalışmalarında görülmektedir. Her […]

Sitemizde mevzuata uygun biçimde çerez kullanılmaktadır. Bilgi için tıklayınız.