Euro, bu zamana dek yaşanan tüm borç krizlerine ve dönemsel türbülanslara karşı direnç gösterdi ve AB’nin birliği ve istikrarına hatırı sayılır bir sembolik ve maddi katkıda bulundu. Dünya çapında dikkatler kripto para sektörüne odaklansa da halen güvenilir bir liman ve dünyanın konvertibilitesi en yüksek para birimlerinden biri olmaya devam ediyor. 1 Ocak 2002 tarihinde 11 […]

Avrupa Konseyi üyeliğimizi Türkiye’nin Mart ayında bir kararnameyle “Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nden, nam-ı diğer İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi gibi görece kolay bir süreç olarak düşünmemek gerekiyor. Böyle bir sürecin başlaması, Türkiye’nin Avrupa’nın hukuki sisteminden, medeniyet temelli bir ortaklıktan sert bir kopuşu anlamına gelir. “Ben bilmek […]

2022 yılında AB-Türkiye ilişkileri açısından bir mucize beklememek gerekir. Türkiye ne yazık ki 2000’lerde birbiri ardı sıra çıkan uyum paketlerinde ortaya konan reform iradesini çoktan kaybetmiş durumda. Bir zamanların reform çıpası ne yazık ki artık tüm ışığını, cazibesini ve ağırlığını yitirdi. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin 2021 yılında nasıl geliştiğini kısaca tarif etmek gerekirse herhalde “hasar kontrolü” […]

AB’nin “mülteci krizi” olarak adlandırdığı 2015 dönemi sonrasında “geçici ve olağandışı” acil çözüm olarak sunduğu 2016 Mutabakatı, geçici ve acil bir çözüm olmanın çok ötesine geçerek binlerce sığınmacının orta vadede hayatını etkiledi ve etkilemeye devam ediyor. Son beş yıldır Avrupa Birliği’nin göç politikalarına yönelik büyük tartışmalara yol açan konularından biri 18 Mart 2016 tarihli AB-Türkiye […]

Bugünden bakıldığında AB mutabakatı; dışa açık, dünya ile entegre olan bir ülkede gerçekleşmesi mümkün olmayan siyasi öncelikler için bir engeldi. Davutoğlu’nun görevden ayrılmasından sonra hızlanan içe kapanma ve iktidarın güç tahakkümü için Türkiye’nin dış telkin ve gözlemlerden etkilenmemesi gerekiyordu. Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker birlikte […]

Türkiye’nin AB’ye dönük pozitif yaklaşımında Türkiye-AB ilişkileri özel alanının dışında olan biten gelişmelerin önemli etkisi bulunuyor. Öncelikle Türkiye’de Covid-19 pandemisinin de tetiklediği sorunların etkisiyle ekonomik krizin ciddi boyutlara ulaşması AB ile ilişkilerin tekrar önem kazanmasına yol açtı. Bunun yanında, Türkiye’deki yaklaşım değişimini etkileyen diğer önemli bir gelişme, ABD’deki iktidar değişimi idi. 2021 yılı Türkiye-AB ilişkilerinde […]

Türkiye’nin son dönemdeki dış politika atakları ve bölgesel çatışmalara yönelik müdahaleleri AB’de birçok çevreyi endişeye sevk ediyor. Türkiye’ye karşı sert kararlar manzumesinin bu şartlar altında devam edeceği ve ayrışmanın daha da derinleşeceği öngörülebilir. Temmuz ayından başlayarak, Federal Almanya AB (Bakanlar) Konseyi’nin Dönem Başkanlığını altı aylığına üstleniyor. Bilindiği gibi Lizbon Antlaşması daha önce tek bir kurum […]

Türkiye ile AB’nin sorunlu ilişkilerinin önümüzdeki yıllarda ne şekilde gelişeceğini şimdiden kestirebilmek oldukça güç görünüyor. İlişkilerin seyrinde Türkiye’nin iç siyaseti, Avrupa’daki gelişmeler ve Amerika seçimlerinin sonucu ve akabinde uygulanacak dış siyaset belirleyici olacak. Türkiye’nin Batı’yla, özelinde ise Avrupa’yla ilişkilerinin geleceğine yönelik belirsizliğin gittikçe arttığı bir dönemden geçiyoruz. Son dönemde Rusya’yla olan yakınlaşma; Libya ve Doğu […]

Sitemizde mevzuata uygun biçimde çerez kullanılmaktadır. Bilgi için tıklayınız.