Küresel ısınma ve salgın gibi sorunlar karşısında uluslararası iş birliği ihtiyacı hiç olmadığı kadar açık. Ancak, istisnai bir güç biçiminin, tehdit ya da fiili güç kullanımıyla kuralları uygulama ehliyetinin ulus-devletlerin kontrolünde kalması söz konusu.     Liberalizm tehlikede. Liberal toplumların temelini farklılıklara hoşgörü, bireysel haklara saygı ve hukukun üstünlüğü ilkeleri oluşturur. Dünya demokratik gerileme veya demokrasi […]

İki cepheli yeni bir soğuk savaş, çok daha yüksek askeri harcamalar, küresel ekonomiye yüklenecek ağırlıkta büyük bir belirsizlik ve Biden yönetiminin ABD’yi yeniden yapılandırma temel hedefinden bir sapma anlamına gelecektir. Aynı anda hem Çin hem de Rusya ile ihtilafa düşmemek için yeni bir küresel düzen gerekiyor. Bir zamanlar, Sovyetler Birliği’nin çöküşü ve Almanya’nın yeniden birleşmesinin […]

Amerikalı analistler Amerika’da bir iç savaşın çıkacağından endişeli. Çin’den analistlerse küresel üstünlük sağlama hayali kuruyor.  Greg Treverton, bir zamanlar Amerika’nın tahminci başıydı. Ulusal İstihbarat Konseyi başkanı olarak, ABD yönetiminin dört yılda bir yayımlanan Küresel Eğilimler (Global Trends) raporunu denetliyordu. 2017 raporu, Amerika’nın kendi zayıflıklarının ihtiyatlı bir biçimde kabulüne yer veriyordu. “Artmakta olan eşitsizlik”ten ve “hayli […]

Bugünlerde ABD’de bir iç savaşın yaklaşmakta olduğu açık gibi görünüyor. Akıllardaki tek soru şu: Savaş, davalarla ve ayrılmalarla mı yoksa AK-15’lerle mi olacak? Altı yıl kadar önce, ki şimdi bakıldığında başka bir zamana aitmiş gibi, (ABD) Ulusal İstihbarat Konseyi’nin (NIC) geleceğe yönelik araştırması olan “Küresel Eğilimler”i (Global Trends) hazırlarken, birimiz Konsey’in başkanı olma şerefine de […]

Türkiye’nin zirveye davet edilmemesi, Washington açısından tam anlamıyla bir siyasal miyopluğun derecesine ve yeni dönemde jeopolitik süreçleri ne kadar taşıyabileceğine dair fikir vermektedir. Ancak benzer şekilde Ankara’nın bu konuda neredeyse kamuoyuna yansıyan hiçbir çabasının duyulmaması da meseleyi ele alış biçimi ve ciddiyetine dair bir fikir vermektedir. Amerika hem demokrasisinin seyri hem de jeopolitik ve güvenlik […]

ABD Merkez bankası o kadar bağımsız ki para politikasında artık ne Başkan’ın ne de Kongre’nin sözü geçiyor. Başkan Biden, dünyanın en güçlü merkez bankası başkanı Jerome Powell’ı bir dört yıllık görev süresi için daha aday gösterirken “esasen” diyordu “Federal Reserv’de istikrara ve bağımsızlığa ihtiyacımız var.” Galiba bu konuda haklı da. Sorunsa şu; istikrar — ve […]

Başkan Joe Biden 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP26) diğer liderlerle görüşürken, liderlerin çoğu Donald Trump’ın başkanlığı döneminde ABD’nin yumuşak gücünün gördüğü zararın ne derece kötü olduğunu soruyordu. Gerçek şu ki Trump onarılması gereken demokratik normları işe yaramaz hale getirmiş de olsa Amerikan kültürü karamsarların sıklıkla hafife aldığı önemli direnç kaynaklarını muhafaza ediyor. Yakın […]

Saygıdeğer çevrelerde “önce Amerika” kavramı küfür ile aynı etkiyi yaratıyor. Bu ifade 1930’ların sorumsuzluğunun ve Biden’dan önce gelen başkanın cahilliğini hatırlatıyor. Aslında Amerika’nın önce gelmesini sağlamak, yani küresel olarak öncelikli konumunu sürdürmek, uzun zamandır Biden’ın resmi üyesi olduğu dış politika nizamının en önemli amacı sayılıyor. Belki de Birleşik Devletler içinde bulunduğumuz anı, bu önermeyi yeniden […]

Amerika’nın Bağımsızlık Bildirgesi’nde dendiği gibi “insanlığın yargısına duyulan o yerinde saygı” uzunca bir süredir bir köşeye atıldı, BM Şartı gibi duyarlılıkları ile birlikte. Diğerlerinin boyun eğmek zorunda olduğu yaptırımları düzenleme kapasitesi Amerika’nın saltanatını sürdürdüğü hükmün bir diğer boyutu. 11 Eylül saldırılarından birkaç hafta sonra, 2001 Ekim ayında, Taliban karşıtı Afgan direnişinin en saygın isimlerinden olan […]

Maalesef Amerika’nın dertleri genellikle dünyanın da krizleri haline dönüşüyor. Dolayısıyla Amerika’nın 11 Eylül dünyasından çıkması, dünya için Afganistan veya Irak’tan çıkmasından çok daha hayati bir vakıaya denk geliyor. Biden yönetimi nispeten derli toplu bir kadrodan oluşmuş olsa da son 20 yılın oluşturduğu erozyon, Biden’ın fazlasıyla 20. yüzyıla ait zihin kodları ve ekibinin bürokratik tutukluğu yakın […]

Sitemizde mevzuata uygun biçimde çerez kullanılmaktadır. Bilgi için tıklayınız.