İnfaz Yasa Tasarısı, başta tutuklu ve hükümlü ayırımı yaparak adalet anlayışını yaralarken; normalleşmeye, siyaset ve toplumun ihtiyacı olan helalleşmeye de engel oluşturuyor. Böylece kutuplaştırmaları engellemek yerine artırmaya zemin hazırlıyor. “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” başlıklı ve kamuoyunda kısaca “İnfaz Yasası” olarak nitelenen taslağın ayrıntıları gün yüzüne […]

Her türlü despotizme karşı çıkmak, kimlikçi tutumdan sıyrılıp ilkesel-ahlaki bir inanç ve duruş gerektirir. Siyasetin kodlarını değiştirmeyi de gerekli kılar. Ancak bu “ortak kodlar”dır; benzeşme ve saflaşmaları da klasik kimliklerin çeperinden çıkaracak olan. Gezi hadisesinin oluşumuna içeriden ve dışarıdan bakışın konjonktür esnasındaki anlamı ve bugüne ilişkin etkileri üzerinde ciddi manada düşünmek gerek. Bunu iyi kavrayabilir […]

OHAL KHK’lerinin hukukiliği, başından bu yana hem anayasa ve iç hukuk, hem de uluslararası hukuk kriterleri açısından sorgulanırken, ortaya çıkardığı mağduriyetler ve maliyetlerle öngörülenin tersine sonuçlar doğurmaktadır. Olağanüstü Hâl (OHAL) uygulamaları ve Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK)’in siyaset, yargı, toplum, medya ve ekonomide açtığı yaralar üzerine konvansiyonel medya dışında çok şey yazılıp çizildi. OHAL ve KHK […]

Sitemizde mevzuata uygun biçimde çerez kullanılmaktadır. Bilgi için tıklayınız.