Batı-sonrası dünya bugün için Türkiye’ye potansiyel değil, aksine ciddi riskler getiriyor. II. Dünya Savaşı sonrası değerli Türkiye tablosunun tersine, Türkiye’nin güvenlikten ekonomiye oyunun ve masanın dışında kalma riskini güçlendiriyor. Türkiye’nin bugün demokrasi ve hukuk sorunu kadar, büyük güçler rekabetinin yaşandığı Batı-sonrası dünyada “dışlanma ve oyun dışında” kalma sorunu da var. 2024 ve yakın gelecek için […]

Hem Washington’un hem de Avrupa’nın kendilerini kolay kolay kurtulamayacakları bir “İsrail bataklığına” saplanmış buldukları giderek daha belirgin hale geliyor. Biden, seçim şansını tehlikeye atma pahasına da olsa, İsrail ile birlikte hareket ediyor. Trump’la girdiği çekişmeli yarışta, bir zamanlar Netanyahu’ya saltanatının gün geçtikçe tükenmekte olduğuna dair yaptığı uyarıyı bizzat kendisi yaşayabilir.

İlk bakışta ikinci bir soğuk savaş dönemi gibi görünen bu yeni dönemde tehdit başka bir güç blokundan gelmiyor. Karmaşık sorunlarla baş edemememizden ve buna karşılık olarak da popülistlerin basitliği, ciddiyetsizliği ve inkârı yeniden çağırmasından kaynaklanıyor. Dünya bir kez daha Doğu ve Batı güçleri arasında rekabet alanlarına bölündü. Peki bu yeni bir soğuk savaş mı yoksa […]

IŞİD’e ilişkin değerlendirmeleri; örgütün ortaya çıkış süreci, organizasyonu oluşturan unsurların yapısı, bu unsurlara hareket kabiliyeti sağlayan istihbarat örgütlerinin amaçları ve örgüte yükledikleri fonksiyonlar gibi temel noktalar üzerinden okumak lazım. Bu temel noktaları yok sayan ve kara propaganda amacı taşıyan yazılar, ilgili kişinin siyasi kimliğinin yansıması olarak kalır. IŞİD, Türkiye’yi suçlamak için kullanılan aparat olma özelliğini […]

Sitemizde mevzuata uygun biçimde çerez kullanılmaktadır. Bilgi için tıklayınız.