Çocukların eğitim başarıları, toplumsal uyum becerileri, ruh ve beden sağlıkları artık genetik kodları yerine doğrudan posta kodlarıyla, yani yaşanılan sosyoekonomik bölgenin maddi açıdan belirleyici kısıtlamaları veya avantajlarıyla çerçeveleniyor. Bu çerçeveyi insan onuruna yaraşır bir hale getirmek ise yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve merkezi yönetimin birbiriyle çatışmak yerine birbirini tamamlayan projeleri ve girişimleriyle mümkün. “Çocuklar […]

PISA 2022 verileri bize çok net bir gerçekliği anımsatmıştı: Türkiye’den katılan çocukların beşte biri, maddi imkânsızlıklar nedeniyle bir ay içerisinde haftada en az bir kez öğün atlıyor. Türkiye’deki bu oran, OECD ülkeleri arasında en yükseği… Çocuk yoksulluğunun geldiği noktayı net bir şekilde ortaya koyan bu açlık, çocuğun iyi olma hali verilerini olduğu gibi, akademik başarıyı […]

Pazartesi günü, mini mini birler, çalışkan ikiler ve diğerleri yeni okul yılına başlayacaklar. Bir yurttaş olarak soruyorum: Onların okulda açlıktan bayılmamaları, öğrenme güçlüğü çekmemeleri, derslerine konsantre olmaları, evdeki yoksulluğu okuldaki yoksunluğa taşımamaları için karar alıcılar olarak siz ne yapacaksınız? Kuzey Ege’nin sakin ve mütevazı bir kasabasındaki fırının önü geçen gün hınca hınç doluydu. Ama ilginç […]

Biz, çocuk hakları savunucuları olarak, çocuk yoksulluğu sorununu eğitim, sosyal hizmetler ve sağlıkla ilgili bakanlıklar ve daire başkanlıklarıyla koordineli bir şekilde hedefe yönelik olarak çözebilecek bir bakanlık hayal ediyoruz. Erken yaşta zorla evliliklerle mücadele etmeye yönelik olarak sivil aktörler ile bakanlıkları bir araya getirecek, palyatif değil pro-aktif çözümlerle bu süreci daha çok çocuk istismarına yol […]

Devletin çocuk hakları konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmesi için öncelikle deprem mağduru çocuklara güvenli yaşam alanları, eğitim imkânları, psiko-sosyal destek sağlaması gerekir. Bu, öncelikli olarak devletin sorumluluğudur; başka hiçbir gruba veya yapıya devredilemez. Hele ki bu zamana değin yurtlarda yaşanan onca çocuk hakkı ihlali, altı yaşında evlendirilen çocukların yıllar sonra ortaya çıkan hak mücadelesi ve kanıtlanmış […]

Çocuklar kâğıt üstünde, hayata geçirilmeyen komisyon raporlarıyla korunmaz. Sahada, yasalarla, kolluk güçleriyle, bilinçli ailelerle, sorumlu medyayla, hesap verebilir kurumlarla, bu alanda özveriyle ve bilimsellik ışığında çalışan sivil toplum kuruluşlarını “bizden” veya “bizden değil” diye ayrıştırmayıp koşulsuz destekleyerek, etkin ve güçlü bir Çocuk Bakanlığı kurulmasıyla korunur. Çözüm bu kadar net. Salı günü TBMM Genel Kurulu’nda, “Altı […]

Yoksulluk meselesine “muhtaçlara yardım etmek” perspektifinden değil, “hak temelli” bir bakışla yaklaşmak için bir şeylerin değişmeye başlaması gerekiyor. O başlangıç noktası da Anayasa ve oradan yola çıkarak kapsamlı bir “Okul Yemek Programı” Yasası ve Stratejisi’nin geliştirilmesi olmalı. Yaşar Kemal, “Neden hep yoksulluk yazıyorsun?” sorusuna “Bir ülkede yoksulluk varsa onu yazmayan yazar, yazar değil insan bile […]

Okullaşma bütüncül bir süreçtir. Sadece okul devamlılık hanesine atılan bir çentikten ibaret değildir. Karnı doymadan okula giden çocuğun şevki kırılır, dersi dinleyemez, sonunda hayatın ve kapitalizmin acımasız çarkı içerisinde o çocuk okulla arasındaki duygusal köprüyü yıkar geçer. Dolayısıyla karar alıcıların kısır tartışmalara gömülmek yerine, beslenme gibi temel bir ihtiyacı bir devlet politikası haline getirmek için […]

Sitemizde mevzuata uygun biçimde çerez kullanılmaktadır. Bilgi için tıklayınız.