2023, iktidarın gücünü tahkim ettiği ve arada sırada bazı itiş-kakışlar olsa da birlikteliğini koruduğu, buna mukabil muhalefetin zayıfladığı ve birliğini kaybettiği bir yıl oldu. Mevcut manzara, 2024’ün muhalefet için çok daha zorlu geçeceğine işaret ediyor. 31 Mart akşamı kartlar yeniden dağıtılacak ve bazıları oyundan düşecek bazıları da oyuna girecek. Siyaset sahnesinin ışıkları kimilerini görünmez kılarken kimilerini de parlatacak.

İklim değişikliği konusunda gelişmiş ve fosil yakıt tedarikçisi devletler Paris Anlaşması’nda kabul edilen hedefleri yerine getirecek gerçekçi hedefler belirlemek yerine sorumluluklarından kaçmaya çalışırken, Türkiye gibi gelişmekte olan devletler de fosil yakıtlara bağlı enerji sistemlerinden vazgeçme ve yenilenebilir enerjiye geçiş konusunda direnç gösteriyor.

Uluslararası örgütlerin müşkülü ontolojik değil tam aksine varlık içinde yokluk. Çünkü bu yapılar, Schrödinger’in kedisi misali sağ mı ölü mü bilemediğimiz kuantum süperpozisyon paradoksundan kelli kontrollü kriz yönetimi gibi tam bir mürailik üzerinde yükseliyor: Var ama yok desen de başın ağrımaz. … Köylüleri niçin öldürmeliyiz? Bu sorunun karşılığını bulamıyorum içinden çıkılmaz bi olay, ama önemsiz […]

Sorumluluğunda olan problemlerin artarak devam etmesi ve her şeyden önce temsil gibi ciddi bir meşruiyet krizi, BM’nin hantal, dönemin siyasal gerçekliğini okuyamayan, tek taraflı ve güçler dengesi siyasetinin aparatı olan yapısından kaynaklanmaktadır. BM reformlarının geleceği, büyük güçler siyasetinin belirlediği bir çerçevenin dışına çıkamadığı müddetçe imkânsız görünmektedir. Dünya düzeni veya yaygın tabiri ile küresel düzenin nasıl […]

BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı imzalı Dünya Mutluluk Endeksi Raporu, 137 ülkeyi gayrisafi milli gelir, sosyal destek, ortalama yaşam süresi, vatandaşların kendi hayatlarıyla ilgili karar alabilme durumları ve ülkedeki yolsuzluk düzeylerine göre değerlendiriyor. Türkiye, son verilere göre 106’ncı sırada. Mesafelerin anlamını yitirdiği ve ülkelerin, kültürlerin ve insanların birbirinden giderek daha fazla etkilenir hale geldiği günümüz […]

Sitemizde mevzuata uygun biçimde çerez kullanılmaktadır. Bilgi için tıklayınız.