Yerel seçim sürecinde adayların daha somut projelerle propaganda yapmaları ve bu projelerin gelecek dönemlerde yöre halkı tarafından izlenmesi, seçmen tercihlerinin daha rasyonel olmasına yol açmaktadır. Yerel idarenin gerçek performansının değerlendirilebilmesi içinse hangi düzeyde mali özerkliğe sahip olduğu, yani projelerini hayata geçirmek için ihtiyaç duyduğu mali kaynağın ne kadarının kendi inisiyatifinde olduğu bilinmek durumundadır.

Yeni hükümetinizin topluma verdiği yegâne mesaj “irrasyonel politikalara son vermek” idi. Bu hem geçmiş dönemleri tarihe gömen bir itiraf, hem de aklıselime yaklaşıldığına ilişkin bir umut nişanesi idi. Ama bu sözlerin sadece ekonomi alanında kalması yetmez. Yani sadece iktisadi alanda rasyonalite ile yetinemeyiz. Onun altyapısı hukuktur! Hep altını çizdiğimiz üzere, hatta dünyanın neresinde olursanız olun […]

Demokratik toplumların neredeyse tamamında bütçe hakkı olarak tanımlanan hak parlamentolara aittir. Hatta devlet başkanına, cumhurbaşkanına sınırsız olarak kanunları veto etme hakkı verilmiş demokrasilerde dahi bütçe kanununun reddi yetkisi bu makamlara verilmemiştir. Demokrasi en yalın haliyle halkın halk tarafından halk için yönetilmesidir. Böylece politikaların oluşturulmasında ve kararların alınmasında her vatandaşın eşit bir etkileme gücü olur. Bu […]

Sitemizde mevzuata uygun biçimde çerez kullanılmaktadır. Bilgi için tıklayınız.