Modern Avrupalı sosyologların çoğunluğu cemaat olgusunu eski, gelenekçi, komünalist ve bireye hayat hakkı vermeyen bir topluluk olarak görür. Cemaat, Ortaçağ feodal düzenin aşiret, tarikat, lonca yapılarıdır. Bu yapılarda birey yoktur. Cemaat aidiyeti, bireyin boy vermesine imkân vermez. Cemaat olgusu üzerine sosyologların ciddi bir müktesebatı var. İlk defa Alman sosyolog F. Tönnies Cemaat ve Cemiyet adlı […]

Şahsiyet farklılıktır. Kimlik değil, kişiliktir. Hiç kimseye benzememektir. Nevi şahsına münhasır olmak ya da bir alamet-i farika haline gelebilmektir. Şahsiyet cemiyette oluşur, diğerleriyle ilişki içindeyken inşa ettiğiniz bir şeydir. Şahsiyet; cemiyeti, kamuyu, tüm ötekileri öngörmeden mümkün değildir. “Şahsiyet”ten ahlakı ve haysiyeti çıkardığımızda geriye kalan palyaçoluktur. Tıpkı Perspektif’te geçen hafta yazdığım “Haysiyetin Sosyolojisi” yazısında olduğu gibi […]

Sitemizde mevzuata uygun biçimde çerez kullanılmaktadır. Bilgi için tıklayınız.