Modern, çevreci, ekolojik bir hareket, sadece “hayırcı” bir protesto tutumunu değil, aynı zamanda neye “evet” dediğini, yani alternatif önerisini de sunabildiği ölçüde anlamlı ve adına yaraşır bir inisiyatiftir. Çevre sorunu aynı zamanda bir (alternatif) enerji sorunudur. Bu açıdan enerji sorunu ile işimiz daha bitmedi! Günlerdir gazete başlıklarına konu olan Akbelen olayları, enerji sorunu-politikaları ile birlikte […]

İklim değişikliğinin artık bireysel çabaları desteklemek veya teknolojik gelişmeleri teşvik etmekten ziyade kapsamlı bir kamu politikası olarak tartışılması gerekiyor. Toplumun bu konuda nabzını tutmak şüphesiz çok önemli ama daralan fırsat penceresi hızlı ve radikal politikaları acil kılıyor. İklim değişikliğinin etkilerini gün geçtikçe daha fazla hissediyoruz. Batı Avrupa sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya. İngiltere’de tarihteki en […]

Sadece sel ya da beklenen İstanbul depremi gibi afetler değil İstanbul’un bugün içinde bulunduğu tüm şartlar, günübirlik değil bütünlüklü politikalar ve kurumsallıkla hareket edilmesi gerekliliğini ortaya koyuyor. “Bıktırıcı Bir Dejavu: Afete Hızlı Müdahale Avunusu” başlığıyla afet politikalarındaki bakışı değerlendirmeye çalışmıştım bir önceki yazıda… Bayramda Esenyurt’ta yaşanan sel felaketi etrafında dönen ve halen süren tartışma ise […]

Yerli-milli edebiyatının hiç bitmediği bir ülkede; yapılan yeni yol, köprü, binaların bir sonraki selde yıkılıyor olmasının maliyetinin hiç hesap edilmemesinin, kaynakların heba edilmesinin, bu inşaat faaliyetlerinin sadece müteahhitlere yaramasının ekonomik kriz bu kadar artmışken hiç dert edilmeyişini anlayabilmek mümkün değil. “Geçen yıl selde yıkılan caminin yerine yapılan cami yine selde yıkıldı.” Bu cümledeki camiyi çıkarın, […]

Geçmiş toplumsal hareketlerden ders çıkarmak çok önemli olsa da iklim krizi öncekileri bakımından bambaşka bir olgu. Dolayısıyla tekil bir hak için veya bir diktatöre karşı girişilen mücadeleden farklı olması gerekiyor. Ayırt edici faktörlerden biri da zaman. İklim hareketinin seyrini geçmişten aldığı mücadele mirasıyla birlikte kısa ve orta vadede yaşanacak iklim felaketleri ve derinleştireceği adaletsizlikler belirleyecek. […]

Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmaları (SEGE) 2022 sonuçlarına göre, Türkiye’de kentsel ve kırsal yerleşmeler arasındaki gelişmişlik farkı artarken, kentlerde yapısal dönüşüm gerçekleştirilmesi konusunda ciddi adımların atılamadığı yerleşmelerde de gelişmenin durakladığı ve gerilediği görülmektedir. Bu durum karşısında tüm Türkiye’yi dikkate alan bütünsel bir bölgesel kalkınma yaklaşımının geliştirilmesi yaşamsaldır. Türkiye’nin yakın geçmişine bakıldığında, tüm siyasi tartışmaların bir şekilde […]

İklim hareketinde Greta Thunberg’in etkisi yadsınamaz. Peki bu etki nasıl anlaşılabilir veya ölçülebilir? Söylemi ve eylemleri iklim değişikliği alanında kolektif eylemleri nasıl tetikliyor? Değişime olan inancı etkiliyor mu? Sosyal bilimlerin farkı disiplinleri bu soruları sorup cevaplamaya çalışıyor. 2018 yılında 15 yaşında bir öğrenci olan Greta Thunberg, 20 Ağustos Cuma günü okula gitmeyip Skolstrejk för klimatet […]

Son 100 yılda sanayi üretimini önceliklendiren kalkınmacı bakış, tarımı ikinci plana attı; üretim ve tedarik güvence altında görüldüğü için tarımsal üretim ve çiftçi refahı göz ardı edildi. Kriz zamanı gıdanın daha fazla konuşulması ve kriz geçtikten sonra gündemden düşmesi çok genel bir durum. Ama şoklar bize bu konunun daha fazla gündeme geleceğini söylüyor. Türkiye’nin üretim, […]

Yaşar Kemal edebiyatının “Çukurovalı Homeros’u” İnce Memed’in toprağı olan, Anadolu insanının başkaldırısının temelindeki yaylaları, umutları, destanları, gelenekleri ve “sarı sıcak”ları barındıran Çukurova, artık Avrupa çöplerinin coğrafyası haline geliyor. Peki Türkiye, herkesin kurtulmak istediği bu plastik çöpleri kabul etmek zorunda mı? Bu kaçınılmaz bir ekonomik gerçeklik mi? Dünya plastikten günbegün uzaklaşırken biz niye ticaret adına bilimsel […]

İklim değişikliğinin yaşanmasında en az sorumluluğu olanlar, iklim değişikliğinin sonuçlarından daha fazla etkileniyorlar. Günümüzde genç iklim aktivistleri, iklim değişikliğini sadece sürdürülebilirlik alanıyla değil, eşitsizlik üreten sistemik sorunlarla da ilişkilendiriyor. Teknik çözümlerden ziyade daha adil bir küresel sistem talep ediyorlar. 25 Mart 2022’de “Kâr Değil İnsanlar” sloganıyla gerçekleştirecekleri küresel iklim grevinde de bunu tüm açıklığıyla vurguluyorlar. […]

Sitemizde mevzuata uygun biçimde çerez kullanılmaktadır. Bilgi için tıklayınız.