Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmaları (SEGE) 2022 sonuçlarına göre, Türkiye’de kentsel ve kırsal yerleşmeler arasındaki gelişmişlik farkı artarken, kentlerde yapısal dönüşüm gerçekleştirilmesi konusunda ciddi adımların atılamadığı yerleşmelerde de gelişmenin durakladığı ve gerilediği görülmektedir. Bu durum karşısında tüm Türkiye’yi dikkate alan bütünsel bir bölgesel kalkınma yaklaşımının geliştirilmesi yaşamsaldır. Türkiye’nin yakın geçmişine bakıldığında, tüm siyasi tartışmaların bir şekilde […]

İklim hareketinde Greta Thunberg’in etkisi yadsınamaz. Peki bu etki nasıl anlaşılabilir veya ölçülebilir? Söylemi ve eylemleri iklim değişikliği alanında kolektif eylemleri nasıl tetikliyor? Değişime olan inancı etkiliyor mu? Sosyal bilimlerin farkı disiplinleri bu soruları sorup cevaplamaya çalışıyor. 2018 yılında 15 yaşında bir öğrenci olan Greta Thunberg, 20 Ağustos Cuma günü okula gitmeyip Skolstrejk för klimatet […]

Son 100 yılda sanayi üretimini önceliklendiren kalkınmacı bakış, tarımı ikinci plana attı; üretim ve tedarik güvence altında görüldüğü için tarımsal üretim ve çiftçi refahı göz ardı edildi. Kriz zamanı gıdanın daha fazla konuşulması ve kriz geçtikten sonra gündemden düşmesi çok genel bir durum. Ama şoklar bize bu konunun daha fazla gündeme geleceğini söylüyor. Türkiye’nin üretim, […]

Yaşar Kemal edebiyatının “Çukurovalı Homeros’u” İnce Memed’in toprağı olan, Anadolu insanının başkaldırısının temelindeki yaylaları, umutları, destanları, gelenekleri ve “sarı sıcak”ları barındıran Çukurova, artık Avrupa çöplerinin coğrafyası haline geliyor. Peki Türkiye, herkesin kurtulmak istediği bu plastik çöpleri kabul etmek zorunda mı? Bu kaçınılmaz bir ekonomik gerçeklik mi? Dünya plastikten günbegün uzaklaşırken biz niye ticaret adına bilimsel […]

İklim değişikliğinin yaşanmasında en az sorumluluğu olanlar, iklim değişikliğinin sonuçlarından daha fazla etkileniyorlar. Günümüzde genç iklim aktivistleri, iklim değişikliğini sadece sürdürülebilirlik alanıyla değil, eşitsizlik üreten sistemik sorunlarla da ilişkilendiriyor. Teknik çözümlerden ziyade daha adil bir küresel sistem talep ediyorlar. 25 Mart 2022’de “Kâr Değil İnsanlar” sloganıyla gerçekleştirecekleri küresel iklim grevinde de bunu tüm açıklığıyla vurguluyorlar. […]

Cumhuriyet’in kuruluşundan beri şehircilik uygulamalarının laboratuvarı olan Ankara, Melih Gökçek döneminde ranta dayalı bir modelin prototipi haline geldi. Ekolojik eşikleri aşılmış, çevresel kaynakları tükenme eşiğine gelmiş, kültürel mirası hırpalanmış, konut ve kentsel hizmet sağlamanın aşırı maliyetli ve külfetli hale geldiği bu kentteki dinamiklerin farkında olabilmek, yeşil dönüşümü ve mutabakatı konuşmaya başladığımız şu günlerde sadece Ankara […]

Yıllardır tarım sektörüne damgasını vuran istikrarsızlık ve kırılganlık son yıllarda salgın, sıcaklıkların artması, kuraklık gibi etkenlerin yarattığı zorlu koşullarda iyice etkisini gösterir hale geldi. Onarıcı, çevre dostu bir istikamette üreticileri koruyucu politika değişikliklerine gidilmezse gıdada dışa bağımlılığımız artarak devam edebilir.     Tüm dünyada tarım ve gıda sektörü iklim krizi, tarım alanlarının kaybı ile üretimde görülen […]

İklim inkârcılarının ve şüphecilerinin mücadelesi önemli iki faktörün kaybına ve erozyonuna sebep oldu: Zaman ve kamuoyu desteği. Bilimsel kanıtlar, bilimi inkâr eden politikacılar ve endüstrilerin desteklediği gruplar tarafından kasıtlı olarak çarpıtılarak iklim değişikliği üzerine yanlış tartışma zeminleri yaratıldı. Şüphe tohumlarının ekilmesi, zamanında alınması gereken önlemlerin alınmasını engelledi. 2021 Aralık ayı sonunda Netflix’te gösterime giren “Yukarı […]

Yoksullaşma, iklim krizi, pandemi, afetler, toplumsal olarak konu ne olursa olsun iş birliği çok kritik. Ancak iş birliğinin sağlanabilmesi için sorunların gerçekten önemli birer risk olduğunun anlaşılması ve kabul edilmesi gerekiyor. Tekil çabalar, kısıtlı iş birlikleri ve eylemlerden çok toplumsal bir eylem planına ihtiyaç var. Tüm dünyada etkisi giderek daha görünür hale gelen iklim krizi, […]

Çatışmaların ve iklim değişikliğinin aynı anda yaşanması, insanları yaşadıkları yerlerden ayrılmaya mecbur bırakıyor. Yerlerinden yurtlarından ayrılmak zorunda bırakılan insanların yaşamları ise tehlikelere çok daha açık hale geliyor. Birleşmiş Milletler 26. İklim Değişikliği Konferansı (COP26) arifesinde gerçekleşen görüşmelerin çoğunda, gelecekte neler olacağına dair tahminlere ve bu krizin akıbetini belirlemeye yönelik taahhütlere değinildi: 2030’a kadar karbonu nötrleme […]

  • 1
  • 2

Sitemizde mevzuata uygun biçimde çerez kullanılmaktadır. Bilgi için tıklayınız.