Pazartesi günü, mini mini birler, çalışkan ikiler ve diğerleri yeni okul yılına başlayacaklar. Bir yurttaş olarak soruyorum: Onların okulda açlıktan bayılmamaları, öğrenme güçlüğü çekmemeleri, derslerine konsantre olmaları, evdeki yoksulluğu okuldaki yoksunluğa taşımamaları için karar alıcılar olarak siz ne yapacaksınız? Kuzey Ege’nin sakin ve mütevazı bir kasabasındaki fırının önü geçen gün hınca hınç doluydu. Ama ilginç […]

Bir araştırmaya göre ebeveynlerin yüzde 75’i, çocuklarının fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıyor; yüzde 80’inden fazlası çocuklarının gerçek isimlerini kullanıyor. Bu fotoğrafları sosyal medyaya yüklemeden önce ise sadece dörtte biri çocuklarından izin alıyor. Ancak bu görüntülerin çoğu, çocuğun sonraki yıllarda dijital itibarını zedeliyor, ona dair kişisel verileri güvensiz hale getiriyor. Ella dokuz yaşında.    Evdeki tüm halleri, […]

Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi’nin bu hafta açıkladığı ‘Çocukların İyi Olma Hali İstanbul Araştırması”, sınıfsallığın çocukları eğitimden gündelik hayata kadar birçok alanda etkilediğini verilerle ortaya koyuyor. Son yıllarda genelde ideolojik ayrışmalarımızı, kutuplaşmalarımızı konuşuyoruz. Ancak sosyoekonomik, yani sınıfsal ayrımlarımız da giderek belirginleşiyor. Kızılcık Şerbeti sezon finalinde bu konuyla ilgili çarpıcı bir bölüm vardı. Nursema ve Umut; […]

Harun’un çocuk olarak yaşamasına izin verilmedi. Emek sömürüsü, cezasızlık iklimi ve denetimsizlik galip geldi. Üç saat önce üzerine çöken bir asansör sonucu can veren çocuğun yokluğunu, bu zalim dünya, saatlerce umursamadı. “Neyin eşitlik, neyinse eşitsizlik içerdiği konusu eksik bırakılmamalı.  Çünkü siyasetin açmazını ve felsefesini ilgilendiren bir meseledir bu.”  Aristoteles, Politika    Harun Yıldız… 13 yaşında… […]

Biz, çocuk hakları savunucuları olarak, çocuk yoksulluğu sorununu eğitim, sosyal hizmetler ve sağlıkla ilgili bakanlıklar ve daire başkanlıklarıyla koordineli bir şekilde hedefe yönelik olarak çözebilecek bir bakanlık hayal ediyoruz. Erken yaşta zorla evliliklerle mücadele etmeye yönelik olarak sivil aktörler ile bakanlıkları bir araya getirecek, palyatif değil pro-aktif çözümlerle bu süreci daha çok çocuk istismarına yol […]

Devletin çocuk hakları konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmesi için öncelikle deprem mağduru çocuklara güvenli yaşam alanları, eğitim imkânları, psiko-sosyal destek sağlaması gerekir. Bu, öncelikli olarak devletin sorumluluğudur; başka hiçbir gruba veya yapıya devredilemez. Hele ki bu zamana değin yurtlarda yaşanan onca çocuk hakkı ihlali, altı yaşında evlendirilen çocukların yıllar sonra ortaya çıkan hak mücadelesi ve kanıtlanmış […]

Çocuklar kâğıt üstünde, hayata geçirilmeyen komisyon raporlarıyla korunmaz. Sahada, yasalarla, kolluk güçleriyle, bilinçli ailelerle, sorumlu medyayla, hesap verebilir kurumlarla, bu alanda özveriyle ve bilimsellik ışığında çalışan sivil toplum kuruluşlarını “bizden” veya “bizden değil” diye ayrıştırmayıp koşulsuz destekleyerek, etkin ve güçlü bir Çocuk Bakanlığı kurulmasıyla korunur. Çözüm bu kadar net. Salı günü TBMM Genel Kurulu’nda, “Altı […]

Çocuk ve işçilik kelimelerinin yan yana gelmesi, çocuk işçiliğine “tolerans gösterilmesi”, çocuğun en temel haklarını ortadan kaldırır; zira çocuktan işçi olmaz. Çocuk işçiliğine dair hak temelli bir yaklaşım, bir savunuculuk ve demokrasi gereğidir. Çocuk işçiliği, makro düzeyde güçlü, katılımcı, somut, çağdaş ve Batılı standartları benimsemiş bir çocuk politikasıyla önlenebilir. “Küçükler, büyük adam yerine evlerin kiminde: […]

Erken çocukluk bakım ve eğitimine yapılacak her bir yatırım, hem kadının istihdamını hem toplumsal cinsiyet eşitliğini hem de çocukların istikrarlı bir kreş olanağı sayesinde bilişsel ve eğitsel anlamda gelişmesini sağlamada kritik önemde. Erişilebilir, elverişli, çağdaş ve kaliteli erken çocukluk eğitim ve bakım hizmetleri hayal değil, lüks de değil; en temel insan hakkı. Ve bu hakkın […]

Sitemizde mevzuata uygun biçimde çerez kullanılmaktadır. Bilgi için tıklayınız.