İktidarın mühendislikle yetinmeyip yeni partiler ihdas etme, partilerin içini karıştırmak için yeni atraksiyonlar geliştirme, değiştiremediği kuralların da etrafından illegal tarzda dolanmaktan başka çaresi kalmamış görünüyor. Mühendisliğin, 6’lı masada zaaf oluşturup ittifakları anlamsız kılma çabası içerdiği, masanın motivasyonunu da kırmaya çalıştığı açık. Lakin bu durumun ters tepme potansiyelini de içinde barındırdığı vakıa. Küçük partiler için daha […]

Kararsızlar sanıldığı kadar büyük bir küme değil ve farklı kategorilerden oluşuyor. Ayrıca, kararsız olanların önemli bir kısmı, oy renginde olmasa da kimi desteklemeyeceğinde kararlı. Birçok araştırma da “kararsızım” diyenlerin önemli bir bölümünün tercihini gizleyenlerden oluştuğunu ve tercihini gizleyenlerin de bir partiye daha yakın olabildiğini gösteriyor. Dolayısıyla kararsızlara oynamak için tek bir strateji mümkün değil.  Kararsızlar […]

İktidarın cehaleti, cehaletin iktidarına dönüştüğünde artık uzam baştan aşağı kötücül bir karmaşaya evrilir ve bu karmaşadan hayır çıkma ihtimali yoktur. Cehaletin genelgeçere dönüştüğü, cahilin en tepeye kurulduğu bir dünya ise kelimenin gerçek anlamıyla dehşet vericidir. En iyiler en aşağıda, en kötüler en yukarıda temsil bulur. Haklılar ezilir, haksızlar ellerini kollarını sallayarak ortalıkta dolaşır.    Cehalet […]

Önyargıların bizi kendi hapishanelerimize sıkıştırdığı, algılarla yaşayarak olgusal gerçeklikten uzaklaşmamıza yol açan düzenin zincirleri, artık yeterince işlev görmüyor. Siyasi kutuplaşma çözülmemiş olmasına rağmen aşağıda bunun dışında herkesin birbiriyle ortaklaştığı bir süreç yaşanıyor. Muhalefetin veya iktidar alternatifi olanların da toplumdaki değişim ve dönüşümü kavrayan, ihtiyaçları tespit eden bir siyaset tarzıyla halkın huzuruna gelmesi gerekiyor. Türkiye’de toplumun […]

Sistemik değişim, halihazırdaki de facto “Güçler Birliği”ni olumlu anlamda törpüleyeceği gibi, gücün farklı toplum kesimlerinin temsilcileri arasında paylaşımını getireceği ölçüde de bir arada yaşamın farkındalığını ve siyasetin normalleşmesinin değerinin kavranmasını artıracaktır. Yazının birinci bölümüne buradan ulaşabilirsiniz.   “6’lı Masa”ya dönük anti-propagandaların karakter tahlili şu şekilde özetlenebilir:   Masaya yönelik anti-propagandaların göz boyamacılık dışında bu ülkeye […]

İktidar mahfilleri ve destekçisi medya, Güçlendirilmiş Parlementer Sistemi tahfif çabalarının yanında, geçmiş parlamenter sistemden neler çektiğimize ilişkin argümanlar ortaya koyarak, -böylelikle mevcut sistemin iyiden iyiye çürümüş taraflarını da gözlerden kaçırdıklarını zannederek- muhalefetin aslında topluma yeni bir şey söylemediğini, eskiyi pazarladığını zihinlere kazımaya çalışmaktadır. 15 Temmuz’un rüzgârını arkasına alarak kendisine “yerli-milli” bir meşruiyet alanı oluşturan Cumhur […]

Muhafazakârların iktidarı iktidarın muhafızlığına soyunmak anlamına gelmemeliydi. İdeolojiye dönüşen bütün güzel kavramlar gibi gelenek de muhafazakârlığın elinde boyası dökülmüş, orası burası yırtılmış, yüzey yapıları aşınmış, ne olduğu belli olmayan tuhaf bir halitaya dönüştü. Eldeki resimler netliğini yitirince hikâyeler de ciddiyetini kaybetti. Hafıza zamanın fotoğraf makinesidir. Kim bilir, belki de hayatın bize renkli görünmesinin sebebi budur. […]

Sayın Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçildiği 2014 yılından bu yana açılan toplam soruşturma sayısı 160.169, bunlardan kamu davasına dönenlerin sayısı 35.507, mahkûmiyet sayısı (3.625 kişiye hapis cezası olmak üzere) 12.881 olmuştur. Daha önceki dört Cumhurbaşkanı döneminde açılmış Cumhurbaşkanına hakaret davalarının toplamı 1.366 olduğu halde, Sayın Erdoğan döneminde bu sayının 35.000’in üzerine çıkmış olması, konunun ciddiyetini gözler önüne […]

Aralık ve Ocak ayındaki gelişmeler, yaşanan siyasi tartışmalar ve uzunca bir süredir muhalefet lehine işleyen seçmen hareketliliğinin iktidar lehine yön değiştirmesi, 2022 yılının muhtemel siyasi seyri ve seçimlerin muhtemel sonucu hakkında önemli ipuçları sağlıyor. Önümüzdeki dönemde iktidar, konjonktürel siyasal gelişmelerin seyri üzerinde muhalefete kıyasla daha etkili olsa bile seçimlerin kaderi büyük oranda muhalefetin performansı üzerinden […]

Dindar seçmenin çoğunluğu ile meselesini halletmekten imtina eden muhalif kamuoyu, dindar seçmene yaklaşımını oy pragmatizmi çerçevesinde belirliyor. Eğer oyunu kazanabilecek gibi ise kapısını, penceresini açıyor, değilse hızla ve sert biçimde kapıyor. Böyle olunca de helalleşme, pragmatik bir araç olarak okunuyor. Bu gerilimli ilişki bir kısır döngüyle sonuçlanıyor. Muhalif kamuoyunda siyaset, kaderci bir bakış ile izleniyor. […]

Sitemizde mevzuata uygun biçimde çerez kullanılmaktadır. Bilgi için tıklayınız.