Cumhuriyet’in kurucu değerleri ile çağdaş sol değerlerin sentezine dayanan 100 yıllık gelişim süreci, bugün etnik ve mezhepsel kimlik, bölgecilik, Cumhuriyet’in kurucu değerlerini küçümseme, sağa açılma adına AK Parti’yi taklit etmeye yönelik adımlar nedeniyle tehlike altındadır. Cumhuriyet’i ve Cumhuriyet değerlerini koruması beklenen CHP’nin iç iktidar mücadelesinin ötesine geçememesi, Türkiye açısından üzüntü vericidir. Bu noktada CHP’nin 1980 […]

Cumhuriyetin talepkâr ve iddialı siyasi etiği, onu zaman zaman hatta belki sıklıkla toplumu homojenleştirici, insanları tek tipleşmeye zorlayan siyasetlere sürüklemiştir. Böyle olunca da farklılıkların aynı siyasi bütünde var olabilmesi bir sorun haline gelmiştir. Bugün cumhuriyetin etrafını çetrefil bir sorunlar yumağı sarmalıyor. Cumhuriyet demokrasiyle bağdaşabilecek mi? Popülizmi soğurabilecek mi? Milliyetçilikle hesabını kapatabilecek mi? Çokkültürlü karmaşık toplumlara […]

Sitemizde mevzuata uygun biçimde çerez kullanılmaktadır. Bilgi için tıklayınız.