Liyakat sahibi eğitimliler, hak ettikleri yere gelemedikleri “kayırma eksenli” bir suikast düzenine mahkûm edildiler. Bu düzenden çıkmak için atacakları adımları engelleyenler de o makamlara haksız yere getirilenler ve bu kısır döngünün kırılması için büyük dönüşümlere ihtiyaç var.  Eğitim kurumları, içinde var oldukları toplumun ihtiyaçlarına göre şekillenmesi beklenen ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verdikleri oranda yararlı olabilen […]

İdeal olan, küresel salgının azaldığı şu günlerde yaz aylarını, bölgelere göre değişen dönemlerde yüz yüze ve en az bir ay eğitim yaparak geçirmektir. Yaz aylarında verilecek eğitim, öğrencinin kendisini geliştirmesine imkân verecek spor, müzik, sanat gibi etkinliklerle zenginleştirilmelidir. Unutulmaması gereken husus, yaz dönemi öğrenme faaliyetlerinin okul dönemi faaliyetleri kadar önemli olduğudur. Okulların evrensel salgın nedeniyle […]

Otizmli bireylerin eğitimi, aynı zamanda toplumun da eğitimi demek. Otizmli bireylerle çalışacak öğretmenlerin, yöneticilerin ve otizmi bulaşıcı bir hastalık sayıp imza toplayarak otizmli öğrencilerin sınıftan atılmasını istemeye dek işi vardıran velilerin de önyargı ve ayrımcılık karşıtı bir eğitimden geçmesi gerekiyor. Otizm bulaşıcı değil, ama herkesin eğitim hakkına erişebildiği bir yurttaşlığın doğuracağı mutluluk son kertede bulaşıcı […]

Ülkemizin bir türlü başarılı olamadığı eğitim alanında, merkezi yönetim modelinden yerelden eğitim yönetimi modeline geçilmesini düşünmenin ve değerlendirmenin zamanı gelmiştir. Evrensel kazanımları yerel için gerekli etkinliklerle zenginleştirmek ve yerelin sağlayacağı desteklerle kalite çıtasını yükseltmek hepimizin hedefidir. Bunu, merkezin karar verme yetkisinin büyük bölümünü tek tek okullara vererek sağlayabiliriz. Dünyada ve ülkemizde eğitimin merkezden yönetilmesi modeli […]

Medreseleri çağdaş eğitim kurumlarına çeviremedik, kendi yarattığımız Köy Enstitülerini yaşatamadık, Batı’dan kopyaladığımız okulları Batılıların yaptıkları gibi verimli çalıştıramadık. Bir şeyleri devamlı yanlış yaptığımız ortada, üstelik ülkemizin kalkınmasının eğitimli insana bu kadar ihtiyacı varken. “Felsefesi olmayan bir milletin mektebi olmaz.”1 Yukarıdaki alıntının sahibi Nurettin Topçu, ülkemizin üç asırdır yaşadığı buhranların sebebi ve kaynağının kültür ve maarif […]

Çocukların eğitimlerine devam edebilmesi, aylardır tıp çevrelerinin ve çocuk hakları savunucularının çağrılarına kulak verilerek 5-11 yaş aralığı için acilen aşılama takvimi oluşturulmasına bağlı. Ancak bu konuda yetkili ağızlardan tek bir açıklama yok. Salgın bütün hızıyla ve Delta’dan Omicron’a dek yeni varyantlar eklenerek devam ederken, COVID’li yılların üçüncüsüne adım attığımız şu günlerde hayatlarımızın pandemi öncesi dönemi […]

Göçle ilgili gerekli farkındalığa sahip fertlerin yetiştirilmesi, eğitim sisteminde kültürel duyarlılık, kültürleri tanıma, saygı gösterme, iletişim kurma, meselelere daha evrensel bakabilme gibi niteliklerin içselleştirilip aktarılmasına bağlıdır. Göç, küresel yaşamın ortak bir özelliğidir. Göçler çağı olarak adlandırılan küreselleşme sürecinin ülkelerin ve eğitim sistemlerinin baş etmeleri gereken büyük meselelere yol açtığı görülmektedir. İnsan hareketlerinin yoğun yaşandığı bu […]

Bu ülkenin barınamayanlara değil; daha fazla yapay zeka mühendisine, daha fazla bilim insanına, daha fazla müzisyene, hukukçuya, siyaset bilimciye, ressama ihtiyacı var. Bu da ancak yurttaşlık bilincinin dışavurumuyla ve bu çığlıkların siyasi arenada kalıcı ve yapıcı bir şekilde işitilmesiyle mümkün olacak. Kendilerine “Barınamayanlar” diyorlar, sanki Türk edebiyatının usta kalemi Oğuz Atay’ın “Tutunamayanlar” romanını zihnimizin orta […]

Toplumun tüm kesimleri gerekli sorumlulukları yerine getirir ve daha sorumlu davranırsa okulları açık tutmayı başarabiliriz. Ancak okulları açık tutmayı başarırsak, pandemi döneminde çocukların yaşadıkları sorunları ve bu sorunları aşmak için yapacaklarımızı (öğrenme kayıplarını, psikososyal durumları, telafi eğitimleri, okul terk durumları vb.) konuşabiliriz. Perspektif.online’da bir buçuk yıldır yazdığım yazılarda pandemi dönemindeki tüm zorluklara rağmen okulların açılmasının […]

Eğitim alanındaki sorunlarda ‘sosyal, ekonomik, coğrafi’ koşulları dikkate alan bir yaklaşımın gerekliliği çok açık. Pandemiyle mücadelede yerinden kararlarla başarı sağlanabilecek alanlardan biri eğitim idi. Özel okulların daha çok açık kaldığı, online eğitim imkanlarını daha iyi kullandığı bu dönemde; öğrencilerin büyük çoğunluğunun dersleri takip edemediğini biliyoruz. Online eğitim için gerekli alt yapıya sahip öğrenciler için durum […]

  • 1
  • 2

Sitemizde mevzuata uygun biçimde çerez kullanılmaktadır. Bilgi için tıklayınız.