Modernleşmeyi bir zorunluluk olarak gören ve topluma yeni bir kimlik vermekle kendilerini mesul gören Cumhuriyet idaresinin, eğitime ciddi önem atfettiği, ancak ekonomik yoksunluk, personel yetersizliği, eğitimin tabiatından kaynaklanan uzun sürede netice alınabilme realitesi gibi sebeplerle, bu sahada beklenenlerin kısa sürede gerçekleşmediği açıktır.

Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda yaşanan asansör kazasında 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Zeren Ertaş’ı kaybettiğimizde çoğu kişi gibi benim aklıma da Torunlar davası geldi. Elbette ki Aladağ’daki yangın, Çorlu’daki tren kazası, Soma, Ermenek, Amasra ve daha nice kahredici tanıklık… Hatırlıyoruz, çünkü farklı farklı olaylar da olsa aslında hepsinin gelip dayandığı ortak yer; denetimsizlik ve cezasızlık… […]

Ücretsiz kreş uygulamalarının bir devlet politikası haline gelmediği, zaten sosyal refah devletinden söz edilemediği ve bu konunun tamamen sosyal belediyeciliğin insafına bırakıldığı koşullarda, artık kadınların istihdamı ile bakım yükü arasında denge kurarken çocukların haklarını gözeten yeni bir toplumsal modele ihtiyacımız var. OECD ülkelerinde okul öncesi eğitime erişimde en son sırada yer alıyor oluşumuz, alarm zillerinin […]

İngiltere’nin Nottingham şehri, üniversite öğrencilerinin barınma sorunları konusunda uzun zamandır “kafa yoran”, fırsat eşitliği yaratmak adına ortak akıl geliştirme çabalarında bulunan, en önemlisi de bunu “dert edinen” bir zihniyete sahip. Bu süreçte de temel bir ilkeye dayanarak ilerliyor: Üniversiteler ile yerel yönetimler arasında işbirliği. Bu sene üniversiteye yerleşebilenleri ilk sırada bekleyen sorunlar arasında, geçmişte olduğu […]

Teknolojik gelişmelerle hayatın neredeyse her alanına nüfuz eden dijital araçlar ticaret, güvenlik, eğlence ve eğitim olmak üzere birçok alandaki faaliyeti çevrimiçi olarak yapmaya olanak sağladı. Böylesi bir dönemde üniversitelerin Metaverse’ün sağlayacağı avantajları kullanmaları kamu ve özel sektör işbirliği ile mümkün. Metaverse (Türkçe anlamıyla sanal evren), artırılmış ve sanal gerçeklik cihazları aracılığıyla kalıcı üç-boyutlu sanal ortamları […]

İnsanların yapay zekânın yapamayacağı şeylerde başarılı olması gerekiyor. Bu da daha fazla yaratıcılık ve eleştirel düşünme, daha az ezber anlamına geliyor. Eğitim, bizi insan yapan şeylerin başında gelir. Ulusların entelektüel kapasitesini ve refahını artırır. Bizi aya götüren ve daha önce tedavisi olmayan hastalıkları ortadan kaldıran akılları geliştiren eğitimdir. ChatGPT gibi üretken yapay zekâ araçlarının bu […]

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YSK) test sonuçları, 2019 ve 2023 yılları arasında genelde bir iyileşmeye işaret etse de 2023 yılı iyileşmenin azaldığı bir yıl olmuştur. Deprem felaketinin yaşandığı 2023 yılı YKS test sonuçları 2022 yılı test sonuçlarına göre ciddi anlamda düşüktür. Başarısızlığın bir bölümü yaşanan felaketlere atfedilse bile oldukça düşük test ortalamaları, yetkin olmayan gençleri üniversiteye […]

Recep Tayyip Erdoğan’ın oy aldığı iller eğitim ve sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi göreceli olarak diğer illerden düşük olan illerdir. Bugüne kadar gözlenen bu gerçek, referandumla ilgili yapılan analizde ortaya çıkmıştı. Şimdi de 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi için yapılan analizde teyit edilmiş olmaktadır. Bu kısa analizde, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) ilan ettiği verilerle 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip […]

Biz, çocuk hakları savunucuları olarak, çocuk yoksulluğu sorununu eğitim, sosyal hizmetler ve sağlıkla ilgili bakanlıklar ve daire başkanlıklarıyla koordineli bir şekilde hedefe yönelik olarak çözebilecek bir bakanlık hayal ediyoruz. Erken yaşta zorla evliliklerle mücadele etmeye yönelik olarak sivil aktörler ile bakanlıkları bir araya getirecek, palyatif değil pro-aktif çözümlerle bu süreci daha çok çocuk istismarına yol […]

Genel anlamda ülkemiz iki konuda sorun yaşamaktadır. Bunlardan ilki önem verdiğimiz bir alanda politikamızın olmamasıdır. Eğitim buna en güzel örnektir. Türkiye’nin milli mutabakatla kabul edilmiş bir eğitim politikası yoktur. İkincisi, politikalarımız vardır ama uygulanmamaktadır veya uygulamada geç kalınmıştır. Bilim politikaları çalışmaları da bunun en güzel örneklerini oluşturur. “Neden bilim ve teknolojide istediğimiz yerde değiliz?” sorusu […]

Sitemizde mevzuata uygun biçimde çerez kullanılmaktadır. Bilgi için tıklayınız.