İlahiyat Fakültelerinin basitçe medresenin devamı olduğu söylenemez. Ancak aradaki farkı ‘karşıtlık’ olarak okumak da yanlıştır. İlahiyat, medresenin içine düştüğü çıkmazları ‘aşma’ çabasının bir ürünüdür.  Niçin İlahiyat?   Gençlerimizin gelecekleri için kritik bir karar aşamasına girdikleri şu günlerde Üniversiteler de tanıtımlar yaparak öğrenci çekmeye çalışıyorlar. İlahiyat Fakülteleri tarafından hazırlanan tanıtımlarda güçlü akademik kadro, burs imkânları, dil […]

Şehir Üniversitesi’nin kapanması meselesi münferit bir mesele olarak görülmemelidir.  Kanunda yapılan değişiklik ile üniversitenin kapatılmasının kolaylaşması ve tüm mal varlıklarının garantör üniversiteye devri vakıf üniversitelerini, akademisyenlerini ve öğrencilerini orta ve uzun vadede olumsuz etkileyecektir. Şehir Üniversitesi’nin yaklaşık dokuz aydır içine itildiği kriz, Haziran sonunda kapatılması ile son buldu. Şehir Üniversitesi kampüsü, kütüphanesi ve saygın bilim […]

Giderek daha fazla ülke ve üniversite, başka akademik vaatler ve toplumsal etkileri dikkate almak için kabul politikalarını ve uygulamalarını değiştirmeye başlamışlardır. Bunu yaparken, ister akademik olsun isterse başka türlü olsun yeteneğin sadece sınavla yakalanamayacak birçok farklı biçimde ortaya çıktığını da kabul etmiş oluyorlar. 21 Mayıs 2020’de Amerika’da çokça ses getiren bir gelişme yaşandı. Kaliforniya Üniversitesi […]

Sitemizde mevzuata uygun biçimde çerez kullanılmaktadır. Bilgi için tıklayınız.