Genç Barış İnşacıları Derneği’nin “Türkiye’de Genç Barış İnşacısı Olmak: Mücadele Motivasyonları ve Engeller” raporu, genç barış inşacılarının barış mücadelesini görünür kılmaya, karşılaştıkları sorunları dile getirmeye ve seslerini duyurmaya yönelik önemli bir çalışma. Raporun bulguları genç barış inşacılarının mücadele motivasyonlarına ve karşılaştıkları engellere/sorunlara dair önemli bir perspektif sunuyor.

Muhalefete düşen, gençleri “karanlık bir tünele girmek”le korkutmaktan ziyade, gençlerin bireysel ve toplumsal kaygılarla mücadele edebilecekleri yolları inşa etmelerine olanak sağlamak, dertlerini paylaşabilecekleri platformların sayısını artırmak, karar süreçlerine anlamlı katılımlarını sağlayacak mekanizmalar oluşturmak ve en önemlisi gençleri umut, demokratik mücadele ve dayanışma üçgeninde tutmaktır. Türkiye kritik bir öneme sahip olan genel seçimleri geride bırakırken seçimin […]

Sitemizde mevzuata uygun biçimde çerez kullanılmaktadır. Bilgi için tıklayınız.