Sağlıklı bir yaşam sürdürmek ve kronik hastalıklardan korunmak için hayati öneme sahip olan güvenilir gıdalara adil ve eşit erişim her bireyin temel hakkıdır ve erişimdeki adaletsizlikler dünya çapında genel bir sorun olmaya devam etmektedir. Kişilerin inisiyatifine bırakılmayacak derecede önemli olan gıda güvenliği konusunda politika yapıcılar, üreticiler ve tüketiciler ortak sorumluluk almalıdır.

Yaygın kanının aksine, Ukrayna’daki savaş küresel bir buğday kıtlığına yol açmadı. Son yıllarda küresel açlık artmış olsa da mevcut gıda krizini ele almanın yolu gerçek nedenlerine, finansal spekülasyona ve şirketlerin vurgunculuğuna odaklanmaktan geçiyor. Son yıllarda gıda fiyatlarının hızla yükselişi, sellerin görülme sıklığının ve yoğunluğunun artışı, kuraklıklar ve normalin dışında seyreden diğer aşırı hava olayları, dünyanın […]

Dünya Ticaret Örgütü insanların güvenini kaybetti ve tüm devletler tarım meselesini serbest ticaret anlaşmalarının dışında tutmak zorunda. Gıda egemenliği ilkelerine dayanan ticaret ve tarım politikaları için alternatif bir uluslararası çerçeve oluşturmanın zamanı geldi. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 13-15 Haziran tarihleri arasında 12’nci Bakanlar Konferansı’nı toplayacak. Görüşmelerin odağında küresel gıda krizi yer alacak. G7’nin siyasi liderleri […]

Sitemizde mevzuata uygun biçimde çerez kullanılmaktadır. Bilgi için tıklayınız.