Sığınmacılar yoğun yerleştikleri bölgeleri mekânsal olarak değiştirmekte, dönüştürmektedir. Bu, göçmenlerin yoğunlaştığı dünyanın birçok şehrinde görülen bir olgu olmakla beraber, Türkiye’nin bu sayıda göçmen ve sığınmacı için hem ekonomik hem kültürel anlamdaki hazırlıksızlığı, böylesi mekânsal dönüşümlerin bir işgal olarak algılanmasına da katkı sunmaktadır. Türk siyasetinde yeni bir hayalet dolaşıyor; popülizmin hayaleti. İngiliz Kültür Çalışmalarının önemli ismi […]

Ukrayna’dan gelen ve gelmeye devam edecek olan kitlesel göçe hızlı ve etkin bir çözüm geliştirmek amacıyla Avrupa Komisyonu, Geçici Koruma Yönetmeliği’nin devreye sokulması için AB Bakanlar Konseyi’ne öneride bulundu ve bu öneri, AB Bakanlar Konseyi tarafından 4 Mart 2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere resmi olarak kabul edildi. Geçici Koruma Yönetmeliği’ni ilk kez ortak politika olarak […]

Türkiye’de hem muhalefet hem de iktidar blokunun ve tabanındakilerin tek ortaklaştığı konu mültecilerin kalıcı olmaması. Rejime muhalif Suriyeliler için gündelik hayatta normalleşme, güvenlik henüz söz konusu değilken ve güvenli sınır hatları yardıma muhtaç milyonlarca insanın yaşadığı çadır kamplarla doluyken; ‘geri gönderme’ politikalarının ne insani ne de diplomatik olarak karşılığı var. Isparta’da geçtiğimiz hafta yaşanan uzun […]

Göçle ilgili gerekli farkındalığa sahip fertlerin yetiştirilmesi, eğitim sisteminde kültürel duyarlılık, kültürleri tanıma, saygı gösterme, iletişim kurma, meselelere daha evrensel bakabilme gibi niteliklerin içselleştirilip aktarılmasına bağlıdır. Göç, küresel yaşamın ortak bir özelliğidir. Göçler çağı olarak adlandırılan küreselleşme sürecinin ülkelerin ve eğitim sistemlerinin baş etmeleri gereken büyük meselelere yol açtığı görülmektedir. İnsan hareketlerinin yoğun yaşandığı bu […]

Bütün dünya ülkelerinin göç ile ilgili teyakkuzda olması boşuna değil. Çünkü göç eden topluluklar arasında geri dönüş hemen hemen hiç karşılaşılmamış bir durum. Suriye’de yaşanan savaşın ve göçün üzerinden tam 10 yıl geçti ve her akıllı insanın “Suriyeliler geri dönecek mi?” sorusuna yanıtı “Hayır” olacaktır. Türkiye, Suriye’de yaklaşık on yıldır süren savaştan kaçan mülteciler için […]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, uzun zamandır Suriyeli mültecilerin güven içinde ülkelerine geri gönderileceğini gündemde tutuyor. Muhalefetin bu atağından rol çalma çabası mı yoksa Afganistan’daki durumla yeni göç dalgalarının artacağı endişesi nedeniyle mi bilinmez, hükümet de uyum siyasetinden ‘geri gönderme’ politikasına geçmiş durumda görünüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin, İstanbul’da yaşayan Suriyeli sığınmacılarla […]

Kategorik olarak sığınmacı karşıtlığını ve yabancı düşmanlığını körükleyen muhalefetin durduğu yer çözümün bir tarafı değildir. Ülke, özellikle son dönemlerde tehlikeli şekilde fay hatlarına mazot taşıyan bir siyasetle karşı karşıyadır. Sığınmacı, mülteci, göçmen/muhacir, ne ile tanımlarsanız tanımlayın, öncelikle, evrensel hukuk ve vicdanın yetim bıraktığı kitlelerden söz ettiğimiz ortadadır. Trump’ın yabancı göçmenlerle ya da mesela Meksikalılarla ilgili […]

Covid-19 süreci ve salgının muhtemel etkisi nedeniyle değişmesi öngörülen iş, kazanç, yaşam koşulu gibi kavramların anlamı aynı zamanda sınıfsal değişimi de tetikleyecektir… Bu durum devlet mekanizmalarının daha otoriter bir yapıya bürünüp kaotik yönelimleri ıslah veya bastırma çabası üretmesine neden olabilir. Yoksulluğun ve zenginliğin sınırları onları var eden belirgin simgelerle birlikte değişiyor. Bu yazı geçmişte toprak, […]

Bilhassa ekonomik gerileme ve refah kaybı dönemlerinde, apolitikleşmiş ve kamusal alandan özel alanına çekilmiş yığınların olayları ne anlamlandırabildiği ne de müdahale edebildiği bir ortamda, popülist yaklaşım gözle görülür sebepler ve failler sunar. Göçmenlerin kayıtdışı istihdam alanında ciddi bir emek arzı sunduğu, Türklerin tenezzül etmediği işleri yaptığı, bugünlerde sıklıkla söyleniyor. Gerçekten de asgarî ücretin altında, güvencesiz, […]

“Ülkelerine geri gönderelim” söylemleri uluslararası koruma hizmetleri ve evrensel insan hakları hukuku açısından bir gerçeklik temeline sahip değil. Dört milyon insanı pratik olarak menşe ülkelerine geri göndermeniz mümkün değil. Ankara’nın Altındağ ilçesinde yer alan Önder mahallesinde, nam-ı diğer “Küçük Halep”te sıradan bir gündü aslında. Sapsarı saçları, mavi gözleriyle isminin anlamı olan “ülkesiz”den ziyade bir güneş […]

Sitemizde mevzuata uygun biçimde çerez kullanılmaktadır. Bilgi için tıklayınız.