“Türk Tipi Başkanlık Sistemi”, “Çoğunlukçu Demokrasi”, “Otoriterliğe Sapma”, Ergun hocanın kullandığı ve bizlere kazandırdığı kavramlar oldu. Demokrasinin pekişmesi ya da pekişememesi konusunu ve çalışma alanını Türkiye’ye getiren Ergun hoca, demokrasiden sapma çalışmalarına da öncülük yaptı. Ülkemiz büyük bir değerini kaybetti. Bizlere onun ismini, düşüncesini, anayasal demokrasiye inancını yaşatmak düşer. 1995, Eylül ayı… 2001 yılına kadar […]

Perspektif Yazarı, Hukukçu Ergun Özbudun vefat etti. Perspektif Online yazarlarından Prof. Dr. Ergun Özbudun, 1 Kasım 2023 gecesi tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Özbudun, akademik hayatı boyunca hukukun üstünlüğü, insan hakları ve demokratik değerleri öncelemiş ve yüzlerce hukuk insanı yetiştirmişti. Anayasa hukuku alanında literatüre önemli eserler kazandıran Özbudun, yazılarıyla Perspektif’e katkılarda bulunmuştu.   Doktorasını Ankara […]

ByLock ile ilgili davalar “suçun manevi unsurunun” var olup olmadığı ve “içeriklerde kasta dair delil bulunup bulunmadığı” üzerinden yürütülmedi. Bu durum da örgütsel maksatla hareket edenler ile etmeyenler arasında ayrım yapılamaz bir sonuç doğurdu. Baştan itibaren yapılan bu yanlışın sonuçları olacaktı… Türkiye 10 yıla yakın süredir vaktiyle “Gülen Cemaati” olarak adlandırılan grubun eylemleri ve yargılamalarına […]

Unutmak, kimileri için sağlığını korumanın, hayata hiçbir şey olmamış gibi devam etmenin, acıyı üzerine yapıştırmamanın, moda tabiriyle “teflon” olmanın yegâne yoludur. Balık hafızalarıyla uzun yıllar kendi konfor alanları içerisinde yaşarlar. Unutuş veya ‘selektif amnezi’ bazen öylesine kayıtsız bir hal alır ki, toplumlar yaşanan acılardan, yıkımlardan, travmalardan ders çıkaramaz hale gelir. Aynı taşa tekrar tekrar takılıp […]

Hukuk kurallarını amasız-fakatsız savunmak ve tabii onu herkes için eşit uygulatmak; adalete olan güvenin, dolayısıyla toplumsal barışın ilk adımı. Toplumları sözleşmelerden öte pratikler bir arada tutar çünkü… Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni adli yıl açılış töreninde yaptığı konuşmadaki bazı bölümler bana Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın mahkemenin 61’inci kuruluş yıldönümünde yaptığı konuşmadan şu bölümü hatırlattı: “İlk anayasamız […]

Adaletin tesisi için muhalefetin acizliğinden sıyrılması, iktidarın da çoğu zaman sadece kendi çevresinin çıkarlarına yönelik attığı adımlardan vazgeçip toplumun tüm katmanlarının çıkarlarını gözeten kararlar alması şart. Modern hukuk devletinin en önemli özelliklerinden biri, sınırlı bir yönetimin oluşturulması ile vatandaşların hak ve özgürlüklerini garanti altına alarak, özgürlükçü bir toplumun tesisini ve devamını sağlamaktır. Hukuk devleti ilkesine […]

Toplumsal düzenin yürütülmesinde en temel unsurlardan birisi, bağımsız adalet sisteminin varlığıdır. Adalet kavramı ile toplumsal birlik-beraberlik ve güven duygusu arasında simbiyotik bir bağ vardır. Dolayısıyla bir devletin bekası ve birlik-beraberlik içerisinde yaşayan toplumun istikbali adına her şeyden önce adaletin doğru inşa edilmesi gerekmektedir. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Esenyurt’taki bir tekel bayisinde meydana gelen silahlı saldırının görüntüleri […]

Günümüz Türkiye’si gibi yargı bağımsızlığının neredeyse tamamen ortadan kaldırılmış olduğu bir ülkede, yasama dokunulmazlığının titizlikle korunması gereken bir kural olduğu aşikârdır. Bu durum, Anayasa Mahkemesi’nin ilgili kararında da güçlü biçimde ifade edilmiştir. 14 Mayıs TBMM seçimlerinde TİP adayı olarak Hatay’dan milletvekili seçilen Sayın Can Atalay’ın, aradan iki ay geçmesine rağmen halen tutukluluğunun devam etmekte olması, […]

Ülkenin gerçek ihtiyaçlarına cevap verecek, insan hak ve hürriyetlerine dayanan, demokratik, laik, sosyal, hukuk devleti niteliklerine sahip bir anayasa, ancak bir iktidar ve zihniyet değişiminden sonra söz konusu olabilecektir. Önümüzdeki yasama döneminde yeni bir anayasa yapımının ciddi tartışmalara konu olacağı anlaşılmaktadır. Cumhur İttifakı’nın iki büyük ortağının bu yönde bir çalışma içinde oldukları seçimlerden önce de […]

Türkiye’de parti kapatma kararlarının pek çoğu, AİHM’ye intikal etmiş ve bir tek Refah Partisi kararı hariç, hepsi Sözleşme’ye aykırı bulunmuştur. Anayasa Mahkememizin HDP hakkındaki kararı, ya bizi bu konudaki Avrupa kriterlerine yaklaştıracak ya da onlardan büsbütün uzaklaştıracaktır. HDP hakkındaki kapatma davasının karar aşamasına yaklaştığı şu günlerde siyasi partilerin kapatılmasında Avrupa kriterlerinin ne olduğu konusunun bir […]

Sitemizde mevzuata uygun biçimde çerez kullanılmaktadır. Bilgi için tıklayınız.