Tarikat sayesinde ya da tarikata rağmen temiz bir hayat yaşamaya çalışan dindar insanların hakları da onurları da değerlidir. Ancak İslam adına bir kötülük ve çirkinlik işlendiğinde herkesten çok Müslümanların bu konuyu onur meselesi yapıp herkesten daha hassas biçimde çözmeleri gerekmez mi? Bir tarikat şeyhinin küçük bir kız çocuğuna yönelik taciz haberleri, Türkiye’de din-siyaset ilişkilerinin çok […]

Şairlerin aynı zamanda birer düşünce adamı olmalarında bir mesele yok; mesele, düşünce adamlığı ve şairlik yerine “peygamberane” yahut “şairane” tutumun, düşünce yerine “poetik dictum”un ikame edilmesinde ve bu ikamenin, şiir ve düşünce kaçınılmaz olarak zayıfladığında, “jest”le dokunulmaz kılınmasında yatıyor. Şiirin, düşünce ve düşünürler için afektüel ve entelektüel bir engel oluşturduğu iddiası doğru değildir; şiir, tam […]

Muhafazakâr milliyetçilik içindeki geleneksele özlem ve geleneksel paradigmayı günümüze getirme istenci, otoriter ve illiberal bir devlet değnekçiliğini de günümüze taşıyor. Modernitenin temel motivasyonu, geleneğe karşı ve fakat gelenekten hareketle ânı yeniden yaratma arzusudur. Bu gelenekte insan-eşya ilişkilerindeki normatif ve metafizik sınırlamaya karşı; insan aklını temel egemen faktör olarak kabul eden ve eşya ile kurduğu ilişkide […]

Osmanlı, Ayasofya’yı Bizans uygarlığının mirasının korunduğu bir hafıza mekanı olarak düzenlemek üzere 18. yüzyıla kadar figüratif mozaikleri büyük ölçüde açıkta bırakmış, örtmemiştir. 18. yüzyılda mozaiklerin tamamen örtülmesi, Osmanlı Devleti’nin, Doğu Roma İmparatorluğu’nun İslamlaşmış halefi olarak Devlet-i Aliyye nosyonundan vazgeçip, modern monarşi ve ulus-devlete doğru yönelmesi sonucu kültürel mantığının değişmesinin bir ifadesidir. Sanat tarihçisi Gülru Necipoğlu, […]

Yaygın varsayımın aksine, dünyadaki tüm Müslümanların külliyen birliğine referansta bulunan ‘İslam dünyası’ terimi, İslam’ın kendisi kadar eski bir kavram olan ümmetten gelmemektedir. İslam dünyası fikri çok yeni olup, on dokuzuncu yüzyılda gelişmeye başladı ve 1870’lerde de küresel, jeopolitik ve siyasi anlamlar kazandı. Dünyanın değişik yerlerinde herhangi bir Müslüman topluluk haksızlığa ve zulme uğradığı zaman ‘İslam […]

Sitemizde mevzuata uygun biçimde çerez kullanılmaktadır. Bilgi için tıklayınız.