Kadınların diplomaside ve barış görüşmelerinde daha aktif olması; dış politika meselelerinin aslında sıfır toplamlı olmadığını, esnek pozisyonların, karşı tarafın farklı endişelerini gözeten yaklaşımların kalıcı sonuçlar doğurabileceğini gösterecek ve belki de o hep özlemini çektiğimiz “güzel yarınlar”, cinsiyet-hassas bir diplomasi yaklaşımının dünya çapında olduğu gibi Türkiye’de de yaygınlaşmasıyla erişilebilir bir hal alacak. Hepimizin hayatındaki birçok açmaza […]

Dışarıdan bakıldığında “üstün yetenekli Türk genci, uluslararası yarışmada ülkemizi temsil etti ve birincilik getirdi” şeklinde medyaya yansıyan başlıklarda yoğun bir milliyetçi gurur gündeme gelirken, aslında bu yarışmalara katılım ücretlerinin binlerce Euro’ya vardığı ve bu ücretlerin bizzat ailelerin çoğu zaman kıt kaynaklarından karşılandığı gerçeği göz ardı ediliyor. Kuşkusuz her ebeveyn, çocuğunun müzik, resim, dans, satranç gibi […]

Anneleri ve kız çocuklarını şiddet ortamında bir bütün olarak değerlendirip onları örselemeden şiddetten korumayı ve kollamayı öngören bir sistemden kendi isteğimizle çıktık ve yerine daha iyisini getirebileceğimiz de çok şüpheli. Kadınlar, çocuklar, engelliler, mülteciler, yaşlılar gibi toplumun risk altındaki ve kırılgan kesimlerinin sorunlarını özel günlerden özel günlere tartışmanın sağlıklı bir bakış açısı olmadığını ve bu […]

İstanbul Sözleşmesi, bazı çevrelerin iddia ettiği gibi, Türkiye’nin aile yapısı üzerinde bozucu etkiye sahip bir hukuk metni değildir. Bu iddiayı öne sürenler, çeşitli siyasi maksatlarla Sözleşme metninin içeriğini tahrif etmektedir. Kadınların siyasal ve sosyal hayattaki rollerinin karşı cinsle eşit kılınmasında pek çok faktör etkili olmakla beraber, bu faktörlerden birinin hukukî mekanizmalar olduğunda şüphe yoktur. Bu […]

Tarih bugünden ters yüz edilerek yeniden yazılsa da kadınlar yasağa karşı mücadelede büyük oranda yalnızdılar. Hatta 28 Şubat mağduru olup halen haklarına kavuşamamış kadınlar var ve şöyle bir bakılırsa yalnızlıklarının devam ettiği de açıkça görülüyor. 2021’e giriş, Türkiye’de bazı konuların hiç değişmediğini göstermesi bakımından anlamlıydı. Fikri Sağlar’ın “başörtülü hâkimin adaletli karar veremeyeceği’ sözleriyle başlayan tartışmalar, […]

“Billboard İstanbul 2020” sokakta sanatla karşılaşmayı beklemeyen kişiyi izleyicisi haline getiren ve istemsiz olan alıcıyı, bir anlık bakışla bile alımlayan/idrak eden/diyalog kurana dönüştüren bir proje. Bu ilişkiyi, sanatçının ve sunumunun yönlendirmesiyle farkında olmadan izleyici olan kişinin pasif konumdayken aktif hale geçmesi olarak okuyabiliriz.  “Katılımcı sanat” olarak isimlendirilen sanat formu, son yıllarda uluslarası kalkınma alanında yoksulluk, […]

Yaşadıkları şartlar ve çalışma şekilleri  göz önüne alındığında; mevsimlik tarım işçileri, en temel insani haklara ulaşmakta bile güçlük yaşıyorlar. Barınma ve sağlığa erişim haklarının bile olmadığı bir ortamda, eğitim gibi diğer temel haklar ise çok tali bir konu olarak kalıyor. Sellerin kadınların gündelik hayatına etkileriyle ilgili haber çalışmam kapsamında Çukurova’da sık sık su baskınına maruz […]

Hukuki ve idari bağlayıcılığı, içeriği, işaret ettiği alanlar bu kadar açık bir şekilde ortadayken, evliliklerin azalması, boşanmaların artması hatta kadın cinayetlerinin ana sebebi olarak gösterilen İstanbul sözleşmesine karşı çıkılmasının asıl sebebi, sözleşmenin aile içi şiddeti devletin müdahale etmesi ve kadını koruması gereken bir alan olarak tanımlaması ve bunu zorunlu kılmasıdır. Yakıcılığının boyutu giderek artan bir […]

Karantinayla birlikte ortaya çıkan tablo pandemi sırasında kadınların kendi araştırmalarını yazıp yayına hazırlama konusunda erkekler kadar zamanının ya da imkanının olmadığına işaret etmektedir ve giderek derinleşen bir eşitsizliğin habercisi olmaktadır. Covid-19 salgının baş göstermesinin ardından, her bir ülkenin zamanla sokağa çıkma yasağı getirmesi ve okulların kapatılarak uzaktan veya evde öğretime geçilmesi gibi gelişmelerden en çok […]

Sitemizde mevzuata uygun biçimde çerez kullanılmaktadır. Bilgi için tıklayınız.