‘Gaslighting’, iki kişi arasındaki bir sorun olmanın ötesinde, eşitsiz bir sosyal bağlam ve güç dengesizlikleri içerisinde toplumdaki kırılganlıkları, zafiyetleri ve marjinalize edilmiş bazı gruplara yönelik stereotipleri, ırkçılığı, cinsiyetçiliği, kadın düşmanlığını ortaya çıkarıyor. En önemli enstrümanı da geleneksel medya ve yeni medya. Amerika’nın en eski sözlük yayıncısı Merriam-Webster Sözlüğü bu yılın kelimesini seçti: Gaslighting. Bu yıl […]

Mahsa Amini’nin ölümünün, kadınlar arasında uzun yıllardır bastırılmış enerji ve mücadele azmini açığa çıkardığı kesin. Her yaştan ve her kesimden İranlı olayı protesto etmek için açıkça ve korkusuzca sokaklara döküldüğüne göre, yalnızca kadınların değil genel olarak İran toplumunun insan haklarına saygılı ve daha özgür bir rejim istediği, hatta rejimin gitmesi gerektiğine inandığı su götürmez bir […]

Kadın haklarının, insan haklarının temel bir parçası olarak görülmesi hayati öneme sahip, zira ataerkil kültürel değerler içinde, kadın haklarında yaygın aşınmalar yaşanmaktadır. Ülkemizde, siyasi iktidarın kullandığı ötekileştiren tahakküm dilinin de kadın haklarını araçsallaştırdığı ve bu aşınmayı artırdığı söylenebilir. Bu durumdan kurtulmak için ilk olarak insan haklarının önemini içselleştirmiş ve dışlayan değil kapsayan ve yapıcı bir […]

Ülkenin dört bir tarafında her gün kadınlar öldürülürken; öldürülenlerin ne giydiğinin, nerede olduğunun, ne yaptığının sorgulandığı ve empati ile desteğin buna göre artıp eksildiği bir toplumsal yapımız var. Ticaret, siyaset söz konusu olunca sürekli güncellenen dini yorumlamalar kadınlarla ilgili konularda hiç gündem edilmiyor, toplumsal konulardaki tartışma yürüten ilahiyatçılar ise imsak saatinden öteye gidemiyor. Türkiye, Gencay […]

Kadının neyi, ne zaman, nereye kadar, nasıl yapması ya da yapmamasını vaaz eden erkeklere hangi kesimden olurlarsa olsunlar tahammül edemiyorum. En azından son yıllarda Türkiye’nin meselelerini sıraya dizmek gerektiğinde mutlaka Kadın/Erkek meselesini en başa yazıyorum. Kadın bedeninin bu ülkenin politik teolojisinin üzerine yazıldığı parşömen muamelesi görmesinin ülkenin en önemli meselesi olduğunu düşünüyorum. Geçen hafta Perspektif’te […]

Muhalefet blokunun kadın yoksulluğu konusunu, emek sömürüsünü, mobingi, haksız ücretlendirmeyi ve geçim derdini oy devşirme alanı olarak değil, bizzat bu toplumun içinden yükselen bir çığlığın duyulduğunun gösterilmesi açısından gündemde devamlı tutması gerekiyor. Zira siyasi partilerin kaç kadın aday gösterdiklerinden çok daha evrensel ve akut bir sorunla karşı karşıyayız.” İşçi Bayramı olarak anılan 1 Mayıs Emek […]

Erkeklerin aksine kadınlar siyaseti ‘ikbal’ olarak değil ‘dava’ olarak görüyor çoğunlukla. Sadece siyaset değil sivil toplum çalışmalarında da durum böyle. Yarının Türkiyesi’nden ve değişimden bahsediyorsak; masaların uzun ömürlü olması için ikballe davanın karıştırılmaması kadar bunu pek yapmayan kadınların siyasette eşit bir şekilde yer almasının önemini de göz ardı etmemek gerekiyor. “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” mutabakat metni […]

Şiddetin her türlüsü ile, şiddetler arasında bir hiyerarşi kurmaksızın, kadının “insan” olma hakkını önemseyen, amasız, fakatsız bir mücadele şart. Toplumsal tepkilerin ve farkındalığın şekillendirilmesi ancak toplumsal normlardaki deformasyonun gözler önüne serilmesiyle, flört, sevgi, aşk gibi kavramların içinin medeni şekilde yeniden doldurulmasıyla olanaklı. Her şey, yağmurlu bir akşamüzeri evinin kapısına bırakılan bir demet gülle başladı. Kan […]

Diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de yaşlanma oranının arttığı göz önüne alındığında hem bireysel hem de toplumsal olarak diğer temel hak alanlarında olduğu gibi bütüncül bir bakış açısıyla hareket etmeye ihtiyaç var. Bunun ilk adımı yaşlanmanın toplumda normalleşmesi; yani hayatın sonu gibi negatif bir bakış açısından sıyrılmamız… 2021 yılı Aralık ayında Türkiye genelinde yaşlılara karşı […]

6. Yargı Paketi’nde yer alacağı belirtilen bazı düzenlemeler, kadınların kazanımlarını yok etmeye ant içmiş grupların iktidar nezdindeki çabalarının yine sonuç vereceğine işaret ediyor. Ocak ayında Meclis gündemine getirilmesi beklenen 6. Yargı Paketi’nde yer alacağı belirtilen bazı düzenlemeler, Medeni Kanun’dan 6284 sayılı Kanun’a kadar kadınların kazanımlarını yok etmeye ant içmiş grupların iktidar nezdindeki çabalarının yine sonuç […]

  • 1
  • 2

Sitemizde mevzuata uygun biçimde çerez kullanılmaktadır. Bilgi için tıklayınız.