Türkiye’nin bir şekilde sahip olduğu tecrübeler, içinde bulunduğumuz iç karartıcı iktisadi krize rağmen geleceğe ümitle bakma ve sadece Türkiye’nin değil dünyanın geleceğini de barışçı bir biçimde tesis edebilme noktasında Türkiye’ye inisiyatif ve söz sahibi olma yeteneği kazandırıyor. Fakat bu ümidin gerçeğe dönüşebilmesi, kolektif olarak belli zihniyet dönüşümlerini gerçekleştirebilmemiz sayesinde mümkün olacaktır. I. Türkiye’de ekonominin yaşadığı […]

Karar alıcıların en önemli görevi, salgının ağır hasara uğrattığı bireylere ve sektörlere acil durum yardımı sağlamayı sürdürürken COVID-19 nedeniyle ortaya çıkan ve uzun süredir devam eden büyük belirsizliği azaltmaya çalışmak. Ancak salgının körüklediği güvensizliğin, uzunca bir süre sonra dahi, küresel ekonomi üzerine yük olması mümkün. Gelecek birkaç ay önümüzdeki küresel iyileşmenin biçimi hakkında bize pek […]

Bu yıl doların göreli değerinde yaşanan keskin düşüş, ABD ekonomisinde kısa vadeli bir canlanma ümidi olanları sevindirirken kurun küresel duruşundan endişelenenler tarafından ise tedirginlikle karşılandı. Temel gerçekleri yansıtmalarına rağmen her iki görüş de eksik kalıyor. ABD dolarının Mart’taki zirve değerinden bu yana yaklaşık %10 değer kaybetmesi iki farklı anlatıyı doğurdu. İlki kısa vadeli bir bakış […]

Serbestiyete ya da korumacılığa dayalı ekonomik modellerin hangisinin tercihe şayan olduğu sorusunun genel geçer bir cevabı yok. Zamanın şartları ve ülkenin spesifik yapısına göre özel bir şekilde dizayn edilmiş iktisadi politikaların daha yerinde olduğu açıktır. Burada aslında bu modellerden hangisinin uygulandığından çok, bir siyasi iradenin tutarlı bir şekilde bir modeli uygulamada sebat edebilmesi daha büyük […]

COVID-19’un ilk baştaki şoku sırasında hükümet ve merkez bankalarının piyasaya devasa miktarlarda likidite aşılaması anlaşılabilir bir durumdu. Ama şimdi politika yapıcıların bir adım geri çekilip hangi teşvik biçimlerine gerçekten ihtiyaç duyulduğunu ve hangilerinin iyilikten çok kötülük doğurma riski olduğunu değerlendirmesi gerekir. Dünya genelinde hükümetler COVID-19 krizine maliyetleri küresel GSYH’nin yüzde 10’una varan mali ve parasal […]

Umut vaat eder gibi görünen en az beş çaba var. Güvenli ve etkili bir aşı bulunmadan önce bile hükümetlerin bunları nasıl dağıtacağını çözmesi gerekir. Kim bu sorunu adil bir şekilde çözerse büyük bir çığır açmış olacak. Ulusal gündemin “Ne zaman normale döneceğiz?” sorusuna dönüşmüş olması tamamen anlaşılabilir bir durum. Kapatmalar kaybedilen işlerde, izole insanlarda ve […]

Koronavirüsü pandemisi, 1930’lardan bu yana hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomileri kuşatan ilk kriz. İnsanları evlerine kapanmaya zorlayan tecrit başladığında ilk tepki, tarihî örnekler aramak oldu: 1914, 1929, 1941? O zamandan beri şimdi yaşadığımız şokun tarihte bir ilk olduğu giderek açık hâle gelmeye başladı. Güneşin altında yeni bir şey var. Ve bu şey korkutucu… […]

2020’nin ekonomik büyüme açısından kayıp bir yıl olacağı aşikâr. Ne kadar kayıp olur kestirmek kolay değil; çok farklı tahminler var. Kendi hesabıma şöyle düşünüyorum: İlk üç ayda, yani Korana öncesi çeyrekten çeyreğe büyümenin yüzde 2’ye yaklaşması mümkün görünüyor. İkinci üç ayda GSYH’da büyük bir düşüş yaşanacak. Yüzde 20’yi bulabilir. Kalan 6 ayda gelir kayıplarının ne […]

Mali genişleme için kullanılabilecek farklı yöntemler olmakla birlikte, hâli hazırda bu seçenekler arasında en az riskli olan, iyi kurgulanmış, şeffaf ve hesap verebilir bir yapıyla yönetilen “Korona Tahvili” olacaktır. Gelişmekte olan ülke (GOÜ) ekonomilerinin korona krizine hangi ekonomik parametreler altında yakalandığını analiz etmeye çalıştığım bir önceki yazıda ; 2008-09 finansal krizi sonrasında bu ülkelerin düşen büyüme performanslarına […]

Krizi anlamlandırmaya ve etkilerini azaltmaya çalışıyoruz. Sayısal tahminler yerine, içinde bulunduğumuz ekonomi-politik süreçte krizin niteliğine, farklı politika seçeneklerine ve bunların uzun dönemli etkilerine odaklanmak daha doğru olabilir. Korona (COVID-19) virüsü 2020 senesi başında Çin’de görüldüğünde bazı sanayicilerimiz “Türkiye için büyük fırsat. Çin’e kaptırdığımız üretimi geri alacağız” diye demeç vermişlerdi. Mart başında dünya piyasaları darmadağın olduğunda […]

  • 1
  • 2

Sitemizde mevzuata uygun biçimde çerez kullanılmaktadır. Bilgi için tıklayınız.