Özellikle de, “sağlık-işsizlik-gıda/su güvenliği” alanlarında yaşamaya başladığımız çoklu krizler ortamında, kutuplaşmayı körüklemek yerine toplumsal uyumu güçlendirme çabasının siyasi aktörlerin başarı derecesini belirleyeceğini öngörebiliriz. COVID-19 pandemisi, yaklaşık altı aydır tüm dünyanın ana gündem maddesi oldu.Yarattığı “şok” ile yaşamın her alanında sadece büyük bir “belirsizlik” değil, ciddi “kırılma” noktaları da yaratan pandemi, Türkiye dahil tüm ülkeleri küresel […]

İstilaya uğramış bir toplumun düştüğü haller, insanların tavır almada sergileyebildiği tutukluk, türlü beşer düşkünlükleri ama bunların arasında yine de düzgün davranabilen bir küme insan… Salgınlar bize yalnızca bir hastalığa karşı sıhhi mukavemet derecemizi değil, bir siyasi veba karşısında da mukavemet imkânımızı düşündürmelidir. Her çağın bir çehresi vardır. Tarihçilerin ‘kısa yüzyıl’ diye andıkları yirminci asır için […]

Son

Covid-19 fırtınası daha geçmeden, sonumuzu konuşmayı imkânsız kılacak kadar uzun vadeli gelecek tahminleri ve hedefleri ortalığı sarmış durumda. Hatta imar rantı koklayan simsarların keskinliğiyle gelecek tahminlerinde bulunanlar, Camus’nun Veba’sından fırlamış Cottard gibi, Korona’nın “sebep olacağı fırsatlar” diye ifade ettikleri ve altında onlarca başlığın doldurulduğu yeni bir alanı bile zuhur ettirdiler. “Devran ne zamanda ola ahir […]

Bugün içinde yaşadığımız koşullar, bambaşka vatandaşlık tartışmalarına gebe olabilir. Korona öncesi dönemde sınıfsal ayrıcalıkların önemli bir bileşeni haline gelen hareket etme kabiliyeti en azından bir süre belirleyiciliğini yitirebilir. Korona krizi ile mücadele ve Batı’nın pandemi yönetimindeki başarısızlığı son on yılın en popüler sorularını yeniden alevlenlendirmiş durumda: Küresel hegemonyanın ekseni Batıdan Doğuya, liberal demokratik normlardan otoriterliğe […]

Korona salgını birçok isim tarafından iddia edildiği ölçüde, dünyayı kalıcı olarak değiştirecek yaratıcı bir yıkıma neden olabilir mi? Schumpeter’in kavramsallaştırdığı şekliyle bir “yaratıcı yıkım” söz konusu olmayacak. Kapitalizm sona ermeyecek, küreselleşme ortadan kalkmayacak, uluslararası düzen akşamdan sabaha değişmeyecek. Ancak klişe deyimiyle söyleyecek olursak “hiçbir şey eskisi gibi de olmayacak.” Dünyanın yaklaşık altı aydır en önemli […]

Koronavirüsün yaygınlaşmasını sağlayan küresel koşullar ve bu küresel salgınla mücadele için gerekli bilgi, kaynak-malzeme ve deneyimin uluslararasılığı açıkken, uluslararası toplum niçin ortak bir cevap geliştiremedi? Küresel kapsam ve etkiye sahip olan bir sorun, neden küresel düzeyde şekillenen bir kolektif siyasal eylem ve yönelimin konusu olamadı? Kozmopolitan muhayyile, Covid-19 salgınının siyasal anlamı için hem tarihi-sosyolojik hem […]

Koronavirüs ile birlikte kimsenin olmadığı boş kilise, cami ve sinagoglarda yapılan vaaz ve ibadetlerin görüntüleri unutulmaz çarpıcı kareler olarak hafızalara kazınacaktır. Dinlerin böylesi kapsamlı bir meydan okuma karşısında ne tür cevaplar üreteceği hayati bir öneme sahip olacaktır. Koronavirüs önlemleri karşısında dini otoriteler, din adamları ve müdavimler marjinal ve mutedil/rasyonel olmak üzere iki tür tepki geliştirdiler. […]

Bir hegemonya yokluğunda, yani güçlü bir devletin kurumların işleyişini garanti etmediği bir ortamda küreselleşmeyi sağlıklı bir şekilde sürdürmek çok zor. Fakat, bununla beraber, virüsün ortaya çıkardığı yeni ihtiyaçlar, tedarik zincirlerinin bu kadar kırılgan olmasının getirdiği güvensizlik, özellikle bazı devletlerin “Biz artık kendi kaderimize egemen değiliz” kaygısına düşmesi, ayrıca salgının sorumlusu olarak ülke sınırlarının kontrol edilememesinin […]

Kelimeler, üretildikleri kültürün misyonerliğini üstlenen öncü kuvvetlerdir. Kültürünüzü, değerlerinizi, medeniyetinize ait neredeyse bütün üretimleri kelimelerin sesleri arasına yerleştirerek ihraç edersiniz ve her kelimenin üretene bir getirisi, tüketene bir faturası vardır. İşgal önce zihinlerde başlar ve kelimeler işgalin görünmez ajanlarıdır. Hayat biraz da yargılara dönüşen izlenimlerden ibarettir. Dış dünyayla kurulan ilişkide izlenimler yargılara, yargılar yasalara, yasalar […]

Sağlık diplomasisini; sağlığın korunması, iyileştirilmesi ve sağlığa erişilmesi için ikili ve çok taraflı iş birliği süreci olarak görmek mümkündür. Bu yönde yapılan çalışmalar devletlerin iş birliğine dayalı iyi niyeti olarak görülecek, diğer alanlarda çarpan etkisi yaratarak dış politikalarına olumlu katkı yapacaktır. Böylece, devletler hem çözümün bir parçası olmakta hem de kamu diplomasisi faaliyetleriyle yumuşak gücünü […]

Sitemizde mevzuata uygun biçimde çerez kullanılmaktadır. Bilgi için tıklayınız.