Son 20-30 yıl içerisinde oluşan eğitim teknolojileri ve uzaktan eğitimle ilgili literatür etkili bir uzaktan eğitimin ancak öğrenciyi aktif kılarak ve paydaşlar arasındaki etkileşimi artırarak mümkün olacağını ortaya koyuyor. Bu kapsamda, eğitim yöneticilerinin buradan çıkarabilecekleri dersler ve iyileştirmeye yönelik atılabilecek adımlar konusunu detaylı bir şekilde tartışmak faydalı olacaktır. Binlerce yıllık insanlık tarihinde yaşanan sayısız küresel […]

Şimdiye kadar gördüğümüz veriler, COVID-19 nedeniyle vaka ölüm riskinin %1 civarında olduğunu söylüyor: Bu oran, bu virüsü tipik mevsimsel gripten kat kat daha şiddetli yaparak, 1957 enfluenza pandemisi (%0,6) ile 1918 enfluenza pandemisi (%2) arasında bir yere koyuyor. İyi haber ise ulusal, bölgesel ve yerel yönetimlerin ve halk sağlığı kurumlarının önümüzdeki birkaç haftada COVID-19’un yayılmasını […]

ABD’nin son yetmiş yılda dünya lideri olarak konumu sadece servet ve güç değil, aynı zamanda ABD’nin bir o kadar önemli iç yönetim, küresel anlamda kamu mallarını sağlama ve krizlere küresel müdahaleleri örgütleyip koordine etme kapasite ve isteğinden kaynaklanan meşruiyet üzerine inşa edilmişti. Korona virüsü pandemisi ABD liderliğinin üç unsurunu da test ediyor. Washington şimdiye kadar […]

ABD küresel finans sistemine likidite sağlamayıp piyasalarını açık bırakmak yerine, Smoot-Hawley vergilerini getirdiğinde rekabetçi devalüasyonlar ve gümrük vergisi artışları baş gösterdi. AB liderleri ve özellikle de Avrupa Merkez Bankası Başkanı bugün benzer bir seçimle karşı karşıya. Ya çeper ülkelere yardım için cesur adımlar atarlar ya da Euro bölgesi ve AB’nin çözülmesi pahasına bile olsa çeper […]

Sitemizde mevzuata uygun biçimde çerez kullanılmaktadır. Bilgi için tıklayınız.