2023, iktidarın gücünü tahkim ettiği ve arada sırada bazı itiş-kakışlar olsa da birlikteliğini koruduğu, buna mukabil muhalefetin zayıfladığı ve birliğini kaybettiği bir yıl oldu. Mevcut manzara, 2024’ün muhalefet için çok daha zorlu geçeceğine işaret ediyor. 31 Mart akşamı kartlar yeniden dağıtılacak ve bazıları oyundan düşecek bazıları da oyuna girecek. Siyaset sahnesinin ışıkları kimilerini görünmez kılarken kimilerini de parlatacak.

Devletler içindeki geleneksel otoriter yapılar, İslamcıların başarısızlığından sonra siyasal demokratik İslam’ın Anadolu, Ortadoğu veya Uzakdoğu’da toplumsal demokratik-hukuki bir dönüşüm yapamayacağını gördüler. Bu yapılar, siyasal İslamcılarla bir otoriter güvenlik sentezine girerek popüler anlamda halkı da ikna edebildiler. İronik bir espri ile bu yeni üst kimlik sentezini belki ülkemiz için “Türk tipi yeni bir ulusalcılık” olarak da isimlendirebiliriz.

Gazeteci Taha Akyol, Prof. Dr. Şakir Dinçşahin ve gazeteci Ali Bayramoğlu, 1 Ocak sabahı Galata Köprüsü’nde düzenlenen Gazze yürüyüşünde meydana gelen yumruklu saldırıyı, milliyetçilik ve hilafet kavramları bağlamında Perspektif için değerlendirdi.

Arap milliyetçiliği, Fransız İhtilali sonrasında tezahür eden etnisite temelli bir milliyetçilik türü olmanın aksine; daha ziyade dil, kültür ve etnik açıdan bağdaş bir paydanın önderliğinde bağımsız bir devlet savunusunu tasavvur etmektedir.

Milliyetçi Siyonizm; kimseyi anlamak ve kimseyle uzlaşmak gibi bir dert taşımıyor, doğruluğundan zerre şüphe duymuyor ve düşman gördüğüne her kötülüğü yapma hakkını kendinde buluyor. İşte dünya tam bir aydır, bu milliyetçi Siyonizm’in ne kadar büyük bir felakete yol açtığını tecrübe ediyor. Sir Isaiah Berlin, 1909’da Riga’da (Letonya) Yahudi bir ailenin çocuğu olarak doğar, 1997’de Oxford’da […]

Türkiye uzun bir süredir ulus ve ulusal konvansiyon üzerinden ideal olan sağlıklı ilişkiler kurmakla, cemaat ve cemaat konvansiyonları üzerinden kurulan sorunlu ilişkiler ağı arasında zikzaklar yaşayan bir ülke konumundadır. Burada bilhassa bu amacın aracı olan ulus, ulusçuluk veya milliyetçilik kavramının kendisi bile bu konvansiyondan ayrı bir bağlam ve içerikte kullanılmaktadır. Geçenlerde gazetelere bir haber yansıdı. […]

Perspektif, milliyetçilik ekseninde MHP ve İYİ Parti’yi analiz ettiği ve geçtiğimiz günlerde ikinci bölümü yayınlanan soruşturmanın üçüncü bölümü için; Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Prof. Dr. Tanel Demirel, Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Keyman ve Seçmen Bilimci Dr. Ulaş Tol’un görüşlerine başvurdu. “LİBERAL DEMOKRATLARIN, OTORİTER MİLLİYETÇİ HAREKETLERİ KÜÇÜMSEMEK YERİNE DAHA […]

Perspektif, milliyetçilik ekseninde MHP ve İYİ Parti’yi analiz ettiği ve geçtiğimiz günlerde birinci bölümü yayınlanan soruşturmanın ikinci bölümü için; Karar Gazetesi yazarı Taha Akyol, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kurucu Genel Başkanı Alaaddin Aldemir ve Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) eski Genel Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Ufuk Uras’ın görüşlerine başvurdu. “MİLLİYETÇİLİĞİN YÜKSELİYOR […]

Bugün, kimlik denilen şey bizim gibi sosyal bilimcilerin kafalarında tasarladıkları kısmî modeller içinde değil, önümüzde akıp duran ve büyük kısmını devlet ve büyük şirketlerin belirlediği rasyonellik ve zorunlu nedensellik zincirleri, geriye kalan diğer bir kısmını ise yerel ağlar ve sosyal medya bileşenlerinin belirlediği uçsuz bucaksız bir evrende yeniden tanımlanıyor. Kimlik dediğin verili, sabit bir öz […]

21’inci yüzyılın başından itibaren dünyada ve Türkiye’de milliyetçilik yükselen bir akım olarak sadece siyasi ve iktisadi elitlerin değil; seçmen, vatandaş ve toplumların da tartışılan, yazılan ve çizilen başat gündemlerinden biri. Avrupa’da aşırı sağ ve ırkçılık olarak da toplumsal ve siyasal arenada temsiliyeti olan bu akım, Türkiye’de Mayıs 2023 seçimleri sonrası Tuğrul Türkeş’in sosyal medya hesabında […]

Sitemizde mevzuata uygun biçimde çerez kullanılmaktadır. Bilgi için tıklayınız.