Genç Barış İnşacıları Derneği’nin “Türkiye’de Genç Barış İnşacısı Olmak: Mücadele Motivasyonları ve Engeller” raporu, genç barış inşacılarının barış mücadelesini görünür kılmaya, karşılaştıkları sorunları dile getirmeye ve seslerini duyurmaya yönelik önemli bir çalışma. Raporun bulguları genç barış inşacılarının mücadele motivasyonlarına ve karşılaştıkları engellere/sorunlara dair önemli bir perspektif sunuyor.

Yegâne endişemiz öncelikle İslami şiar ve kavramların itibarsızlaştırılmış olmasıdır. Dünün devrimci/inkılabî kavramlarının -üstelik bugünkü sorunlarımızı da ziyadesiyle çözme kabiliyeti varken-, bugünün cürümlerini maskelemede kullanılıp yeni nesillere hitap etmekten uzak bir iklimin oluşmuş olmasıdır. Evrensellik iddiasında olan bir dinin müktesebatının bu hale düşürülmüş olması hepimizi kaygılandırmalı; İslam’ın itibarsızlaştırılmasının bizzat “içeridekiler” tarafından görünür hale sokulmasına ciddi bir […]

Sitemizde mevzuata uygun biçimde çerez kullanılmaktadır. Bilgi için tıklayınız.