CHP yönetiminin “kim olsa kazanamazdık”, “biz gidersek CHP rayından çıkar” fikri genel kabule döner de 2023 seçimlerinin esaslı bir muhasebesi hemen, hızlıca yapılmazsa vebali büyük olabilir. CHP hızlıca ‘başka bir şey’ yapmazsa, 2019 yerel seçimlerinde başardığını 2024 yerel seçimlerinde tekrar edemeyebilir; bu da milli ve yerli rejimimizin Erdoğan’la kaim olmaktan çıkıp, kalıcılaşmasının önünü açabilir. Seçim […]

Toplumsal muhalefet, içinde bulunduğumuz ekonomik, hukuki ve toplumsal eşitsizliklerin yol açtığı sorunları çok iyi biliyor. Bu yönüyle kurumsal muhalefetin toplumsal muhalefetten öğrenecek çok şeyi var. Toplumun çıkarlarını kendi çıkarlarının önüne koymak, sorumluluk almak iyi bir başlangıç noktası olabilir. Türkiye siyasetinde muhalefetin iktidardan deneyimleyerek yaptığı bazı hatalar var. Uzun bir liste çıkarılabilir bu konuda ama ben […]

İçine düştüğümüz ümitsizlik ve bu ümitsizlikten türeyen pişkinlik halleri, milli ve yerli rejimimizi muhalifleri kuvvetten düşürerek kapsamaya ve bu yolla ebedileşmeye koyulmaya teşvik edebilir. Bu hiç de parlak olmayan gelecek ihtimalini engellemenin görebildiğim kadarıyla tek bir yolu var: Muhalefet partilerindeki pişkinliğe razı olmadığımızı gösterip ümidimizi ve ülkenin kaderine yön verme arzumuzu canlı tutmak. Seçimlerin ardından, […]

Ayrı partileşme, iki aktörün, hayati derecede önem arz eden hatalarının ilkiydi. Çünkü kamuoyu, Davutoğlu ile Babacan arasında, her birinin ayrı bir parti kurmasını gerektirecek kadar esaslı bir fark görmüyordu. Dolayısıyla güçlerini birleştirdikleri takdirde onlara kredi açabilecek bir zemin vardı; yeni partinin güçlü ve iddia sahibi olması kuvvetle muhtemeldi. 1 Kasım 2015 seçimlerinde AK Parti’nin oyu […]

Yüzde 13-14 umulan bir seçimde HDP yüzde 10’un altına düştü; bu, partinin küçülme trendine girdiğini gösteren güçlü bir uyarıcı. HDP yönetiminin bu sonuç üzerinde ciddiyetle düşünmesi ve vaziyetinin ayrıntılı bir muhasebesini yapması gerek. Önü alınmazsa, bu küçülme trendi hızlanabilir. Velhasıl, duyan kulaklar için tehlike çanları çalıyor! 2007 ve 2011 seçimlerine -yüzde 10 barajını aşmak için- […]

Elbette, her seçim biriciktir ve kendine mahsus neticeler üretir. Mamafih, sandıklarda iktidar veya muhalefetin galebe çalmasına bağlı olarak, bu seçimlerin 14 Mayıs 1950 ya da 3 Kasım 2002 benzeri bir siyasi havaya neden olacağı söylenebilir. Türkiye’nin siyasi geçmişinden bazı tarihler büyük bir sembolizme sahiptir; 14 Mayıs 1950 ve 3 Kasım 2002 de bu tarihlerin en […]

Yeni idari kadrolar, yeni bir zihniyet ve yeni yasal düzenlemeler ile meritokrasiye dayalı bir sistem hayal olmaktan çıkabilir. Ancak bunun için uzunca bir zamana ve fazlaca emeğe ihtiyacımız var… Bir kavram olarak meritokrasinin, “Amerikan Rüyası” (American Dream) ile ilişkilendirildiğini geçenlerde bir makale ile öğrendim. ABD’ye göçmen olarak gelen birine, gelme nedenlerini sorarsanız, en olası cevap […]

Türkiye’de var olan hak ihlallerinin ve hukuksuzlukların giderilmesi, insan hakları ve hukukun üstünlüğünü merkeze alan yeni bir yönetim ile mümkün. Liyakat yerine biatın ödüllendirildiği ve farklı olanın hor görüldüğü bu toplumda yaşayan bireyler, aradıkları huzur ve refahı var olan düzen içinde bulamazlar. Seçmen davranışı önemli siyasal katılım biçimlerinden biridir, zira seçmen davranışı siyasal katılımın mahiyetini […]

Kılıçdaroğlu’nun yürüttüğü uzlaşmacı siyasi söylem, bir taraftan kutuplaşmaya karşı çıkarak helalleşmeyi ve barış ortamını kurgularken diğer taraftan da bugüne kadar yapılan haksızlıklardan nereye gittiği ve nereden, nasıl geldiği belli olmayan kaynaklardan da hesap soracak bir dinamizm barındırmaktadır. Seçim sathına girilen Türkiye’de her seçim döneminde olduğu gibi mevcut çeşitli etnik, dini ve kültürel yapılar, siyasette kullanılan […]

Büyük bir krizin ardından 6 Mart’ta Millet İttifakı’nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanı tarafından kamuoyuyla paylaşılan “Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Sürecinin Yol Haritası” hükümlerinin ne mevcut Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dönemindeki hükümler bakımından ne de Parlamenter Hükümet Sistemi’ne geçilmesi halinde yer alacak kurallar bakımından sorun çıkaracak, tereddüt oluşturacak bir yönü bulunmamaktadır. 2–6 Mart 2023 tarihleri […]

Sitemizde mevzuata uygun biçimde çerez kullanılmaktadır. Bilgi için tıklayınız.