Dünya askeri tarihinde görülen dönüşümler doğal olarak Türk Ordusundaki değişimleri de etkilemiştir. Askeri dönüşüm için ise ülkenin tehdit algılaması, stratejisi, teknolojide meydana gelen gelişmeler, bu gelişmelerin strateji ve taktiğe yansıması gibi birçok faktörün sivil-asker ilişkilerinin yanında ele alınması gerekir. Türkiye’de silahlı kuvvetlerin dönüşümü ya da savunma reformu hakkında yazmak neredeyse tabu gibi bir durumdur. Çünkü […]

Türkiye’nin savunma sanayiinin yapılanması, altyapısının ve kabiliyetlerinin gelişimi ve geçirdiği dönüşüm incelendiğinde aslında önümüze Türkiye’nin ulusal güvenlik mekanizmasının, algılarının ve politikalarının dönüşümünün tarihçesi çıkıyor.   Türkiye, savunma ve havacılık sanayiinde son 15 yılda dikkat çekici bir ilerleme kaydetti. Bu gelişmenin somut çıktıları olan platform ve sistemler hem kamuoyunun hem de siyasetin gündeminin öncelikli ve daimî […]

Sitemizde mevzuata uygun biçimde çerez kullanılmaktadır. Bilgi için tıklayınız.