Trump 2.0 dönemi yatırımcıların en çok endişe duyduğu ekonomik faktörler olan “enflasyon, faiz oranları ve ABD doları” üzerinde büyük etki yaratacak. Trump’ın sabıkalı bir suçlu olarak ABD Başkanı olma potansiyeli arttıkça, ekonomiden öteye siyasette de yeni şoklara açık durum, ABD ve dünya ekonomisi adına riskleri yükseltecek. Temmuz ayının başında Avrupa’da iki önemli seçimin sonucunu izledik. […]

Belki de en önemli yanlış “taşrayı taşrada aramak”. Türkiye’de hâkim düşünce “mekânsal taşra” kıskacına sıkışmış durumda. Oysa Türkiye’de taşra çoktan mekânsal sınırlarını aştı, genelleşti ve hâkim pozisyona yükseldi. Bu yüzden taşrayı metropollerde, kalabalık caddelerde ve büyük kent meydanlarında aramalıyız.

Bir süre önce Ayodhya’da büyük bir Hindu tapınağının kutsanmasıyla Hindistan Başbakanı Narendra Modi “Hinduizmin baş rahibi” olarak görülür oldu. Bu da Modi’nin seküler devleti zayıflatma arzusunu perçinledi. ABD eski Başkanı Donald Trump’ın da aralarında bulunduğu, gözünü iktidar hırsı bürümüş pek çok demagog da din temelli bir milliyetçiliği benimsemiş durumda.

“Kurgu” ile “olgu” arasındaki gerilim artmış, refah seviyesinde ciddi bir gerileme, gelir dağılımında had safhada bozulmalar, gizlenemez hale gelmiş yolsuzluklar, artan baskılar ve sair olumsuz gelişmelerle söylemler arasındaki mesafe büyümüşse, tarih ve kültürün kendisi de dâhil her şeyi temellük etme, ele geçirme ve iktidarı tahkim etme süreci kendi doğal sınırlarına ulaşmış demektir. “İktidar iktidarsız kişilerin […]

Popülist söylem, toplumdaki bölünme çizgilerini derinleştirmekte, mahalleler birbirleriyle iletişim kuramaz hale gelmektedir. Önümüzdeki seçimler bir iktidar değişimi ile sonuçlansa dahi, bu hastalığın tedavisi zaman alacaktır. Türkiye siyasi rejimine ârız olan en önemli hastalık kutuplaştırma siyasetidir. Bu hastalık geçmiş dönemlerde de zaman zaman görülmüş olmakla birlikte, son yıllarda, özellikle iktidar blokunun bilinçli tercihi ile had safhaya […]

Artan hoşgörüsüzlüğe toplumları birleştirecek inançlar, kapsayıcı yaklaşımlar ve daha fazla hoşgörüyle cevap üretmek, gelinen noktada bir mecburiyettir. Demokrasi, merkezden ümidini kesip, aşırı sağ ya da sol uçlara kayan seçmenleri, vatanseverlik esası üzerinden birleştirerek, dengeli politikalara yöneltecek stratejilerle korunmalıdır. İnsanlar başkalarını, ne yapmak gerektiğini öğrenmek için, bazılarıysa ne yapmamak gerektiğini öğrenmek için izlerler. The Passionate State […]

Türkiye’de bundan sonra siyasetle silahlı kuvvetler arasındaki ilişkiyi düşünürken Türkiye’nin post-emperyal devlet egosunun, post-emperyal ordu egosu ortaya çıkarıp çıkarmadığını ve bunun hükümetlerle olan ilişkilerde bugünkü cari ve gelecekteki olası etkilerini değerlendirmek gerekecek. 104 emekli amiralin 4 Nisan gecesi marjinal bir mecrada yayınlanan açıklaması sivil asker ilişkilerini yeniden gündeme taşıdı. Türkiye’de sivil-asker ilişkileri, 15 Temmuz’un ardından […]

Kutuplaşmanın demokrasiye tehdit oluşturup oluşturmayacağı, seçmenlerin diğer partilerin meşruiyetini kabul edip etmediklerine bağlıdır. Örneğin, Britanya siyaseti 1980’lerde Margaret Thatcher döneminde oldukça kutuplaşmıştı ancak seçimlerin sonuçları hiçbir zaman bugün Birleşik Devletler’de olduğu gibi sorgulanmadı. Demokratik işlevsizliğe ilişkin güncel tartışmaların pek çoğu kutuplaşma konusuna ağırlık veriyor. Ancak Avrupa’da kamplaşmadan ziyade partilerin yakınlaşması demokratik çöküşe ve popülizmin yükselişine […]

Rejim değişikliği üzerine yapılan araştırmalar, günümüzde demokrasilerin devrim ya da askeri darbeler gibi eski biçimlerle değil, liberal demokrasinin en önemli unsuru olan serbest ve adil seçimlerle başa gelen liderlerin zamanla sergiledikleri otoriter eğilimlerle gerilediğini gösteriyor. Dolayısıyla demokrasilerin gerilemesi, halk ayaklanmalarında ya da askeri rejimlerin hükümetleri devirmesinde olduğu gibi aniden değil de zaman içinde ve kademe […]

Trump’ın gitmesi, sıradan insanların sadece kendisi için çalışan siyasetçilere, küresel zevklere sahip elitlere ya da işlerini ellerinden aldığını düşünen göçmenlere karşı öfkesini dindirdi mi? Bilakis, hayır. Üstelik, eğer Demokratlar bizim bildiğimiz gibi davranırlarsa, kendilerine oy veren diğer öfkelileri de kolaylıkla karşılarına alabilirler. 3 Kasım 2020 tarihinde yapılan ABD Başkanlık seçimlerini Demokrat Joe Biden’ın kazanması ve […]

  • 1
  • 2
Sitemizde mevzuata uygun biçimde çerez kullanılmaktadır. Bilgi için tıklayınız.