Siyasilerin bireysel ya da toplu bir biçimde istifa ederek meclisi boykot etmelerini öngören sine-i millet tehdidi, kimi zaman oluşan bir mağduriyetin dışavurumu, kimi zaman da siyasi bir hamle olarak gündeme gelmiş ve siyasi krizlerin yaşanmasına sebep olmuştur.

“Yerli ve Milli” söylemi, AKP iktidarı cenahınca milli güvenlik politikalarında, yerli ve milli teknolojilere dayalı bir savunma sanayii geliştirmek için gösterilen çabayı ifade emektedir. Ancak bu kullanımın ne kadarının gerçek bir millilik ve yerlilik vurgusu oluşturduğu ya da ne kadarının siyasi manipülasyon amaçlı kullanıldığı tartışma konusu olmuştur. “Yerli ve Milli” mefhumu, Türkiye siyasetinin son zamanlarında […]

Yapay zekâ tek başına tarihimizin seyrini belirleyebilir mi? Yoksa sadece belirli bir insan grubuna fayda sağlayan diğer teknolojik icatlardan biri olarak mı kalacak? Karl Marx “El değirmeni size feodal lordlu bir toplum; buharlı makinaysa sınai kapitalistli bir toplum verir” diyordu. Haklıydı da. Teknolojik keşiflerin egemen üretim biçimini ve toplumda bu biçime hangi siyasi otoritenin eşlik […]

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nün (MIT) 18’inci rektörü Sally Kornbluth 1 Mayıs’ta görevine başladı. Peki Türkiye’de rakamlar, akademide toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda ne söylüyor? Rektörlüğe aday olsalar da seçilemeyen kadınlarla ilgili hangi önyargılar söz konusu? 1 Mayıs’ın yıllardır kutlanan anlamıyla Emek ve Dayanışma Günü olmasının yanı sıra bu sene özel bir anlamı daha oldu: Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nün […]

Gerçeklik, birçoğumuz için artık seyirlik bir manzaraya dönüşmüş durumda. Bu, karşı şeritte yaşanan ölümlü kazayı veya sel sularına kapılan adamı izlemek ve videoya çekmek şeklinde de çıkıyor karşımıza; insanlık tarihini etkileyen ve etkilemeye devam eden olaylar karşısında duyarsız davranmayı geçer akçe gibi sunan tavırlarla da… Sapkınca bir seyir alışkanlığı, giderek evrenselleşiyor. Şiddetin, kötülüğün, seyirlik acıların […]

Türkiye’de 2000’li yılların ilk yarısında gerçekleştirilen yerel yönetim reformlarının, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nda yer alan temel ilkelerin ve standartların dikkate alınarak hazırlandığı ve ölçek, idari vesayet, katılımcılık, yetki ve sorumluluk ile idari ve mali özerklik gibi konuları kapsayan, yerelleşme süreçlerine katkı yapan ve yerel özerkliği geliştiren düzenlemeler olduğu görülmektedir. Dolayısıyla Şart’a konulan çekinceleri sürdürmenin […]

Ben Seçerim Derneği olarak milletvekili aday adayı kadınlara ‘Neden adaysınız?’ diye sorduk ve yaşam öykülerini, mücadelelerini, ülke hayallerini dinledik. Peki, bu kadınların ortak noktaları, umutları, hayalleri ve hedefleri neler? 14 Mayıs seçimleriyle birlikte, erkek kulübüne dönüşmüş siyaseti biraz da “kadınlaştırabilecek” miyiz? “Kadınlarımızın yüzü acılarımızın kitabıdır acılarımız, ayıplarımız ve döktüğümüz kan karasabanlar gibi çizer kadınların yüzünü.” […]

Toplum olmak ancak siyasetle mümkün olabilir. Mesele ister deprem olsun ister futbol, toplumsal yaşantı siyaset olmadan tanzim edilemez. Siyaseti devre dışı bırakarak ne bir kamu oluşabilir ne de bir kamusal yarar gerçekleştirilebilir. Velhasıl toplumsal bir varlık olarak insan, siyasete muhtaçtır. O halde salt bugün değil her gün siyasetin günüdür ve sadece şimdi değil her daim […]

“Şirket” olarak vazedilen siyaset, Cahiliyye dönemindeki gibi dinsel “şirk”e dönüştürülmüş gibi. Partililer ve geniş halka olarak milliyetçiliğin de dahil olduğu “Cumhur İttifakı”, haklı-doğru “Biz/Dost”u oluştururken; muhalefet, bâtıl ve yanlışı, yani “Ötekiler/Düşman”ı oluşturuyor. Böylece siyaset; adalet, özgürlük ve güvenlik arayışı olarak bir “rekabet” süreci olmaktan çıkarak; âdetâ -Sahabe arasında olduğu gibi- iç “savaş” havasına dönüşüyor.   […]

Altılı Masa dediğimiz koalisyonun büyük bir tarihi sorumluluk taşıdığı izahtan vareste. Ayrıca 2023 seçimlerinin Türkiye demokrasisinin ‘aleyhine’ bir milat olabileceği, iktidar blokunun kazanması durumunda mevcut otoriter rejimin giderek koyulaşacağı da keza öyle… Kemalizm, belirli bir coğrafyaya özgü bir kavram olmaktan çıkarak genişlemekte, giderek yeni anlam katmanlarına kavuşmaktadır. Anadolu coğrafyası için yıkıcı, tepeden inmeci, sekülerist (seküler […]

Sitemizde mevzuata uygun biçimde çerez kullanılmaktadır. Bilgi için tıklayınız.