Sosyal medyanın düzenlenmesi önemli ve gerekli bir adım. Bu düzenlemenin sınırlarının iyi çizilmesi ve amacının kamu yararına olması gerekli. Bir avuç seçkinin çıkarlarını koruyacak uygulamalar ve var olan sansür ortamına yeni bir sansür mekanizması ekleyecek bir düzenlemeden kaçınılması şart. AKP ve MHP’nin Mayıs ayında hazırladığı ve “Dezenformasyonla Mücadele Düzenlemesi” olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı […]

Siyasal ve toplumsal kutuplaşmanın tüm sosyal katmanlara yayıldığı, medyada taraflılık, sansür, otosansür gibi sorunların sürekli arttığı bir ortamda medya ombudsmanlığının yaygınlaşması, aslında sadece medya açısından değil okur ve izleyiciler için de gerekli. Gündem kurşun gibi ağır ve Ahmet Hamdi Tanpınar’a hak verircesine ülke evlatlarına kendisinden başka bir şeyle meşgul olmak imkânı tanımıyor. Demokrasi, hukukun üstünlüğü, […]

Medyanın gerçek işlevini yerine getirmediği ve gazetecilerin kendilerini topluma karşı sorumlu hissetmediği dönemlerde demokratikleşme çabalarının tam anlamıyla sonuç vermediğini geçmiş ve bugünkü tecrübelerimizde görüyoruz. Demokratik Gelişim Enstitüsü’nün (DPI) düzenlediği “Medyanın Çatışma Çözümündeki Rolünü Yeniden Düşünmek” başlıklı toplantıda dinlediğimiz ve çatışmalı yıllarda The Guardian’ın İrlanda muhabiri olan Owen Bowcott, “güvenlik-terör yaklaşımlarıyla seçmeni korkutarak kendine sadık kılmanın […]

Serbest piyasa hiçbir zaman herkese serbest olmadıysa da teknoloji şirketleri uzunca bir süredir iş modellerinde birkaç kısıtlamayla çalışıyor. Yaşanan son Facebook skandalının, devletlerin dijital işletim izinlerini uygulamaya koymasından başlayarak etkili bir biçimde harekete geçmeleri için gereken ivmeyi nihayet sağlaması muhtemel. Facebook’un eski veri bilimcilerinden biri olan muhbir Frances Haugen’ın ABD Senatosu’nun alt komitesinde verdiği ifade, […]

Youtube’da artan izleyici sayısı kolaylıkla kuruşlara dönüştürülebiliyor, hatta o prestijle “şanlı konuşmacılar ajansı” aracılığıyla “ahkaming” ile geçimi sağlamak, bir düşünce “rockstarı” haline dönüşmek mümkün. Yeter ki, kabilenin nabzının ne yönde attığını iyi koklayın ve asla ihanet etmeyin. O zaman kolaylıkla “kahraman” olursunuz. Ülkemizde son dönemde gerçekleşen siyasi tartışmaları düşündüğümüzde bir örüntü görmemek mümkün değil. Konunun […]

George Orwell’in 1984’deki distopyasında totaliter yönetimlerin bilgiye ulaşımı olabildiğince kısıtladığı bir dünyadan daha ziyade Aldous Huxley’un Cesur Yeni Dünya distopyasındaki gibi gerçeği yasak bölgeye geçerek aramak zorunda kaldığımız bir hakikat sonrası (post-truth) ile karşı karşıyayız. Gerçeklik muktedirlerce tersyüz edilip biteviye üretilirken bizden de her üretime iman tazelememiz ve mankurt troller gibi sahip çıkmamız hatta uğruna […]

Siyasi otoritelerin yaymaya çalıştığı ve herkesi “tek gerçek” olduğuna ikna etmek için çaba sarf ettiği olgular kadar, “alternatif” gerçekler de kolaylıkla yayılıyor, hatta bu ikinci türün cazibesi nedeniyle daha hızlı yayıldığını da söyleyebiliriz. Kaybedilen savaşların kazanıldığı sanrısını devlet kontrolü altındaki iletişim kanallarından inşa etmek artık kolay değil, bilakis günümüzde gerçekten kazandığınız her türlü savaşı algıda […]

Türkiye’de uzun zamandır kemikleşmiş bir hal alan ve sadece siyasi alanda değil toplumsal düzeyde de yerleşmiş kutuplaşma ortamında, sosyal medyanın algoritmik yönlendirmeleri ve özünde de bizim takip ettiklerimizin neticesinde çoğumuz “yankı odalarında” mutlu mesut yaşıyoruz. Mağaradaki tek gerçekliğin bu olduğunu, sadece kendi sesimizin yankısının duyulduğu konfor alanlarının yeterli geldiğini düşünüyoruz. Ama özünde bu kocaman bir […]

197 farklı ülkede sosyo politik çıkarlara sahip çok uluslu şirketler için koyulacak kurallar sadece birinin politika önceliğini ya da siyasal önceliklerini yansıtamaz. Washington’da yapılan bir kanunun, halihazırda otoriteryanizm ve sansüre maruz kalan ülkelerde diktatörlüğü ve mezalimi mümkün kılma gibi korkunç bir sonucu olabilir. 2021’in ilk ayına, iki kıtada aynı anda, modern iletişimin dikkat çekici bir […]

Demokrasi, ayakta kalabilmek için asgari müşterek bir doğruya ihtiyaç duyar. ABD, 6 Ocak’ta Washington’da Kongre’nin işgaline sahne olan olayla, bize milyonlarca vatandaşın seçimi kimin kazandığına dair teyit edilmiş bir gerçeği inkara yönlendirilmesinin ne derece tehlikeli olabildiğini gösterdi. Demokrasi, gelişmek için, vatandaşların ve vatandaşları temsil edenlerin müşterek gerçekler temelinde etkin tartışmalara iştirak edeceği belirli bir kamusal […]

  • 1
  • 2

Sitemizde mevzuata uygun biçimde çerez kullanılmaktadır. Bilgi için tıklayınız.