Sanatın, mimarinin, sosyal ve kültürel alışkanlıkların, iktisadi yaşam biçiminin güdük sembolik argümanlarla bastırıldığına şahit oluyoruz. Tarihsel akışkanlıktan kopuk karar alma ve eyleme geçme süreçleri en fazla bireylerin yaşam alanlarını tehdit ediyor. Türkiye topraklarını ev yapan birçok faktörden bahsedilebilir. Fakat onu ev olmaktan çıkarıp bir çatışma alanı haline getiren saiklerin de az olduğu söylenemez. Yaşam ve […]

27 Mayıs 1960 ve sonrasında gelen 12 Mart 1971 Muhtırası ve 12 Eylül 1980 Darbesi arkasından gelen bütün antidemokratik süreç ve darbelerin hepsinin anası, aslında 30 Mayıs 1876’da yapılan saray darbesiydi. Türk Modernleşme süreci bu darbeden sonra asla normal seyrinde ilerleyemedi. “Bir idare, yalnız bir adamın veya bir partinin değil, bütün bir neslin eseridir. Sultan […]

Türkiye’nin yaşanabilir bir ülke olmasının önündeki engeller ancak bireylerin sosyal ve hukuki haklarının ideolojik ütopyaların dışında tutulması ile aşılabilir. Ev, mekân olmanın ötesinde bir gerçekliktir ve aynı zamanda herkesin ortak katkı sunduğu, her an yeniden yaratılan bir soyut ve sivil mekanizmadır. Ev mefhumunun ne olacağına dair tartışmaları, evde yaşayan bireylerin yaşama pratikleri üzerinden değerlendirmek mümkün.¹ […]

Türkiye uzunca bir zamandır ne gelenlerin ne kalanların ne de gidenlerin huzur bulabildiği bir geçiş ülkesi konumunda. Kimsenin evi olarak göremediği bir mekânın kalıcı kültürel ve sosyal yapı inşa edebilmesi mümkün görünmemekte. Orhan Pamuk Kafamda Bir Tuhaflık romanında mekân ve onu oluşturan canlı cansız tüm öğelerle insan arasında süregelen bir ilişkiyi ele alır. Mevlüt, Rayiha’yı […]

Mitoloji ve mitolojik devirler denince ilk başta masallar devrinden kalma gerçek dışı olaylar akla gelse de mesele öyle değildir. Gerçek dışı olan mitolojik devirlere ait imge ve semboller değil, bizim o devirleri yorumlama biçimlerimize yüklediğimiz inançtır. Problem, bizim şimdi sahip olduğumuz “anlamayı anlama” biçimini evrensel bir “anlama” biçimi olarak merkeze almamızdadır. “Ve a’lleme Âdeme el-esmâe […]

Hayatın her alanında aile içi şiddetten başlamak üzere evden dışarı adımınızı atar atmaz komşularla başlayan sürtüşmelerin, hatta çocuklar arasındaki itiş kalkışın bir anda aileler arası meydan savaşlarına dönüşmesine şahit olduğumuz distopik bir gerçeklik, ya ekranlarda ya da bizzat şahit olarak hepimizin gözleri önünde.    Pazartesi sabahı sosyal medya hesabımı açtığımda ekrana düşen ilk haber, Ankara’da […]

İfade hürriyetleri ve siyasal hakların etkin bir biçimde korunmadığı, yaşam hakkı üzerinde korku psikolojisinin hâkim olduğu, kişisel ve ulusal güvenliğin arka plana itildiği hukuksuzluk düzenlerinde demokrasinin var olabilmesi gerçekçi değildir. Hukuk devleti anlayışıyla yönetilen bir ülkede yasama organının temel vazifelerinden birisi, insan onuruna uygun koşulların inşası ve sürekliliğini sağlamaktır. İnsan onuru, medeni ve siyasi hakların […]

Elbette insanın olduğu yerde komplo vardır ama her şeyi komploya bağlamanın bir karşılığı yoktur. Bunu yapmak, sınavda aldığı kötü not nedeniyle dersin öğretmeni kendisine taktığı için notunun eksik verildiğine inanan ya da durmadan sınav sistemini suçlayan zeki ama çalışmayan öğrenci psikozundan fazlası değil.   Brian Helgeland’ın senaryosunu yazdığı ve Richard Donner’in yönettiği 1997 yapımı Komplo […]

Türkiye, iktidara gelen otoriteler, iktidara “neden ve kim için” geldikleri sorusuna; “kendi ideolojileri ve otoritelerini korumak” cevabı yerine, “demokrasinin tanıdığı hakkı yine demokrasi için kullanmak” yanıtını verebildiğinde ve bunu da çoğulcu demokrasiyi öngören yeni bir anayasa ile hukuki bir zemin üzerine oturttuğunda yıllardır süregelen demokrasi patinajından kurtulmuş olacaktır. Otoriteryanizm, “üstten yönetim” manasını taşıyan bir kavramdır. […]

Bir ülke, bir toplum sadece sağ olabilir mi? Sol eli, sol ayağı, sol gözü olmayan bir ülke, bir toplum nasıl yaşar? Böyle bir ülkede eşitlikten ne kadar söz edilebilir? Devletin sol elinin, dolayısıyla toplumun sol uzuvlarının yeterince gelişkin olmadığı ülkelerde gelirin ve refahın görece eşit bir şekilde paylaşılması eşyanın tabiatına pek de uygun değildir. Sol […]

Sitemizde mevzuata uygun biçimde çerez kullanılmaktadır. Bilgi için tıklayınız.