Küreselleşme ve iletişim devriminin bir sonucu olarak seyahat engellerinin azalmasına ilaveten, savaşlar ve toplumsal felaketler yoluyla kitlesel hareketliliğin yoğunlaştığı bir dönemin içindeyiz. Bu gelişmeler modern toplumları daha kozmopolit hale getirdikçe, çeşitlilik karşıtı daha muhafazakâr ve reaksiyoner çevreler de oluşan zeminden beslenerek güçleniyor. Perspektif için kaleme aldığım ilk yazıda, 2023 yılına kavramsal boyutta panoramik bir bakış […]

Savaşlar, sıcak çatışmalar, darbeler, dini ve etnik temelli şiddet hareketleri, uyuşturucu kartelleri, korsanlık faaliyetleri, bireysel silahlanma ve artan “yalnız kurt” eylemleri… Dünya hızla ciddi bir şiddet sarmalının ortasına düşmüş vaziyette. Bütün bu süreçler, 2023’te bir önceki yıla göre artış kaydetmiş durumda ve yakın zamanda durulabileceğine, insanlığın sükûnete erebileceğine dair somut bir emare maalesef yok. 2024 […]

Sitemizde mevzuata uygun biçimde çerez kullanılmaktadır. Bilgi için tıklayınız.