Anayasaların ruhu, metnin bütünüyle özdeştir. Sadece çoğulcu bir özellik taşıdığı için ya da dönemin salt konjonktürel yapısı örnek alınarak çizilen bir anayasa çerçevesi, ikinci yüzyılını karşılayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin siyasal ve toplumsal beklentilerini karşılamakta eksik kalacaktır.

1993 yılında hemen her gün sokaklardan cenazeler toplanıyordu. Gazetecilerin, siyasetçilerin, sivil toplum temsilcilerinin, siyasi tonu belirgin sıradan insanların enselerinden sıkılan tek bir kurşunla infaz edilmeleri artık “sıradan” hadiselerdi. 2023 yılı içinde, 1993 yılında işlenen ancak faili meçhul kalan dosyalar tek tek düştü.

2002 yılında iktidara gelmesini takip eden yıllarda Avrupa Birliği’ne tam üyelik çabaları doğrultusunda reformlar yapan ve demokratikleşme yönünde adımlar atan AK Parti’nin, son yıllarda Avrupa Birliği söyleminden ve demokrasiden giderek daha fazla uzaklaşması ile yargı bağımsızlığının daha zayıf hale gelmesi tesadüf olarak değerlendirilemez. Montesquieu’ya göre, bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün topluluğa yönelmiş bir tehdittir. […]

Hukukçu ya da sivil toplum tarafındaki bazı ilgililerin, AİHM’in kararlarında siyasi davrandığı, beklentileri karşılamadığı yönündeki görüşleri, Hamit Pişkin davasına biçtikleri rol ve OHAL rejimine ilişkin AİHM’in daha radikal bir yaklaşım sergilemesi beklentisiyle yakından ilgiliydi. Onlara göre AİHM, OHAL’de alınan önlemleri onaylayıcı, OHAL KHK’sına dayanan işlemin yasal dayanağının bulunduğunu kabul eden Türkiye yanlısı bir karara imza […]

Bu ülke herkesin ülkesi, muhalefetin vatan hainliğiyle, teröristlikle itham edilmesinin ne kadar yanlış olduğunu hepimiz yaşayarak öğrendik. Bu ülkeyi herkesin ülkesi haline getirmenin yolu herkesin üzerinde uzlaşacağı yeni bir Anayasa yapmaktan geçer.  Türkiye’de adalet sistemi her dönemde siyasal tartışmaların odağında yer aldı. Gündemi son dönemde işgal eden reform tartışmalarının başlangıcı da sonu da yine hukukta […]

Sitemizde mevzuata uygun biçimde çerez kullanılmaktadır. Bilgi için tıklayınız.