HALİL BERKTAY

Robert Kolej'den mezun oldu. Ekonomi alanında lisans ve yüksek lisans derecesini Yale Üniversitesi'nden aldı. Ekonomiden sonra yöneldiği tarih alanındaki doktorasını 1991'de Birmingham Üniversitesi'nde yaptı. Boğaziçi ve Sabancı Üniversitelerinde öğretim üyeliği yapan Berktay, Harvard ve Birmingham Üniversitelerinde de dersler verdi. Halen İbn Haldun Üniversitesi Tarih Bölümü başkanlığını yürüten Berktay'ın başlıca çalışma alanları; 20. yüzyıl Türk milliyetçiliği ve milliyetçi historiyografisi, Avrupa ortaçağ tarihi ve Osmanlı sosyal ve ekonomik tarihine ilişkin karşılaştırmalı perspektifler, Türk ulus-devletinin ve ulusal belleğinin inşası olarak sıralanabilir.

HALİL BERKTAY

Robert Kolej'den mezun oldu. Ekonomi alanında lisans ve yüksek lisans derecesini Yale Üniversitesi'nden aldı. Ekonomiden sonra yöneldiği tarih alanındaki doktorasını 1991'de Birmingham Üniversitesi'nde yaptı. Boğaziçi ve Sabancı Üniversitelerinde öğretim üyeliği yapan Berktay, Harvard ve Birmingham Üniversitelerinde de dersler verdi. Halen İbn Haldun Üniversitesi Tarih Bölümü başkanlığını yürüten Berktay'ın başlıca çalışma alanları; 20. yüzyıl Türk milliyetçiliği ve milliyetçi historiyografisi, Avrupa ortaçağ tarihi ve Osmanlı sosyal ve ekonomik tarihine ilişkin karşılaştırmalı perspektifler, Türk ulus-devletinin ve ulusal belleğinin inşası olarak sıralanabilir.

TÜM YAZILARI

Bir yanda Faşizm ve Nazizm, diğer yanda Komünizm gibi dört başı mamur diktatörlük teorileri ve ideolojileri mevcut değil. Başka bir deyişle, “nihaî amaç uğruna bütün amaçlar mubahtır” diyen sistematik Makvavelizmler oluşmuyor. Dolayısıyla “diktatörlüğün total manevî evreni” güdük, bu koşul eksik kalıyor. Sonuçta, günümüzün yeni otoritarizmlerinin birçoğu, el yordamıyla oluşmuş, günübirlik, pragmatik ve oportünist parçalılıklar manzarası […]

Ulus-devlet dediğimiz sosyo-politik formasyon, kapitalist dünya uygarlığının bir önceki aşamada yarattığı siyasal üstyapı. Küreselleşme ise yeni ekonomik temel. Eski üstyapının kabına sığamıyor. O kalıbı zorluyor, aşındırıyor, tehdit ediyor. Bu da karmaşık reaksiyonlara yol açıyor. Halil Berktay, Perspektif’e verdiği mülakatın ilk bölümünde demokrasinin dünya tarihinde çok kısa dönemli ve belli bir coğrafyaya has bir durum olduğunu tarihi çerçevesi […]

Yeni bir dünya realitesi oluştu. 2000’li yılların başından itibaren giderek hızlanan bir şekilde, özellikle de son on yılda, giderek daha otoriter, çoğulcu değil çoğunlukçu, şu veya bu şekilde bir çoğunluk sağlamış olmayı bir mutlak yetkiler manzumesine dönüştüren, hattâ diktatoryal iktidarlar oluştu, oluşuyor. Lâmı cimi yok. Aması fakatı yok. Etrafımızı saran ve içinde yaşadığımız gerçekliğin ta […]

Sitemizde mevzuata uygun biçimde çerez kullanılmaktadır. Bilgi için tıklayınız.