KYK Yurtlarının Boşaltılması ve Online Öğretim

Depremden zarar gören illerde yerleşen öğrencilerin en az yüzde 70’i diğer deprem illerinden gelmektedir. Bunun anlamı, ülkenin diğer bölgelerinde bulunan üniversitelerde deprem bölgesi illerinden az sayıda öğrencinin bulunmasıdır. Mantıklı olan, depremden zarar görmeyen üniversitelerde nasıl eğitim yapılacağı kararının o üniversitelerin senatolarına bırakılmasıdır.

kek

6 Şubat 2023 tarihinde ülkemiz son yüzyılın en şiddetli depremini yaşamıştır. Yerel saatle 04.17’de meydana gelen Pazarcık (Kahramanmaraş) merkez üslü depremin büyüklüğü 7,7 olarak ölçümlendi. Tam 9 saat 7 dakika sonra yerel saatle 13.24’te meydana gelen Elbistan (Kahramanmaraş) merkez üslü depremin büyüklüğü ise 7,6 idi. Bu, ülkemizde 1939 Erzincan depreminden sonra yaşanan en büyük deprem felaketiydi. Bu büyüklükte art arda iki deprem ise daha önce yaşanmamıştı. 

 

Ülkemizin en az hazır olduğu deprem konusunda karşılaşılan bu devasa felaket, deprem bölgesindeki bütün dengeleri bozdu ve bir panik havası yarattı. Panik o kadar fazlaydı ki ilk gün neredeyse deprem alanında bir şey yapılamadı. Depremden 10 il etkilenmişti ama Cumhurbaşkanı bölgeye 3.500 asker sevk edildiğini açıkladı. İl başına 350 asker düşüyordu ve bu sayı çok azdı. Bölgede kar yağışı vardı ve yollar kapalıydı. Yolların kapalı olması su, gıda maddeleri gibi temel ihtiyaçların ve yakıt gibi elzem olan bir ihtiyacın karşılanamamasına yol açtı. Haberleşme sistemi çökmüştü ve depremden beş gün sonra bile sorunlar vardı. Elektrik yoktu ve arama-kurtarma çalışmaları için jeneratörler kullanılıyordu. İktidar bir şekilde toparlanıp deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan temel hizmetleri (internet) ve malları (çadır ve battaniye gibi) temin edemedi. Kriz merkezi Ankara’da kuruldu ve bölgeden çok uzaktaydı. Arama-kurtarma ekipleri bölgeye geç intikal etti ve bu nedenle çok kıymetli olan depremin ilk saatleri ve ilk gün yeterince değerlendirilemedi. Heba edilen ilk 1,5 günden sonra da bölgeyi rahatlatacak elektrik, yakıt, haberleşme sağlanması gibi konularda zorluklar yaşandı.

 

Bunları anlatmadaki gaye, bu kadar deprem yaşamamıza rağmen hâlâ belli konularda son derece etkisiz kaldığımız ve yanlış kararlar verdiğimizi hatırlatmaktır. 12 Şubat’ta alınan KYK yurtlarının boşaltılması ve online öğretime geçilmesi kararı da bu yanlış kararlardan birisidir. 

 

Online Eğitim

 

Online eğitimle başlayalım. Online öğretimin sorunları bilinmektedir. COVID dönemindeki tecrübe şunu açıkça göstermiştir: Üniversitelerimizin çoğu online öğretime hazır değildir. Üniversiteler teknik olarak hazır olsa bile akademisyenler içerik hazırlamaktan ve bir ekrana konuşmaktan memnun değiller. Öğrenciler de oturup dinleme yerine hoca ve diğer arkadaşları ile etkileşim içerisinde ders yapmak istemektedirler. COVID döneminin bize öğrettiği bu ders maalesef unutulmuş görülmektedir. Belki bu alternatif, çarnaçar kaldığımız bir dönemde başvurabileceğimiz bir seçenek olabilir ancak içinde bulunduğumuz şartlar bizi iyi olmadığımız bu öğretim metodunu kullanmaya zorlayacak kadar kötü müdür?

 

KYK Yurtlarının Kullanılması

 

İkinci önemli husus, depremzedelere barınak bulabilmek için KYK yurtlarının kullanılması kararıdır. KYK yurtlarının öğrenciler boşalttıktan sonra depremzedelere tahsis edilmesi ilk akla gelen çözümlerden birisi olabilir, ancak ailelerin öğrenciler için inşa edilmiş yurtlarda uzun dönem kalmaları beklenemez. Devletin afetzedeler için vaat ettiği evler en az bir yılda tamamlanacaktır. Bu, öğrencilerin önümüzdeki yıl Güz döneminde de yurtsuz kalmaları ve online öğretime devam etmeleri anlamına gelmektedir. Bu karar, sorunun yeteri kadar analiz edilmediğini ve acele ile verilmiş olduğunu düşündürmektedir. 

 

Derinlemesine bir inceleme, depremden etkilenen illerdeki üniversite öğrencilerinin büyük oranda depremden zarar gören diğer illerden geldiğini göstermektedir. 10 ili içine alan bir sorunun çözümü için bütün illerdeki üniversite öğrencilerini içine alan ve çok ciddi kalite sorunu yaratacak bir çözüme karar verilmiştir. 

 

Aşağıda, deprem illerindeki üniversitelere 2021 yılında yerleştirilen ve diğer deprem illerinden gelen öğrencilerin yüzdeleri verilecektir. Veriler YÖK tarafında yaptırılan Yükseköğretime Geçişte Öğrenci Hareketliliği başlıklı rapordan alınmıştır. Bu rapor; 2021 “Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) başvuran 2.592.390 aday arasında bir yükseköğretim programına yerleşen 815.365 adayın ikamet ettikleri il ve yerleştikleri yükseköğretim kurumunun bulunduğu il bilgileri kullanılarak yapılan il ve bölge hareketliliği analizlerini” konu edinmektedir. (YÖK, 2022) Bu veri setinin önceki birkaç yıl için de temsili olduğu rahatlıkla kabul edilebilir. Hatta bölgede açılan yeni üniversiteler ile bölgedeki öğrencilerin bölgelerinde kalmak eğiliminin daha da artmış olacağı düşünülmektedir.

 

Aşağıdaki analizde depremden zarar görmüş iller teker teker ele alınarak, o ile en çok öğrenci gönderen depremden zarar görmüş diğer illere bakılacaktır. 

 

Adana

 

İlk il Adana’dır. Adana ilinde yerleştirilen öğrenci sayısı 9.130’dur. Tabloda gördüğünüz yüzdeler bu toplam üzerinden alınmıştır ancak sadece 10 il tabloya dahil edildiği için yüzde toplamları 100.0 değildir. Diğer iller için de o ilin toplam öğrenci sayısı kullanılmış ve aynı usul takip edilmiştir. Adana’ya en çok öğrencinin geldiği 10 il şu şekildedir:

 

Adana

 

5231

57.3

57.3

Mersin

 

713

7.8

 

Hatay

 

584

6.4

6.4

Osmaniye

 

382

4.2

4.2

Gaziantep

 

325

3.6

3.6

Kahramanmaraş 

216

2.4

2.4

Şanlıurfa 

 

165

1.8

1.8

İstanbul

 

143

1.6

 

Ankara 

 

117

1.3

 

Diyarbakır 

97

1.1

1.1

  

9130

87.3

76.7

Deprem ili olmayan Mersin, İstanbul ve Ankara’nın yüzdeleri toplam yüzdeden çıkarılırsa Adana dahil diğer deprem illerinden gelen öğrenciler Adana’da yerleşen toplam öğrencilerin yüzde76,7’sini teşkil etmektedir. 

 

Adıyaman

 

Adıyaman Üniversitesi’ne yerleştirilen öğrenci sayısı 2.870’tir. En çok öğrencinin geldiği 10 il şu şekildedir:

 

Adıyaman 

1544

53.8

53.8

Şanlıurfa 

 

272

9.5

9.5

Gaziantep 

187

6.5

6.5

Diyarbakır 

147

5.1

5.1

Kahramanmaraş 

92

3.2

3.2

Malatya 

 

89

3.1

3.1

Adana 

 

62

2.2

2.2

Van 

 

47

1.6

 

Batman 

 

41

1.4

 

İstanbul 

 

42

1.5

 
  

2870

87.9

83.4

Tablonun son sütununda görüldüğü gibi Adıyaman’a üniversite öğrenimi için gelenlerin yüzde 83,4’ü Adıyaman’ın kendisinden ve diğer deprem illerinden gelmiştir.

 

Diyarbakır

 

Diyarbakır’a yerleşen öğrenci sayısı 5.708’dir. En çok öğrencinin geldiği 10 il şu şekildedir:

 

Diyarbakır 

3864

67.7

67.7

Şanlıurfa 

269

4.7

4.7

Batman 

 

262

4.6

 

Mardin 

 

211

3.7

 

Van 

 

137

2.4

 

Şırnak 

 

99

1.7

 

İstanbul 

 

94

1.6

 

Muş 

 

62

1.1

 

Hakkari 

 

57

1.0

 

Siirt 

 

55

1.0

 
  

5708

89.5

72.4

Dicle Üniversitesine yerleşen öğrencilerden yüzde 72,4’ü Diyarbakır ve diğer deprem illerinden gelmiştir. 

 

Gaziantep

 

Gaziantep ilinde üniversiteye yerleşen öğrenci sayısı 10.512’dir. En çok öğrencinin geldiği 10 il şu şekildedir:

 

Gaziantep 

6412

61.0

61.0

Şanlıurfa 

624

5.9

5.9

Hatay 

 

422

4.0

4.0

Kahramanmaraş 

376

3.6

3.6

Adana 

 

363

3.5

3.5

Adıyaman 

276

2.6

2.6

Osmaniye 

223

2.1

2.1

Mersin 

 

219

2.1

 

Diyarbakır 

211

2.0

2.0

Mardin 

 

209

2.0

 
  

10512

88.8

84.7

Gaziantep’te bulunan iki devlet ve iki vakıf üniversitesine yerleşen öğrencilerin yüzde 84,7’si Gaziantep ve diğer deprem illerinden gelmiştir. 

 

Hatay

 

Hatay’a yerleşen toplam öğrenci 6.458’dir. En çok öğrencinin geldiği 10 il şu şekildedir:

 

Hatay 

 

3056

46.7

46.7

Adana 

 

585

8.9

8.9

Gaziantep 

578

8.8

8.8

Mersin 

 

257

3.9

 

Şanlıurfa 

222

3.4

3.4

Kahramanmaraş 

219

3.3

3.3

Osmaniye 

215

3.3

3.3

Diyarbakır 

145

2.2

2.2

Mardin 

 

116

1.8

 

İstanbul 

 

104

1.6

 
  

6548

83.9

76.6

Görüldüğü gibi Hatay’daki Hatay Mustafa Kemal ve İskenderun Teknik Üniversitelerine yerleşen öğrencilerin yüzde 76,6’sı Hatay’dan ve diğer deprem illerinden gelmektedir. 

 

Kahramanmaraş

 

Kahramanmaraş’ın iki yükseköğretim kurumuna (İstiklal ve Sütçü İmam) toplam 6.385 öğrenci yerleşmiştir. En çok öğrencinin geldiği 10 il şu şekildedir:

 

Kahramanmaraş 

3658

57.3

57.3

Gaziantep 

628

9.8

9.8

Adana 

 

311

4.9

4.9

Osmaniye 

285

4.5

4.5

Hatay 

 

231

3.6

3.6

Adıyaman 

207

3.2

3.2

Şanlıurfa 

205

3.2

3.2

Mersin 

 

112

1.8

 

Malatya 

 

106

1.7

1.7

Kayseri 

 

69

1.1

 
  

6385

91.0

88.2

Görüldüğü gibi öğrencilerin yüzde 88,2’si Kahramanmaraş ve diğer deprem illerinden gelmektedir.

 

Kilis 

 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi’ne yerleşen toplam öğrenci sayısı 1.787’dir. En çok öğrencinin geldiği 10 il şu şekildedir:

 

Gaziantep 

571

32.0

32.0

Kilis 

 

496

27.8

27.8

Şanlıurfa 

180

10.1

10.1

Hatay 

 

136

7.6

7.6

Kahramanmaraş 

74

4.1

4.1

Adıyaman 

65

3.6

3.6

Adana 

 

44

2.5

2.5

Osmaniye 

44

2.5

2.5

Mardin 

 

29

1.6

 

Diyarbakır 

28

1.6

1.6

  

1787

93.28

91.70

Kilis’teki üniversiteye yerleşen öğrencilerin en kalabalık grubu Gaziantep’ten gelmektedir. Kilisli öğrenciler ikinci konumdadır. Deprem illerinden yerleşen öğrencilerin toplam yüzdesi 91,70’tir.

 

Malatya

 

Malatya’daki İnönü ve Turgut Özal Üniversitelerine yerleşen toplam öğrenci sayısı 6.701’dir. En çok öğrencinin geldiği 10 il şu şekildedir:

 

Malatya 

 

3328

49.7

49.7

Kahramanmaraş 

352

5.3

5.3

Adıyaman 

345

5.1

5.1

Diyarbakır 

323

4.8

4.8

Elazığ 

 

246

3.7

 

İstanbul 

 

180

2.7

 

Şanlıurfa 

178

2.7

2.7

Gaziantep 

175

2.6

2.6

Bingöl 

 

113

1.7

 

Batman 

 

112

1.7

 
  

6701

79.9

70.2

Toplamda Malatya öğretim kurumlarında yerleşen öğrencilerin yüzde 70,2’si Malatya ve diğer deprem illerinden gelmektedir.

 

Osmaniye

 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’ne yerleşen toplam öğrenci sayısı 2.374’tür. En çok öğrencinin geldiği 10 il şu şekildedir:

 

Osmaniye 

848

35.7

35.7

Adana 

 

403

17.0

17.0

Hatay 

 

219

9.2

9.2

Gaziantep 

176

7.4

7.4

Mersin 

 

120

5.1

 

Kahramanmaraş 

113

4.8

4.8

Şanlıurfa 

99

4.2

4.2

Adıyaman 

54

2.3

2.3

Malatya 

 

22

0.9

0.9

İstanbul 

 

21

0.9

 
  

2374

87.4

81.5

Osmaniye’ye yerleşen öğrencilerin yüzde 81,5’i Osmaniye ve diğer deprem illerinden gelmektedir.

 

Şanlıurfa

 

Şanlıurfa’da Harran Üniversitesi’ne yerleşen toplam öğrenci sayısı 4.260’tır. En çok öğrencinin geldiği 10 il şu şekildedir:

 

Şanlıurfa 

2936

68.9

68.9

Diyarbakır 

248

5.8

5.8

Gaziantep 

163

3.8

3.8

Mardin 

 

118

2.8

 

Adıyaman

94

2.2

2.2

Batman 

 

58

1.4

 

Hatay 

 

55

1.3

1.3

Mersin 

 

53

1.2

 

Adana 

 

52

1.2

1.2

İstanbul 

 

48

1.1

 
  

4260

89.8

83.3

Şanlıurfa’da yerleşen öğrencilerin yüzde 83,3’ü Şanlıurfa ve diğer deprem illerinden gelmektedir. 

 

Özetlemek gerekirse depremden zarar gören illerde yerleşen öğrencilerin en az yüzde 70’i diğer deprem illerinden gelmektedir.

 

Adana 76,7

Adıyaman 83,4

Diyarbakır 72,4

Gaziantep 84,7

Hatay 76,6

Kahramanmaraş 88,2

Kilis 91,7

Malatya 70,2

Osmaniye 81,5

Şanlıurfa 83,3

 

Bunun anlamı, ülkenin diğer bölgelerinde bulunan üniversitelerde deprem bölgesi illerinden az sayıda öğrencinin bulunmasıdır. Mantıklı olan, depremden zarar görmeyen üniversitelerde nasıl eğitim yapılacağı kararının o üniversitelerin senatolarına bırakılmasıdır. Depremden zarar görmeyen ve deprem illerinden fazla öğrencileri olmayan üniversiteler için bu merkezi karar yanlıştır. 

 

Depremden zarar gören illerdeki devlet ve vakıf üniversitelerinin her kademesinde çalışan toplam öğrenci sayısı YÖK istatistiklerine göre 311.614’tür. Elektrik ve internet altyapısı depremden çok zarar görmüş illerde öğrencilerin uzaktan öğretim yapabileceklerini düşünmek zorlama olacaktır. Bu durumda isteyen öğrenci ve akademisyenlere ailelerine yardım etmek üzere bir dönem izin verilebilir. Bütün zorluklara rağmen uzaktan öğretim yapmak isteyenler bu seçeneği kullanabilirler. Ancak eğitimin kalitesi açısından ve ülkede üniversite eğitiminin aksamaması için bu öğrencilerin bir dönemle sınırlı olmak kaydıyla izinli sayılmaları veya bölgeye yakın okullara geçici nakil yapmaları zor ama en doğru çözümler olarak görünmektedir. 

 

Hızla ve iyi düşünülmeden alınan kararlar en iyi kararlar olmayabilir.

 

Kaynakça

YÖK, Yükseköğretime Geçişte Öğrenci Hareketliliği, Ankara Üniversitesi Basımevi, 2022

İLGİLİ YAZILAR

Sitemizde mevzuata uygun biçimde çerez kullanılmaktadır. Bilgi için tıklayınız.